środa, 11 stycznia 2017

Marianna Kowalczyk i Helena Lewicka - warsztat: "Jak nauczyć uczyć się matematyki" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Jak nauczyć uczyć się matematyki
Prowadzący zajęcia: Marianna Kowalczyk i Helena Lewicka
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa

Streszczenie zajęć: W czasie warsztatów nauczyciele porozmawiają o znaczeniu uczenia się w procesie dydaktycznym, trudnościach ucznia w procesie uczenia się i pomocnej roli nauczyciela w tym zakresie, roli podręcznika w uczeniu się dziecka, znaczeniu stosowanych metod nauczania i współpracy z rodzicami w rozbudzaniu u dzieci potrzeby uczenia się.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Marianna Kowalczyk o sobie: Jestem długoletnim nauczycielem matematyki, doradcą metodycznym, współautorką cyklu edukacyjnego "Matematyka wokół nas".

Helena Lewicka o sobie: Jestem oświadczonym nauczycielem i metodykiem nauczania matematyki. Przez kilka lat byłam rzeczoznawcą MEN. W latach 90. kształciłam studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w Zawodowym Studium Nauczycielskim UW. Jestem osobą poszukującą ciekawych rozwiązań. Ukończyłam roczny kurs dla pedagogów dramy zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITEJ jako jedyna nauczycielka matematyki w Polsce. W 2013 r. Redakcja Magazynu Literackiego Książki przyznała mi nagrodę im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz