wtorek, 22 października 2013

Członkowie honorowi SNM

1. Jan Potworowski
2. David Cain
3. Lyndon Baker
4. Phil Boorman
5. Margaret Jones
6. Marek Legutko
7. Wacław Zawadowski
8. Henryk Kąkol
9. Harrie Broekmann
10. Helena Chłopek
11. Zbigniew Włodarczyk
12. Jan Baranowski
13. Jolanta Motyka
14. Krystyna Dałek
15. Zofia Miczek
16. Stefan Turnau
17. Marta Kądziołka
18. Katarzyna Burnicka
19. Ewelina Szmigiel

środa, 16 października 2013

Konferencja w RODNiIP "WOM" w Rybniku, 23 listopada 2013 r.Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 23 listopada 2013 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki klas I – VI SP oraz Gimnazjum.        

Hasło konferencji: "Niekonwencjonalna pomoc w uczeniu się matematyki".
Cele konferencji:
1. Popularyzowanie niestereotypowych metod nauczania.
2. Wzbogacanie warsztatu metodycznego nauczycieli.
3. Wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Program konferencji:
10.00 - 10.05 - Otwarcie.
10.05 - 10.35 – Referat: Jak wspierać uczniów trudnych w procesie kształcenia i wychowania na przykładzie matematyki? – mgr Katarzyna Sikora, przewodnicząca KCzO SNM.
10.35 - 11.00 - Przerwa na kawę.
11.00 – 12.00 – I sesja warsztatowa:
a ) O technikach uczenia się, Katarzyna Żak, Iwona Smołkowicz, Bytom, członkinie Zarządu KCzO SNM. WP
b) O konkursie MATPROJEKT, Krzysztof Oleś, Chorzów, sekretarz KCzO SNM. WP
c) Proste matematyczne origami, Zyta Chmiel, Ruda Śląska; Zofia Majerska, Chorzów, Teresa Żodziewska, Radzionków, członkinie Zarządu KCzO SNM. SP+G
12.00 – 13.00 – II sesja warsztatowa:
a ) O technikach uczenia się, Katarzyna Żak, Iwona Smołkowicz, Bytom, członkinie Zarządu KCzO SNM. WP
b) O konkursie MATPROJEKT, Krzysztof Oleś, Chorzów, sekretarz KCzO SNM. WP
c) Proste matematyczne origami, Zyta Chmiel, Ruda Śląska; Zofia Majerska, Chorzów, Teresa Żodziewska, Radzionków, członkinie Zarządu KCzO SNM. SP+G
Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału
w konferencji.

Koszt udziału w konferencji (płatne w RODNiIP „WOM” w dniu konferencji):
- Członkowie SNM: 20 zł (16,50 zł bez VAT)
- Pozostali uczestnicy: 30 zł (24,50 zł bez VAT)
(Uwaga: kwotę bez VAT płacą osoby, które biorą KP lub fakturę na szkołę)
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: dział szkoleń WOM w Rybniku 32 4247472 lub
e-mail: edu@wom.edu.pl

Bliższych informacji udziela dział szkoleń lub konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku Marzena Bugiel tel. 504955869

poniedziałek, 14 października 2013

Wspomnienie o Jerzym NowikuZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi
Jerzego Nowika

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Zarząd Główny oraz członkowie SNM

Wspomnienie o Jerzym Nowiku

Jerzy był z nami w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki od początku, działał aktywnie – pisał artykuły do naszego czasopisma „Nauczyciele i Matematyka”, prowadził zajęcia na Krajowych Konferencjach, przez wiele lat był członkiem Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
Swoją aktywnością zarażał innych. Bardzo zależało Mu na ożywieniu środowiska nauczycielskiego na Opolszczyźnie. Mocno kibicował narodzinom i działalności Opolskiego Oddziału SNM. Na lokalnych konferencjach chętnie dzielił się swoją wiedzą. W każdej trudnej sytuacji potrafił dostrzec pozytywną stronę.
Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Kapituły przyznającej wyróżniającym się w pracy nauczycielom matematyki nagrodę im. dra Tadeusza Knysza.
Zawsze nas wspierał, dzielił się pomysłami, pomagał rozwiązywać problemy, udzielał rad. Robił to z taktem i z humorem. Szanował każdego swojego rozmówcę.
Tych Jego pomysłów i cennych wskazówek będzie nam teraz bardzo brakowało.
Był stale żywo zainteresowany wszystkim, co dzieje się w edukacji w Polsce, a zwłaszcza ocenianiem. Zwracał uwagę na rolę dobrego kształcenia wczesnoszkolnego. Propagował naukę przez gry i zabawę.
Założył dobrze działające wydawnictwo. Nie skupia się ono wyłącznie na typowych szkolnych pozycjach. Wyjątkowy charakter nadają mu zupełnie unikatowe publikacje, takie jak np. zbiór zadań z dawnych czasów zapisanych w niezmienionym języku staropolskim.
To wydawnictwo, nadal prowadzone przez Jego syna, jest obecne na każdej Krajowej Konferencji SNM – na jego stoisku zawsze można znaleźć coś interesującego dla ducha, nauki i rozrywki.
Na ręce Rodziny składamy podziękowanie za to, i za to, że byłeś zawsze z nami Jurku. ...
Odszedłeś za wcześnie…

czwartek, 10 października 2013

Warsztaty na XXIII KK SNM - zniżka dla prowadzących
Koleżanki i Koledzy!!!

Wszyscy członkowie SNM, którzy zgłoszą prowadzenie warsztatów, a Komisja Programowa je zaakceptuje, będą mogli skorzystać z 50% zniżki w opłacie konferencyjnej.

poniedziałek, 7 października 2013

Fundacja Rodziny Maciejko - "Samouczek matematyczny"Fundacja Rodziny Maciejko pojęła prace nad projektem edukacyjnym „Samouczek matematyczny”. Ma stanowić zbiór krótkich (5-10min)  filmików  z zakresu matematyki szkolnej, przedstawionych w formie dialogów. Jest przeznaczony do nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanego w grupie uczniów. W chwili obecnej mamy przygotowane 3 cykle:

1.Ułamki
2. Liczby Dziesiętne
3. Procenty. 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych. Nagrania oraz dalsze  informacje znajdują się na stronie Fundacji . Nagrania znajdują się również na Youtube. Zapraszamy do obejrzenia i współpracy.

Krystyna Dałek,  dalek#mimuw.edu.pl (zamień # na @)