środa, 16 października 2013

Konferencja w RODNiIP "WOM" w Rybniku, 23 listopada 2013 r.Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 23 listopada 2013 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki klas I – VI SP oraz Gimnazjum.        

Hasło konferencji: "Niekonwencjonalna pomoc w uczeniu się matematyki".
Cele konferencji:
1. Popularyzowanie niestereotypowych metod nauczania.
2. Wzbogacanie warsztatu metodycznego nauczycieli.
3. Wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Program konferencji:
10.00 - 10.05 - Otwarcie.
10.05 - 10.35 – Referat: Jak wspierać uczniów trudnych w procesie kształcenia i wychowania na przykładzie matematyki? – mgr Katarzyna Sikora, przewodnicząca KCzO SNM.
10.35 - 11.00 - Przerwa na kawę.
11.00 – 12.00 – I sesja warsztatowa:
a ) O technikach uczenia się, Katarzyna Żak, Iwona Smołkowicz, Bytom, członkinie Zarządu KCzO SNM. WP
b) O konkursie MATPROJEKT, Krzysztof Oleś, Chorzów, sekretarz KCzO SNM. WP
c) Proste matematyczne origami, Zyta Chmiel, Ruda Śląska; Zofia Majerska, Chorzów, Teresa Żodziewska, Radzionków, członkinie Zarządu KCzO SNM. SP+G
12.00 – 13.00 – II sesja warsztatowa:
a ) O technikach uczenia się, Katarzyna Żak, Iwona Smołkowicz, Bytom, członkinie Zarządu KCzO SNM. WP
b) O konkursie MATPROJEKT, Krzysztof Oleś, Chorzów, sekretarz KCzO SNM. WP
c) Proste matematyczne origami, Zyta Chmiel, Ruda Śląska; Zofia Majerska, Chorzów, Teresa Żodziewska, Radzionków, członkinie Zarządu KCzO SNM. SP+G
Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału
w konferencji.

Koszt udziału w konferencji (płatne w RODNiIP „WOM” w dniu konferencji):
- Członkowie SNM: 20 zł (16,50 zł bez VAT)
- Pozostali uczestnicy: 30 zł (24,50 zł bez VAT)
(Uwaga: kwotę bez VAT płacą osoby, które biorą KP lub fakturę na szkołę)
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: dział szkoleń WOM w Rybniku 32 4247472 lub
e-mail: edu@wom.edu.pl

Bliższych informacji udziela dział szkoleń lub konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku Marzena Bugiel tel. 504955869

poniedziałek, 14 października 2013

Wspomnienie o Jerzym NowikuZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi
Jerzego Nowika

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Zarząd Główny oraz członkowie SNM

Wspomnienie o Jerzym Nowiku

Jerzy był z nami w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki od początku, działał aktywnie – pisał artykuły do naszego czasopisma „Nauczyciele i Matematyka”, prowadził zajęcia na Krajowych Konferencjach, przez wiele lat był członkiem Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
Swoją aktywnością zarażał innych. Bardzo zależało Mu na ożywieniu środowiska nauczycielskiego na Opolszczyźnie. Mocno kibicował narodzinom i działalności Opolskiego Oddziału SNM. Na lokalnych konferencjach chętnie dzielił się swoją wiedzą. W każdej trudnej sytuacji potrafił dostrzec pozytywną stronę.
Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Kapituły przyznającej wyróżniającym się w pracy nauczycielom matematyki nagrodę im. dra Tadeusza Knysza.
Zawsze nas wspierał, dzielił się pomysłami, pomagał rozwiązywać problemy, udzielał rad. Robił to z taktem i z humorem. Szanował każdego swojego rozmówcę.
Tych Jego pomysłów i cennych wskazówek będzie nam teraz bardzo brakowało.
Był stale żywo zainteresowany wszystkim, co dzieje się w edukacji w Polsce, a zwłaszcza ocenianiem. Zwracał uwagę na rolę dobrego kształcenia wczesnoszkolnego. Propagował naukę przez gry i zabawę.
Założył dobrze działające wydawnictwo. Nie skupia się ono wyłącznie na typowych szkolnych pozycjach. Wyjątkowy charakter nadają mu zupełnie unikatowe publikacje, takie jak np. zbiór zadań z dawnych czasów zapisanych w niezmienionym języku staropolskim.
To wydawnictwo, nadal prowadzone przez Jego syna, jest obecne na każdej Krajowej Konferencji SNM – na jego stoisku zawsze można znaleźć coś interesującego dla ducha, nauki i rozrywki.
Na ręce Rodziny składamy podziękowanie za to, i za to, że byłeś zawsze z nami Jurku. ...
Odszedłeś za wcześnie…

czwartek, 10 października 2013

Warsztaty na XXIII KK SNM - zniżka dla prowadzących
Koleżanki i Koledzy!!!

Wszyscy członkowie SNM, którzy zgłoszą prowadzenie warsztatów, a Komisja Programowa je zaakceptuje, będą mogli skorzystać z 50% zniżki w opłacie konferencyjnej.

poniedziałek, 7 października 2013

Fundacja Rodziny Maciejko - "Samouczek matematyczny"Fundacja Rodziny Maciejko pojęła prace nad projektem edukacyjnym „Samouczek matematyczny”. Ma stanowić zbiór krótkich (5-10min)  filmików  z zakresu matematyki szkolnej, przedstawionych w formie dialogów. Jest przeznaczony do nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanego w grupie uczniów. W chwili obecnej mamy przygotowane 3 cykle:

1.Ułamki
2. Liczby Dziesiętne
3. Procenty. 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych. Nagrania oraz dalsze  informacje znajdują się na stronie Fundacji . Nagrania znajdują się również na Youtube. Zapraszamy do obejrzenia i współpracy.

Krystyna Dałek,  dalek#mimuw.edu.pl (zamień # na @)