środa, 25 marca 2015

Seminarium z zastosowania programu GeoGebra w nauczaniu i uczeniu się matematyki

Interdyscyplinarne Seminarium Poświęcone Edukacji Matematycznej,
Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Grupa
Robocza SNM „Matematyka i Komputery” zapraszają do udziału w
"Seminarium z zastosowania programu GeoGebra w nauczaniu i uczeniu się
matematyki".

Seminarium odbędzie się 6 czerwca (sobota) w godzinach 9 – 17 w
Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul.
Podchorążych 2).

Program spotkania obejmuje wykład gościa specjalnego dr Katarzyny
Winkowskiej-Nowak oraz 3 bloki zajęć warsztatowych, które poprowadzą:
dr  Agnieszka Kowalska, dr Bronisław Pabich, dr Tadeusz Ratusiński,
Małgorzata Zbińkowska, Marek Janasz, Marzena Płachciok, Leszek
Wojtasik.

Uczestnicy spotkania otrzymają zestawy materiałów oraz zaświadczenia o
udziale w Seminarium.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerw kawowych. Istnieje
możliwość odpłatnego skorzystania z oferty cateringowej podczas
przerwy obiadowej – zgłoszenia będą przyjmowane podczas rejestracji
bezpośrednio przed rozpoczęciem Seminarium.

Elektroniczna rejestracja możliwa jest do dnia 20 maja 2015 poprzez
formularz na stronie Grupy MiK: http://grupamik.hol.es/?page_id=18

Liczba miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszamy!"

Pozdrawiam
Tadeusz Ratusiński

poniedziałek, 23 marca 2015

XVI edycja internetowego konkursu Politechniki Warszawskiej

Wybitnie uzdolniony uczeń z Torunia zdobywcą matematycznego Mount Everestu w XVI edycji internetowego konkursu matematycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską
28 kwietnia 2015 roku w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,  podczas  uroczystości  zakończenia XVI edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, ogłoszone zostały szczegółowe wyniki finału obecnej edycji Konkursuoraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom.
Zwycięzcą został Tomasz Kurzelewski, uczeń Liceum Akademickiego z Torunia. Drugie miejsce zajął Rafał Burczyński z I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, a na kolejnej pozycji uplasował się Michał Dyczko z I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Kolejne miejsca zajęli Jakub Jasek z Warszawy, Anna Monika Kozłowska z Łomży oraz Piotr Puton reprezentujący liceum z Iłży. Zwycięzca oraz jego nauczyciel matematyki, Henryk Pawłowski, odebrali
główne nagrody czyli sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się 11 uczestników finału z najlepszymi wynikami.

1. Zwycięzca XVI edycji Konkursu, Tomasz Kurzelewski z Torunia.
2. Nauczyciel zwycięzcy, Henryk Pawłowski.

W bieżącej edycji, która rozpoczęła się 22 listopada 2014 roku, wzięło udział prawie 3500 uczestników z całej Polski. Byli to uczniowie szkół z ponad 160 miejscowości. 161 uczestników z najlepszymi wynikami z ostatniego etapu internetowego zakwalifikowało się do finału Konkursu, który miał miejsce 18 kwietnia 2015 roku na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 3 godzin jego uczestnicy rozwiązywali 5 zadań stworzonych z myślą o tym by wyłowić uczniów obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym. Organizatorzy Konkursu postawili w tym roku poprzeczkę uczestnikom finału wyjątkowo wysoko. Rozwiązanie wszystkich zadań finałowych w przeznaczonym na to czasie wymagało od finalistów stosowania niestandardowych metod i twórczych umiejętności. Zwycięzca Konkursu otrzymał 97 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Stworzone przez niego rozwiązania zadań finałowych zadziwiły nawet profesorów matematyki.

O trudności finału świadczy fakt, że uczeń, który uplasował się na 10-tym miejscu zdobył jedynie 57 punktów, a tylko 41 uczestników finału zdobyło status finalisty uzyskując co najmniej 30 punktów w finale. Wśród laureatów i wyróżnionych finalistów znalazło się 11 uczestników finału z najlepszymi wynikami. Uczestnicy finału Konkursu to uczniowie z 52 miejscowości z całej Polski, od Jasła, przez Suwałki, aż po Koszalin i Szczecin.

Laureaci obecnej edycji Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już po raz piąty, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Sponsorem konkursu jest Zibi CASIO, dzięki któremu laureaci otrzymują kalkulatory naukowe, a nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Patronat nad Konkursem sprawuje Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl. Od tego roku sponsorem Konkursu została mBank, który ufundował stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla najlepszego laureata Konkursu, który podejmie studia na Politechnice Warszawskiej. Dzięki dotacji przyznanej przez Fundację mBanku obecna edycja Konkursu była prowadzona w oparciu o zmodernizowaną platformę Konkursu, która zapewnia lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny rozwiązywanych przez nich zadań.
3. Nieoficjalne rozmowy po zakończeniu uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych i ułatwić start na studiach.
4. Finał XVI edycji Konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na  zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych ze strony internetowej Konkursu. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie, który trwał w obecnej edycji do 9 kwietnia 2015 roku, uczestnicy losowali zestaw 10 zadań i przesyłali je wraz z pełnymi rozwiązaniami. W tym roku nadesłano 272 prace. Spośród ich autorów wyłonieni zostali finaliści Konkursu.

Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz umiejętności twórczego myślenia.

Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia z finału i uroczystości zakończenia można znaleźć na stronie: www.konkurs.mini.pw.edu.pl 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

czwartek, 12 marca 2015

Matematyka wierszem i kreską pisana

Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

 zaprasza 
uczniów klas IV - VI oraz nauczycieli matematyki do udziału w konkursie "Matematyka wierszem i kreską pisana".

Regulamin na stronie Oddziału Podkarpackiego SNM ->

 Z poważaniem: Małgorzata Pyziak - Przewodnicząca OP SNM

Finał XVI edycji Matematycznego Konkursu Internetowego na Politechnice Warszawskiej

W sobotę 18 kwietnia 2015 roku, o godzinie 12.00,  w Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się finał XVI edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W ciągu trzech godzin, 161  jego uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas części internetowej będzie rozwiązywało 5 zadań, które tworzone są z myślą o tym by wyłowić uczniów obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym.
Po zakończeniu finału Konkursu, o godzinie 16.00, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych zaprosi na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.
Wykład „Matematyk na statku pirackim, czyli rzecz o teorii węzłów” wygłosi mgr inż. Paweł Rzążewski.
Po wykładzie tradycyjnie odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy będą mieli możliwość bezpośrednio zmierzyć się z problemami omawianymi na wykładzie.

Uroczyste Zakończenie Konkursu odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2015 roku
o godzinie 11.00 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Podczas tej uroczystości ogłoszone zostaną szczegółowe wyniki finału obecnej edycji Konkursu oraz wręczone zostaną nagrody laureatom i osobom wyróżnionym.

W bieżącej edycji, która rozpoczęła się 22 listopada 2015 roku, wzięło udział prawie 3500 uczestników z całej Polski. Zwycięzca tego konkursu oraz jego nauczyciel otrzymają sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Laureaci obecnej edycji Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już po raz piąty, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Sponsorem konkursu jest Zibi CASIO a nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa. Począwszy od obecnej edycji patronat nad Konkursem sprawuje Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl. Od tego roku sponsorem Konkursu został mBank, który ufundował stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla najlepszego laureata Konkursu, który podejmie studia na Politechnice Warszawskiej. Dzięki dotacji przyznanej przez Fundację mBanku obecna edycja Konkursu była prowadzona w oparciu o zmodernizowaną platformę Konkursu, która zapewnia lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny rozwiązywanych przez nich zadań.

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski.
Jest to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych.
Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na  zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych ze strony internetowej Konkursu. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie, który trwał w obecnej edycji do 9 kwietnia 2015 roku, uczestnicy losowali zestaw 10 zadań i przesyłali je wraz z pełnymi rozwiązaniami. W tym roku nadesłano 272 prace. Spośród ich autorów wyłonieni zostali finaliści Konkursu. Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz  umiejętności twórczego myślenia. 
Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia można znaleźć na stronie: http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl

sobota, 7 marca 2015

FDE - oferta współpracy

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) Poszukuje kandydatów na wykładowców w nowotworzonej, innowacyjnej instytucji, która będzie zajmować się kształceniem nauczycieli. Na powyższe stanowiska mogą kandydować nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni nauczyciele odpowiednich przedmiotów ogólnokształcących w szkołach, zainteresowani rozwojem swojej kariery w kierunku akademickim (w roli „nauczyciela nauczycieli”, ang. teacher educator). Czytaj więcej ->

wtorek, 3 marca 2015

VII Chorzowski Festiwal Nauki


Konferencja szkoleniowa w Chorzowie, 23 marca 2015r.

Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 23 marca 2015 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Temat: Blaski i cienie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Miejsce konferencji: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, Chorzów, ul. Farna 5-7.

Termin konferencji: 23 marca 2015r., g. 13.00 – 16.00.