niedziela, 27 grudnia 2020

Jarosław Kowalski - "Tajniki statystyki opisowej z pakietem R w nauczaniu szkolnym"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jarosław Kowalski

Temat: "Tajniki statystyki opisowej z pakietem R w nauczaniu szkolnym”

Czego dotyczą zajęcia: Ucząc statystyki – nauki, która zajmuje się danymi liczbowymi dotyczącymi zjawisk masowych stawiamy pytania: jakie informacje można uzyskać na podstawie tych danych statystycznych i w jakim stopniu są one miarodajne. Statystyka jest obecna w wielu dziedzinach i istnieje wiele dziedzin w których odgrywa kluczową fundamentalną rolę w postępie wiedzy. Jak organizować proces jej nauczania? Jak przekonywać i zachęcać uczniów do jej uczenia się? Czy w ogóle można nią zainteresować młodzież? Niebagatelną, ważną a wręcz wiodąca role może tutaj odegrać komputer, jego zastosowanie a w szczególności oprogramowanie statystyczne.

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Wesołych Świąt

"Przy Wigilii"

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.


Mieczysława Buczkówna

Foto: pixabay.com


Wszystkim Członkom i Sympatykom SNM życzymy radosnych, pogodnych, wypełnionych gwarem rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia. Dla nas wszystkich Święta te będą inne niż dotychczas. Spędźmy je najlepiej jak potrafimy, w miłości i bliskości tych, których kochamy i na których nam zależy.

Zdrowia i wielu szczęśliwych chwil, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2021 Roku!

Poniżej muzyczny dodatek. Blue Cafe - "Święta W Nas"

Tak szybko mija każdy dzień
Więc zwolnij bieg, zatrzymaj się.