środa, 30 listopada 2022

Janek Baranowski, Piotr Drozdowski: "Nasze marzenia o szkole"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Janek Baranowski, Piotr Drozdowski
Reprezentują: Grupa robocza - WARSZTAT OTWARTY

Temat: "Nasze marzenia o szkole"

Czego dotyczą zajęcia: Dyskusja panelowa na temat naszej wizji polskiej szkoły przyszłości. Uczestnicy: członkowie WO i zaproszeni goście.

Anna Plewińska - "Matematyka jako sport drużynowy"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Anna Plewińska

Temat: "Matematyka jako sport drużynowy"

Czego dotyczą zajęcia: Jak na lekcji wprowadzić emocje na miarę wydarzeń sportowych? Jak połączyć doskonalenie wiedzy matematycznej z budowaniem umiejętności współpracy, tworzenia strategii oraz mówienia o matematyce? Na te pytania odpowiem podczas warsztatu przedstawiającego ideę i sposób organizacji Meczów Matematycznych. Podczas zajęć zaprezentuję zasady, przykładowe zadania i regulamin meczu, sposoby na jego organizację (na lekcji i w formie konkursu), a uczestnicy zajęć sami rozegrają przykładowy mecz matematyczny. 

Jolanta Adamczyk - "Wykorzystanie metod edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wyrównawczych w klasie 4"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jolanta Adamczyk

Temat: "Wykorzystanie metod edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wyrównawczych w klasie 4"

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatów przekażę Wam garść sprawdzonych, własnych pomysłów oraz kilka ciekawych pomocy do wykorzystania w codziennej pracy. Podzielę się doświadczeniem i przemyśleniami związanymi z pracą z uczniami klasy czwartej, mającymi problemy z uczeniem się matematyki. Pokażę, w jaki sposób staramy się pokonać trudności rozwijając jednocześnie kompetencje matematyczne. Wspólnie zastanowimy się: Co zrobić, aby uczeń polubił matematykę i chętnie się jej uczył?

wtorek, 29 listopada 2022

Marta Czyrkiewicz - "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Marta Czyrkiewicz

Temat: "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

Czego dotyczą zajęcia: Czy matematyka musi być szara i nudna? NIE! Dodanie sztuki do lekcji matematyki sprawia, że matematyka jest przyjemniejsza, co prowadzi do zwiększonego zainteresowania i powoduje, że dzieci naturalnie osiągają lepsze wyniki. Połączenie matematyki i sztuki zwiększa kreatywność wśród uczniów. Wzmacnianie zdolności artystycznych pozytywnie wpływa na umiejętności związane z matematyką. To połączenie powoduje, że umysł myśli w nowy i nieoczekiwany sposób. Ponieważ sztuka jest znana z wywoływania emocji, integracja tych dwóch przedmiotów może sprawić, że uczniowie będą bardziej otwarci na koncepcje matematyczne i bardziej kreatywni podczas rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas warsztatów pokażę różne projekty matematyczno-artystyczne dla młodszych i starszych uczniów oraz zrealizujemy niektóre z nich.

Karol Sieńkowski - "Gry Inków wsparciem w edukacji matematycznej"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Karol Sieńkowski

Temat: "Gry Inków wsparciem w edukacji matematycznej"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów zostanie omówiona Yupana - liczydło Inków. Zaprezentowane zostaną dwie gry edukacyjne. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytania: Czy yupana może wspomóc i w jakim zakresie oswajanie dzieci z liczbami? Czy yupana może wesprzeć dzieci z trudnościami w nauce w odkrywaniu zależności między liczbami i w rachowaniu? Czy zabawa yupaną może stać się stałym elementem zajęć matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej? Czy yupana może znaleźć zastosowanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej?

Daria Wątorek - "Pewność siebie w konfrontacji z zadaniami matematycznymi"

Panel dyskusyjny podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Daria Wątorek

Temat: "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego panelu porozmawiamy o tym, jaki związek z uczeniem się matematyki ma pewność siebie uczniów. Spróbujemy odkryć sposoby na budowanie pewności siebie u uczniów i motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

poniedziałek, 28 listopada 2022

Daria Wątorek - "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Daria Wątorek

Temat: "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas moich zajęć zaprezentuję Państwu kilka metod aktywizujących uczniów na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Wspólnie omówimy plusy i minusy tych metod oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od typu klasy. Po zajęciach, osoby uczestniczące w nich otrzymają przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod, o których będzie mowa.

Blanka Plata - "Mandale geometryczne"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Blanka Plata

Reprezentuje: Grupa Robocza -> Warsztat Otwarty

Temat: "Mandale geometryczne"

Czego dotyczą zajęcia: Druga odsłona mandali geometrycznych. Wzory wyczarowane z włóczki, osadzone na drewnianych stelażach. Zapraszam na warsztaty w dzień i wieczorem w Pracowni całodobowej.

Małgorzata Gołębiowska - Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Małgorzata Gołębiowska

Temat: "Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?"

Czego dotyczą zajęcia: Po krótkiej charakterystyce trudności matematycznych (specyficznych i niespecyficznych) opowiem o czynnikach emocjonalnych i społecznych, które sprzyjają procesowi łagodzenia przeszkód w uczeniu się matematyki. Przedstawię katalog przykładowych zaleceń specjalistów oraz sposoby ich wypełniania. Zaprezentuję stosowane metody i pomoce dydaktyczne, które stymulują rozwój umiejętności matematycznych oraz usprawniają zaburzone funkcje. Mam nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami.

Katarzyna Pęczek - Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Katarzyna Pęczek

Temat: "Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki"

Czego dotyczą zajęcia: Proces oceniania jest niezwykle trudny zarówno dla oceniających jak i ocenianych. Co zrobić, aby uniknąć błędów i jak najobiektywniej zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Na co zwrócić uwagę oceniając ucznia ze spektrum autyzmu, z dysfunkcją słuchu lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.? W jaki sposób kreować przestrzeń edukacyjną sprzyjającą ocenianiu uczniów z niepełnosprawnościami? Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć, zapraszając uczestników warsztatów do pochylnia się nad zagadnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych ,w obszarze oceniania uczniów ze SPE.

poniedziałek, 21 listopada 2022

Tomasz Szwed - "Budowanie wiedzy matematycznej uczniów w szkole"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Tomasz Szwed
Reprezentuje: Zarząd Główny SNM

Temat: "Budowanie wiedzy matematycznej uczniów w szkole"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć opowiem o procesie budowania wiedzy matematycznej uczniów. Omówię różne rodzaje wiedzy przenikającej się podczas lekcji w szkole. Podam różne przykłady oraz pokażę możliwości budowania wiedzy. Postaram się też rozróżnić pojęcie wiedzy od pojęcia mądrości.

Krzysztof Mostowski - "Z kartką papieru w przestrzeń"

Warsztat podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Krzysztof Mostowski

Temat: "Z kartką papieru w przestrzeń"

Czego dotyczą zajęcia: Kartka papieru jest najtańszą pomocą dydaktyczną. Jej kształt prostokąta pozwala na szybkie i łatwe tworzenie modeli opartych na kwadracie, prostokącie, czy trójkącie równobocznym. W trakcie zajęć wykonamy kilka modeli, przy pomocy których będziemy rozwiązywali niełatwe problemy dotyczące wielościanów.

Krzysztof Mostowski o sobie – Emerytowany dydaktyk matematyki, członek założyciel SNM i uczestnik wszystkich krajowych konferencji. Współautor podręczników do byłego gimnazjum i książek propagujących matematyki.

Justyna Stanowska-Petera - "Lęk przed matematyką w kontekście zagrożenia stereotypem i płci psychologicznej"

Wykład podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Justyna Stanowska-Petera

Temat: "Lęk przed matematyką w kontekście zagrożenia stereotypem i płci psychologicznej"

Czego dotyczą zajęcia: Jestem matematyczką i już wkrótce psycholożką. Połączenie tych dwóch specjalności doprowadziło mnie do chęci bliższego poznania natury lęku przed matematyką. Swoje zainteresowanie postanowiłam przekuć w badania nad lękiem przed matematyką. W ramach pracy magisterskiej z psychologii przebadałam ponad 170 uczennic łódzkich liceów (m.in. XXVI LO, XXV LO, VIII LO, IX LO, PLOUŁ) pod kątem lęku przed matematyką, zagrożenia stereotypem oraz płci psychologicznej. Celem badań własnych było sprawdzenie, czy istnieje zależność między lękiem przed matematyką a zagrożeniem stereotypem oraz czy istnieją istotne różnice w zakresie tej zależności pod kątem płci psychologicznej badanych kobiet. Wyniki swoich badań oraz zarys zagadnienia (lęku przed matematyką) chciałabym przedstawić podczas wykładu.

czwartek, 17 listopada 2022

Paulina Miś - "Jak sprawić, aby każdy zdał maturę z matematyki?"

Wykład podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Paulina Miś
Temat: "Jak sprawić, aby każdy zdał maturę z matematyki?"

Czego dotyczą zajęcia: Jakie są powody tego, że co roku niemal 20% uczniów nie zdaje matury z matematyki? Co może pomóc uczniom w zdaniu matury? Na wykładzie omówione zostaną konkretne wskazówki gotowe do zastosowania. Rady te pomogły już dziesiątkom tysięcy osób w zdaniu matury z matematyki - nawet, gdy podchodzili do matury po kilkunastu latach od ukończenia szkoły. Obecni otrzymają również ode mnie w prezencie materiały, które pomogą im w przygotowaniu uczniów do matury.

czwartek, 10 listopada 2022

Konferencja Oddziału Krakowskiego SNM

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zaprasza nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w andrzejkowej konferencji

Matematyka dla wszystkich i dla każdego

Termin: 26 listopada 2022 (sobota), godz. 9.30–14.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie (ul. Żabia 20)

Czytaj więcej na stronie organizatora ->