środa, 28 listopada 2018

Jolanta Wilmanowicz - warsztat: "Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów liceum."


Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: JOLANTA WILMANOWICZ
Temat: "Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów liceum."
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Problem aktywności uczącego się matematyki jest bardzo złożony i można o nim mówić w wielu aspektach. Na warsztatach przedstawię propozycje rozwiązywania wybranych problemów na przykładzie własnych poczynań dydaktycznych, które przyczyniły się do rozwinięcia aktywności matematycznych moich uczniów. Zaprezentuję opracowane przeze mnie pomoce naukowe, które będzie można wykorzystać na lekcjach lub na zajęciach koła matematycznego w kl.VIII, gimnazjum oraz liceum.

środa, 7 listopada 2018

István Lénárt i ANNA RYBAK warsztat: "Czy na powierzchni kuli można narysować kwadrat? - o kształtowaniu pojęć geometrycznych w realizacji podstawy programowej matematyki"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: István Lénárt i ANNA RYBAK
Temat: "Czy na powierzchni kuli można narysować kwadrat? - o kształtowaniu pojęć geometrycznych w realizacji podstawy programowej matematyki"
Rodzaj zajęć: warsztat


Czego dotyczą zajęcia: Wielokrotnie podczas Konferencji SNM proponowaliśmy Państwu zajęcia warsztatowe lub prezentacje z wykorzystania metody porównawczej w jednoczesnym nauczaniu geometrii na płaszczyźnie i geometrii na powierzchniach zakrzywionych. Za każdym razem podkreślaliśmy, że wykorzystanie metody porównawczej wspomaga realizację podstawy programowej, nie zaś utrudnia dzieciom uczenie się matematyki poprzez dodanie pracy.Podczas tegorocznych warsztatów uczestnicy wcielą się w uczniów, przed którymi postawiono problem: Czy na powierzchni kuli można narysować kwadrat?

wtorek, 6 listopada 2018

ANNA RYBAK - wykład: "Dowodzenie twierdzeń w szkole podstawowej (i nie tylko)".

Wykład na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: ANNA RYBAK
Temat: "Dowodzenie twierdzeń w szkole podstawowej (i nie tylko)"
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: W części „Warunki i sposób realizacji” podstawy programowej przedmiotu matematyka w szkole podstawowej znajdujemy zapis: „Zadania na dowodzenie stanowią ważny element wykształcenia matematycznego.” Dobrze się stało, że na dowodzenie twierdzeń zwracamy uwagę już w szkole podstawowej, gdy zaczyna się kształtować myślenie abstrakcyjne dzieci. Jednak w praktyce szkolnej u wielu nauczycieli rodzą się pytania: Jak uczyć dowodzenia twierdzeń na tym poziomie edukacyjnym? Jaki poziom formalizmu wprowadzać w zapisie dowodów? Kiedy i jak przejść od intuicyjnego i w miarę swobodnego zapisu rozwiązania zadania na dowodzenie do zapisu bardziej formalnego?

István Lénárt - warsztat: "Pamięciowe zadania matematyczne nie tylko dla matematyków"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: István Lénárt
Temat: "Pamięciowe zadania matematyczne nie tylko dla matematyków"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Wiele razy na tematy moich wystąpień na Konferencjach SNM dotyczyły nauczania geometrii lub geometrii w korelacji z geografią. W ostatnim roku pewna spółka lotnicza poprosiła mnie o utworzenie zadań, w których nie ma zbyt wielu obliczeń, w celu przygotowania pilotów do egzaminów zawodowych i rozwinięcia w nich umiejętności dokonywania w pamięci oszacowań. Zostałem też poproszony o dołączenie do każdego zadania czterech możliwych odpowiedzi. Zadania te nie służą głębokiemu wyjaśnieniu tematu, ale rozwinięciu u laików matematycznych podstawowej orientacji w zakresie podstawowych pojęć z zakresu geometrii, trygonometrii, geografii, nawigacji, rachunku pamięciowego i odgadywania.

niedziela, 4 listopada 2018

Konkurs Plastyczny „Matematyczne Przeboje”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczne Przeboje” organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Zaproszenie kierujemy zarówno do nauczycieli matematyki jak i nauczycieli plastyki. To ciekawy pomysł na popularyzację matematyki nie tylko w klasach matematycznych.
Więcej szczegółów i niezbędną dokumentację znajdziecie w zakładce poświęconej konkursowi ->.