środa, 2 maja 2007

Czasopismo NiM+TI nr 61

Czasopismo "Nauczyciele i Matematyka + Technologia Informacyjna", nr 61, rok 2007Spis treści

Ewelina Szmigiel, Muszyna 2007
Piotr Pawlikowski, Scenariusz lekcji otwartej...
Krystyna Pastuszka, Anna Madejska-Bąk, Walentynkowa lekcja geometrii
Tadeusz Ratusiński, Nietypowe zadania matematyczne...
Wacek Zawadowski, Cykloida

ISSN 1897-7472
Nakład 1500 egz.

Nr 61
Redakcja:
Redaktor Naczelny
Monika Czajkowska
Sekretarz Redakcji
Beata Bugajska
Redaktorzy
Jan Baranowski
Tomasz Gliszczyński
WacŁaw Zawadowski

Komitet Redakcyjny:
Krystyna Dałek
Henryk Kąkol
Maria Korcz
Krzysztof Mostowski
Witold Pająk
Ryszard Pawlak
Tadeusz Ratusiński
Maciej Sysło
Projekt okładki
Izabela Kruźlak


Wydawca
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 816 45 42
www.snm.org.pl

@ Copyright by
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Bielsko-Biała 2007

Zobacz także:
Archiwum NiMa 

wtorek, 20 lutego 2007

Muszyna 2007 - konferencja krajowa

XVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki za nami. Trwała od 26 do 29 stycznia 2007 r.
Miejscem konferencji był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Muszynie, którym kieruje dyrektor Mirosława Hadała. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. W konferencji wzięło udział ponad 500 nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pracowników uczelni wyższych z całego kraju. Otwarcie Konferencji zaszczycili swoją obecnością:
Śląski Kurator Oświaty – dr Marian Drosio,
vice Starosta powiatu nowosądeckiego – mgr inż. Mieczysław Kiełbasa,
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego – mgr inż. Maria Jabłońska, radny powiatu – mgr Adam Mazur,
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie – mgr Waldemar Serwiński,
przewodniczący Rady Miasta i Gminy – mgr Stanisław Sułkowski.
Na rozpoczęcie Konferencji przyjechał również dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – mgr Marek Legutko, który wygłosił wykład inauguracyjny. Przedstawił obecny stan prac związanych z różnymi egzaminami, ze szczególnym uwzględnieniem problemu obowiązkowej matury z matematyki. Skierował specjalną prośbę do słuchaczy o wypowiadanie się w tej kwestii na stronach CKE, przedstawianie swojego stanowiska, pomysłów, autorskich zadań egzaminacyjnych, etc. Dyrektor Marek Legutko towarzyszył nam do końca konferencji.
Nasza konferencja była naprawdę międzynarodowa - wzięło w niej udział wielu gości z różnych krajów: z Anglii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Węgier, USA. Prowadzili oni warsztaty i wykłady, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników konferencji. Udanym pomysłem okazał się Wieczór Europejski, na którym nasi zagraniczni goście, bardzo interesująco, a często z humorem i zabawnie, przekonywali nas, że matematyka nie zna granic. Podczas konferencji wygłoszono 15 wykładów i przeprowadzono ok. 80 warsztatów. Czynne były 2 pracownie komputerowe oraz tradycyjnie już warsztat otwarty. Po raz trzeci odbyła się Gala Konkursowa, którą koordynowała Jola Piekarska. Głównymi organizatorami konkursów byli: Ania Dubiecka i Basia Dubiecka-Kruk, Piotr Tomczak, Piotr Pawlikowski, Adam Kominiak, Ewa Gaweł i Bożena Nowicka, Bronek Pabich, Marek Matejuk, Helenka Chłopek i Marychna Bocheńska. Nowością w programie tegorocznej konferencji były lekcje otwarte z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie prowadzone przez doświadczonych pedagogów: Grażynę Rygał, Anię Widur, Jolę Piekarską, Zosię Miczek, Zosię Majerską, Ewę Gaweł, Bożenę Nowicką, Adama Makowskiego, Jurka Nowika, Zygmunta Łaszczyka, Piotra Pawlikowskiego, Krysię Pastuszkę, Halinę Madejską-Bąk, Anię Ząbkowską-Petkę, Zenka Smydę, Ryszarda Gawrona, Halinę Pieprzyk. Ta forma zainteresowała nie tylko nauczycieli, ale ucieszyła także uczniów – uczestników lekcji, którzy oklaskami dziękowali prowadzącym i żałowali, że lekcja trwała tylko 90 minut. O dobry humor uczestników zadbali między innymi: uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie, śpiewając i recytując, zespół regionalny „Górale” z Muszyny, zespół tańca towarzyskiego z Kielc, Piotr Tomczak prowadzący Wieczór Atrakcji oraz Katowicko-Częstochowski Oddział SNM, promujący region śląski w rodzimej gwarze. Jak zawsze towarzyszyły nam firmy edukacyjne. Uczestnicy mieli więc możliwość zapoznania się z szeroką ofertą podręczników i innych materiałów edukacyjnych wspierających nauczyciela matematyki w jego pracy. Na konferencji dziękowaliśmy odchodzącemu Zarządowi i dokonaliśmy wyboru nowego, który będzie organizować następną, XVII KK SNM.


Ewelina Szmigiel, NiM nr 61