niedziela, 22 grudnia 2019

Krzysztof Mostowski - Jak często,czyli o prawdopodobieństwie inaczej

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Krzysztof Mostowski
Temat: Jak często,czyli o prawdopodobieństwie inaczej
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Oswajanie się z RP możemy zacząć już we wczesnych klasach szkoły podstawowej. Rozwiązywanie nieelementarnych problemów elementarnymi metodami. A przede wszystkim będziemy się starali znaleźć odpowiedź na magiczne pytanie "Jak często?"

Krzysztof Mostowski o sobie – członek założyciel SNM, autor i współautor wielu podręczników do matematyki i publikacji popularyzujących matematykę. Specjalista od kształcenia nauczycieli, uczestnik wszystkich krajowych konferencji SNM.

Krzysztof Mostowski - Z kalkulatorem na co dzień

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Krzysztof Mostowski
Temat: Z kalkulatorem na co dzień
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Wykorzystanie zwykłego, czterodziałaniowego kalkulatora w edukacji matematycznej od początku edukacji do matury. Kalkulator może pomóc w zrozumieniu matematyki, ale musimy rozumieć jak on działa. Wiele algorytmów, z kalkulatorem w ręku staje się dużo prostsza i łatwiej je zrozumieć. Od kolejności wykonywania działań i potęgowania, poprzez rekurencję do rozwiązywania równań liniowych i kwadratowych.

Karol Sieńkowski - Matematyka codzienności z sorobanem

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Karol Sieńkowski
Temat: Matematyka codzienności z sorobanem
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Dzieci na ogół nie lubią rozwiązywania zadań tekstowych. Pokażę, że soroban może tu pomóc w przełamaniu niechęci do takich zadań. Może on znacznie uprościć rachunki. Na zajęciach rozwiążemy zadania z zakresu klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. Zajęcia będą bazowały na nowej książce "Matematyka codzienności" mojego autorstwa.
Karol Sieńkowski o sobie – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, członek SNM, certyfikowany nauczyciel Japońskiego Związku Sorobanu prowadzący szkołę "Akademia Sorobanu".

sobota, 21 grudnia 2019

Karol Sieńkowski - Skuteczne nauczanie sorobanu japońską metodą Ishido

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Karol Sieńkowski
Temat: Skuteczne nauczanie sorobanu japońską metodą Ishido
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze stylem nauczania Ishido oraz dowiedzą się w jaki sposób zostać profesjonalnym trenerem sorobanu.

Karol Sieńkowski o sobie – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, członek SNM, certyfikowany nauczyciel Japońskiego Związku Sorobanu prowadzący szkołę "Akademia Sorobanu"

Maciej Major - Modelowanie w rachunku prawdopodobieństwa

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Maciej Major
Temat: Modelowanie w rachunku prawdopodobieństwa
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach zajęć zaprezentowane będą uwagi na temat matematyzacji, która jest istotną aktywnością matematyczną, a także modelowania i modelu matematycznego. Omówione zostaną przykłady probabilistycznych zagadnień, które kształtują rozumienie pojęć rachunku prawdopodobieństwa oraz przyczyniają się do rozumienia metody matematycznej. Konstrukcja modelu probabilistycznego jest ważnym etapem procesu stosowania pojęć i metod stochastycznych do rozwiązywania problemów pozamaterialnych, a więc jest integralną częścią procesu stosowania matematyki.

Maciej Major o sobie – doktor nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

Joanna Major - warsztat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Joanna Major
Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W czasie zajęć omówione zostaną kompetencje kluczowe i sposoby ich kształtowania na zajęciach matematycznych.
Zaprezentowane będą propozycje dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

Joanna Major o sobie – dr nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

piątek, 20 grudnia 2019

Piotr Błaszczyk, Anna Petiurenko - warsztat: Euklidesa teoria proporcji w nowej odsłonie

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Piotr Błaszczyk, Anna Petiurenko
Temat: Euklidesa teoria proporcji w nowej odsłonie
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Czego dotyczą zajęcia: W oryginalnej teorii Euklidesa w proporcji występują trójkąty oraz odcinki.Szkolna teoria wykorzystuje jedynie proporcje odcinków i przez to zatraca istotne rozumowania i proste dowody (np. dowód twierdzenia Talesa, dowód faktu, że trójkąty podobne są do siebie, jak kwadrat skali podobieństwa). W ramach warsztatów przedstawimy aksjomatyczne ujęcie teorii proporcji. W teorii tej pojęcie pola trójkąta jest pojęciem pierwotnym (nie jest definiowane), a twierdzenie VI.1 Elementów, podstawowe dla teorii Euklidesa, jest przyjmowane jako aksjomat.

Maria Bakuła - warsztat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Maria Bakuła
Temat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Czego dotyczą zajęcia: Zaprezentuję jak: stwarzać warunki do przeprowadzania doświadczenia losowego , jego rozważań teoretycznych, zastosować właściwe modele matematyczne do rozważania doświadczeń losowych, dokonać analizy modelu i uzyskanie w nim rozwiązania, rozważać doświadczenia losowe składające się z kilku etapów np. za pomocą schematu drzewka, obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń elementarnych ze zwracaniem , bez zwracania, warunkowe i całkowite,zastosować zaawansowane metody zliczania do rozwiązywania zadań.

czwartek, 19 grudnia 2019

Agata Hoffmann, Jan Baranowski - warsztat: Ścieżka w ogródku

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Agata Hoffmann, Jan Baranowski
Temat: Ścieżka w ogródku
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentują: Warsztat Otwarty

Czego dotyczą zajęcia: "Ziarenka", które ukazały się na początku istnienia Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, są źródłem niesamowitych pomysłów na przeprowadzanie badań w matematyce. Idealnie można je wykorzystać przygotowując lekcje problemowe. David Cain zaraził nas ich urokiem i ... mając w pamięci jego entuzjazm, zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad jednym z nich - zapraszamy na "ścieżkę w ogródku"!

Maciej Dąbrowski - warsztat: W poszukiwaniu matematycznych przygód – matematyka lekcją marzeń

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Maciej Dąbrowski
Temat: W poszukiwaniu matematycznych przygód – matematyka lekcją marzeń
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Współczesny nauczyciel to już nie tylko przygotowany pod względem merytorycznym przedmiotowiec. Jest to osoba, która przede wszystkim powinna dobrze znać się na psychologii i sprawnie poruszać się w świecie technologii cyfrowej. Jeśli chcesz wiedzieć jak przenieść uczniów w świat fascynującej przygody, która zwiększy ich motywacje to ten wykład jest dla Ciebie. Dowiesz się jak zaprojektować lekcje marzeń, którymi wzbudzisz podziw u uczniów. Zobaczysz także jak działa Gabinet Matematycznych Tajemnic.

Hanna Mąka - warsztat: Jak cele lekcji i kryteria sukcesu mogą pomóc uczniom w świadomym uczeniu się matematyki, a nauczycielom w planowaniu lekcji?

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Hanna Mąka
Temat: Jak cele lekcji i kryteria sukcesu mogą pomóc uczniom w świadomym uczeniu się matematyki, a nauczycielom w planowaniu lekcji?
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak pracować z celami lekcji i kryteriami sukcesu na lekcjach matematyki, zgodnie z ideą oceniania kształtującego. Taki sposób pracy może pomóc nauczycielowi planować lekcję oraz wspierać efektywne uczenie się uczniów przede wszystkim poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej nauczaniu matematyki.

środa, 18 grudnia 2019

Anna Rybak, István Lénárt - warsztat: Kulisty chleb, czyli od czynności konkretnych do abstrakcyjnych z Archimedesem w tle: jak zastosować w nauczaniu szkolnym? Metodyka matematyki w przekroju

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Rybak, István Lénárt
Temat: Kulisty chleb, czyli od czynności konkretnych do abstrakcyjnych z Archimedesem w tle: jak zastosować w nauczaniu szkolnym?  Metodyka matematyki w przekroju
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów będziemy rozwiązywać problem ilości skórki na poszczególnych kromkach kulistego chleba, jeśli kromki te są równej grubości. Problem ten (oczywiście wyrażony w postaci barwnego opowiadania) może być rozwiązywany przez uczniów z różnych grup wiekowych, lecz do pracy nad nim na różnych poziomach edukacyjnych zastosujemy różne metody – zawsze jednak będą one związane ze strategią czynnościowego nauczania matematyki. Szczególnie kształcące może być rozwiązywanie tego problemu w szkole średniej, ponieważ prowadzi do wykorzystania dobrze znanych uczniom wzorów w sytuacji nietypowej, co może wzbogacić uczniowskie spojrzenie na matematykę szkolną.

István Lénárt - warsztat: Sudoku na sferze, czyli związek pomiędzy elementarną arytmetyką i geometrią sferyczną

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: István Lénárt
Temat: Sudoku na sferze, czyli związek pomiędzy elementarną arytmetyką i geometrią sferyczną
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Zastosowanie gier dydaktycznych ułatwia uczenie się – to fakt powszechnie znany. Podczas warsztatów przygotujemy sferę (którą może być piłeczka, kulka styropianowa lub kulisty owoc) do gry w sudoku i porównamy z planszą na płaszczyźnie do gry w tę grę. Przy tej okazji przypomnimy lub zbadamy (przez uczestników, którzy pierwszy raz spotykają się z geometrią na powierzchni zakrzywionej) podstawy geometrii na sferze i porównamy je z geometrią na płaszczyźnie oraz zastanowimy się, jak gra w sudoku na powierzchni kuli może kształcić arytmetyczne umiejętności uczniów.

wtorek, 17 grudnia 2019

Alicja Nimirska - warsztat: "Włam się do mózgu" (o tym, jak zrobił to Radek Kotarski) i nie tylko

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Alicja Nimirska
Temat: "Włam się do mózgu" (o tym, jak zrobił to Radek Kotarski)  i nie tylko
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Kilka refleksji i pomysłów po lekturze książki Radka Kotarskiego "Włam się do mózgu" rozszerzonych o sprawdzone techniki i metody z książek "Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki" Merrill Harmin oraz "Uczę (się) w szkole" Danuty Sterny.

Anna Plewińska - warsztat: Wstrzymaj nudę, rusz zapał uczniów!

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Plewińska
Temat: Wstrzymaj nudę, rusz zapał uczniów!
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Na zajęciach postaram się dokładnie i w sposób praktyczny opowiedzieć o sprawdzonych przeze mnie sposobach na pobudzenie dzieci do aktywności na zajęciach. Przekażę, jak w prosty sposób przełamać klasową rutynę. Opowiem o wykorzystaniu nowych technologii (plickers, learning apps) ale i bardziej tradycyjnych rozwiązaniach - własnych pomocach dydaktycznych, wzbogacających pracę na lekcjach.

Jolanta Wysocka - warsztat: Matematyka bez prądu – zajęcia dla dużej grupy

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Jolanta Wysocka
Temat: Matematyka bez prądu – zajęcia dla dużej grupy
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Math Vegas

Czego dotyczą zajęcia: Kontynuacja zeszłorocznych zajęć: jak uatrakcyjnić lekcję matematyki bez wykorzystania narzędzi TIK? Tak, aby było ciekawie i efektywnie. Tym razem będzie można wzięć udział w grach i zabawach matematycznych, które można przeprowadzić w dużej grupie czyli w licznej klasie, podczas łączenia klas, na zajęciach otwartych... Z wykorzystaniem gotowych pomocy, zrobionych samodzielnie lub tylko z tablicą, kartką i długopisem.

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Anna Rybak - warsztat: Doświadczenia z prowadzenia matematycznego Klubu Młodego Odkrywcy: jak nietypowe zajęcia mogą pomoc uczniom uczyć się matematyki „szkolnej”?

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: Doświadczenia z prowadzenia matematycznego Klubu Młodego Odkrywcy: jak nietypowe zajęcia mogą pomoc uczniom uczyć się matematyki „szkolnej”?
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: od wielu lat Centrum Nauki Kopernik patronuje projektowi Klub Młodego Odkrywcy (www.kmo.org.pl), którego celem jest inspirowanie uczniów do odkrywania wiedzy z różnych dziedzin drogą eksperymentowania z zastosowaniem metody badawczej. Od dwóch lat Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem regionalnym CNK w tym projekcie. Wśród kilkuset Klubów działających w Polsce przeważają te o profilach z zakresu nauk przyrodniczych. Tymczasem matematykę też można odkrywać, a nie tylko uczyć się jej z podręczników! W czerwcu 2019 w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającym na Wydziale Matematyki UwB rozpoczęły działalność dwa Kluby matematyczne: My, tropiciele matematyki (dla uczniów szkół podstawowych) i My, matematycy (dla uczniów szkół średnich).

Anna Walc, Aneta Machnicka - warsztat: FRACTUS

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Walc, Aneta Machnicka
Temat: FRACTUS
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Czego dotyczą zajęcia: Słowo fraktal pochodzi z łaciny od słowa fractus – złamany. Co ciekawe nie istnieje jeszcze ścisła definicja fraktalu, mówiąc bardziej przyziemnie fraktale są figurami, w których całość jest podobna do całości.Matematycy nie podają ścisłej definicji i proponują określać fraktal jako zbiór, który posiada wszystkie poniższe charakterystyki albo przynajmniej ich większość:-ma nietrywialną strukturę w każdej skali,-struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej,-jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to przybliżonym, - ma względnie prostą definicję rekurencyjną, - ma naturalny ("poszarpany", "kłębiasty" itp.) wygląd,-jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar topologiczny.

sobota, 14 grudnia 2019

Jolanta Adamczyk - warsztat: Niezwykły świat liczb i tajemnicze działania arytmetyczne z wykorzystaniem minikomputera George'a Papy.

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Jolanta Adamczyk
Temat: Niezwykły świat liczb i tajemnicze działania arytmetyczne z wykorzystaniem minikomputera George'a Papy.
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Minikomputer Papy’ego to rodzaj liczydła planszowego, które z łatwością można wykonać samemu. Jest to rewelacyjna pomoc dydaktyczna pomagająca dzieciom zrozumieć istotę systemów pozycyjnych, ich strukturę, jak również właściwości liczb i działań. Przy liczeniu stosuje się system dziesiątkowo-dwójkowy. Nie jest konieczne, by dzieci klas I-III SP znały system dwójkowy, ale ćwiczenia na minikomputerze przygotowują do jego zrozumienia. Minikomputer umożliwia naukę arytmetyki w atrakcyjny sposób, a zautomatyzowanie rachunku umożliwia operowanie dużymi liczbami, stosownie do możliwości uczniów.

Anna Drążek - warsztat: Rozwiążmy równanie: Rozumowanie matematyczne = aktywność intelektualna + x

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Drążek
Temat: Rozumowanie matematyczne = aktywność intelektualna + x
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Czego dotyczą zajęcia: Jeśli zauważasz, że twoi uczniowie nie wykazują inicjatywy, brak im wytrwałości, szybko zapominają to czego się wcześniej uczyli, mają awersję do zadań tekstowych, w pierwszej kolejności szukają jakiegoś wzoru czy algorytmu prowadzącego do rozwiązania zadania, to każdy z tych sygnałów komunikuje, że należy intensywniej wspierać ich rozwój myślenia matematycznego. Jak to zrobić? Przyjdź na warsztat. Podczas zajęć dowiesz się, ile rozwiązań ma równanie zawarte w tytule warsztatów. Poznasz kilka sposobów stymulujących fascynację matematyką. Zabierzesz ze sobą pomysły na ćwiczenia usprawniające i podtrzymujące matematyczne myślenie, a także weźmiesz udział w losowaniu ciekawych pomocy, wspomagających rozwój rozumowania matematycznego. Zapraszam.

Helena Lewicka - warsztat: Aktywnie na ścieżkach matematyki w klasie 4

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Helena Lewicka
Temat:  Aktywnie na ścieżkach matematyki w klasie 4
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Czego dotyczą zajęcia: Będziemy szukać sposobów, jak pracować z uczniem przy rozbudowanej podstawie programowej, tak by wiedza pomagała w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności matematycznych. Poznamy możliwości indywidualizacji pracy na lekcji i aktywizujące metody nauczania. Wykonując ćwiczenia manualne będziemy obliczać pole i obwód prostokąta. Zagramy w karty aktywizujące uczniów i utrwalające wiedzę.

piątek, 13 grudnia 2019

Anna Kuś - spotkanie podczas Wieczoru Atrakcji: Papierowe pudełka

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Kuś
Temat: Papierowe pudełka
Rodzaj zajęć: spotkanie podczas Wieczoru Atrakcji

Czego dotyczą zajęcia: Składanie pudełek techniką origami.
Anna Kuś o sobie – jestem nauczycielem dyplomowanym matematyki, informatyki i biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. Należę do Polskiego Towarzystwa Origami. Od wielu lat prowadzę szkolne koło origami i zarażam uczniów moja pasją.

Małgorzata Zbińkowska - warsztat: Stereometria z GeoGebrą-Przekroje wielościanów

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Małgorzata Zbińkowska
Temat: Stereometria z GeoGebrą-Przekroje wielościanów
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Na warsztatach poznamy gotowe narzędzia do wyznaczania przekrojów brył. Przygotujemy aplet , w którym sporządzimy przekrój dowolnego ostrosłupa czworokątnego płaszczyzną przechodzącą przez trzy dowolne punkty umieszczone na krawędziach ostrosłupa. Poznamy dwie metody obserwacji rzeczywistego kształtu przekroju ( przycisk i skrypty, oddzielny widok). Umieścimy wyeksportowany obrazek do pliku z pracą klasową. Wykonamy przekrój sześcianu ( w kolejnych krokach, bez gotowych narzędzi) płaszczyzną przechodzącą przez trzy punkty leżące na krawędziach sześcianu. Zapoznamy się z najnowszą książką „ Stereometria z GeoGebrą” wyd. FUNDACJA AKCES .

Jakub Szuty, Waldemar Gardiasz, Jacek Szuty - warsztat: Roztoczańska Akademia Matematyki

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Jakub Szuty, Waldemar Gardiasz, Jacek Szuty
Temat: Roztoczańska Akademia Matematyki
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: 
I) Co to jest RAM? Cele, adresaci, itp.
II) Realizacja przykładowych haseł z podstawy programowej matematyki dla szkół podstawowych przy wykorzystaniu kalkulatora graficznego,
III) Dyskusja na temat szerokiego wprowadzania technologii informatycznych do matematyki na wszystkich poziomach nauczania szkolnego, włącznie z egzaminami.

czwartek, 12 grudnia 2019

Robert Baca - warsztat: Ciekawe pomysły na lekcję matematyki przydatne w realizacji podstawy programowej.

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Robert Baca 
Temat: Ciekawe pomysły na lekcję matematyki przydatne w realizacji podstawy programowej
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów uczestnicy poznają kilka ciekawych pomysłów na realizację podstawy programowej w aktywny i interesujący sposób. Wskazane będą wykorzystania programu Excel do ćwiczeń zadań egzaminacyjnych i nie tylko. Pokazane będę programy ułatwiające naukę i omawianie zadań testowych oraz otwartych. Zademonstrowane będą metody aktywizujące uczniów oraz motywujące do pracy na lekcji.

środa, 11 grudnia 2019

Aleksandra Grzybowska - warsztat: Rozwijanie rozumowania w świetle egzaminu po klasie 8

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Aleksandra Grzybowska
Reprezentuje: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Temat: Rozwijanie rozumowania w świetle egzaminu po klasie 8
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podstawa programowa matematyki wskazuje na konieczność rozwiązywania przez uczniów zadań z wykorzystaniem rozumowania matematycznego. Na szkoleniu zostaną zaproponowane metody rozwijania rozumowania, myślenia strategicznego i logicznego poprzedzające rozwiązywanie zadań na dowodzenie.

wtorek, 10 grudnia 2019

Barbara Jankowiak, Robert Kowalski - warsztat: GRY NA LEKCJI MATEMATYKI

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Barbara Jankowiak, Robert Kowalski
Temat: GRY NA LEKCJI MATEMATYKI
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: 
GRA RUMMIKUB - ćwiczenie rachunku pamięciowego, działania na liczbach całkowitych, umiejętność podejmowania decyzji, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do pracy w zespole.
GRA SUPERFARMER - ćwiczenie rachunku pamięciowego, dzielenie z resztą, zamiana jednostek, zdarzenia losowe, obliczanie prawdopodobieństwa, umiejętność podejmowania decyzji, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do pracy w zespole.
GRA PENTOMINO - obliczanie pól i obwodów, pojęcie jednostki pola, szybka gra.

Beata Zgoła - warsztat: Proste i szybkie gry dydaktyczne

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Beata Zgoła
Temat: Proste i szybkie gry dydaktyczne
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Z uczestnikami mojego warsztatu podzielę się sprawdzoną formą wykorzystania prostych i szybkich gier matematycznych oraz strategicznych, które kształtują logiczne myślenie, argumentowanie i pomagają w formułowaniu wniosków. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli szkoły podstawowej.


Agnieszka Makowczyńska - warsztat: Gamifikacja na lekcjach matematyki

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Agnieszka Makowczyńska
Temat: Gamifikacja na lekcjach matematyki
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W czasie zajęć podzielę się własnym doświadczeniem zdobytym podczas tworzenia gamifikacji poszczególnych działów z matematyki. Omówimy metodologię tworzenia gamifikacji. W czasie warsztatów podejmiemy próbę zgamifikowania konkretnego wybranego działu zajęć. Uczestnicy poznają również przydatne w gamifikacji zajęć narzędzia.

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś - warsztat: O niedoczasie

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
Temat: O niedoczasie
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Ileż to zdrowia kosztuje nas (w nauczycielskiej pracy) wspomniany w tytule rzeczownik! Wydaje się on być potocznym nie tylko w słownikowym sensie, ale także z powodu spotykania na co dzień...W trakcie warsztatów pokażemy praktyczne i stosowane przez nas wykorzystywanie narzędzi chmurowych w standardowej rzeczywistości nauczyciela matematyki, który próbuje złapać oddech w codziennej (i wychowawczej, i dyrektorskiej) gonitwie.

Grażyna Morga - warsztat: NeoTrieVr - nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Grażyna Morga 
Temat: NeoTrieVr - nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego warsztatu pokażę możliwości zastosowania w dydaktyce nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR, wykorzystującego wirtualną rzeczywistość. Oprogramowanie to pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrycznych i modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Za jego pomocą można tworzyć (lub przywołać) dowolne bryły, łączyć je i przekształcać, dotykać ich ścian i krawędzi oraz malować je, a także przeprowadzać pomiary. W celu przeprowadzenia tych czynności można "dostać się" do wnętrza brył, widząc je od środka.

Monika Pontus-Ćwir - warsztat - Triki GEO, czyli jak sprawić, aby geometria była łatwa i przyjemna

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Monika Pontus-Ćwir
Temat: Triki GEO, czyli jak sprawić, aby geometria była łatwa i przyjemna
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Wiele tematów na matematyce sprawia, że uczniowie wprost mówią, że nie lubią geometrii. Podczas warsztatu postaram się pokazać kilka pomysłów na ciekawe lekcje. Może uda mi się przekonać uczestników, że warto pobawić się pojęciami geometrycznymi i przez zabawę odkrywać ich własności w niestandardowy sposób. Każdy uczestnik zabierze ze sobą pomysły na pracę z geoplanem, kartką w kropki czy małą kartką kwadratową. W czasie zajęć podzielę się pomysłem na projekt szkolny, który realizowałam z uczniami klas 7-8. Zapraszam na GEO-zajęcia.

czwartek, 5 grudnia 2019

Agata Hoffmann - warsztat: T-rój-kąty, trójkąty...

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Agata Hoffmann
Reprezentuje: Warsztat Otwarty
Temat: T-rój-kąty, trójkąty...
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Praca z zadaniami problemowymi w warunkach szkolnych jest trudna. Umożliwia ona jednak zarówno indywidualizację pracy, jak i uczenie się poprzez rozmowę. Trzeba tylko starannie wybrać zadanie oraz tak przemyśleć jego realizację, by móc zrealizować założone cele. Jednym z takich pomysłów chciałabym się z Państwem podzielić.

Katarzyna Pęczek - warsztat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki do ucznia ze SPE

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Katarzyna Pęczek
Reprezentuje: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoTemat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki do ucznia ze SPE
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Celem wykładu jest wzbogacenie wiedzy uczestników na temat sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych ( programów kształcenia, systemu oceniania i organizacji procesu kształcenia) do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy dostosowanie wymagań edukacyjnych jest tożsame z kreowaniem warunków, w jakich uczeń osiąga dobre wyniki kształcenia. Określimy również, czy proces dostosowywania jest wyłącznie reakcją na wymogi prawa oświatowego czy też powinno wynikać z wewnętrznej potrzeby nauczyciela?

środa, 4 grudnia 2019

Wojciech Wątor, Ksenia Erdmann - warsztat: Escape room w edukacji

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Wojciech Wątor, Ksenia Erdmann
Temat: Escape room w edukacji
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatów przedstawimy ideę escape roomu i podzielimy się pomysłami na formułowanie zadań/zagadek. W pierwszej części zajęć uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę uczniów i wspólnie spróbują zdobyć kod do tajemniczej skrzyni. W drugiej opowiemy jak zorganizować tę formę pracy na lekcjach, omówimy typy zastosowanych zagadek i podzielimy się autorskimi scenariuszami z mnóstwem inspiracji.
Ksenia i Wojciech założyli grupę na FB: ESCAPE ROOM w edukacji.

Elżbieta Wojtkowiak, Alicja Gawrońska - warsztat: Matematyczne podróże

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Elżbieta Wojtkowiak, Alicja Gawrońska
Reprezentuje: Koło SNM Wielkopolskie
Rodzaj zajęć: warsztat
Temat: Matematyczne podróże

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów zostaną zabrani w podróż i dowiedzą się - jak pomóc uczniom odczarować matematykę. Zadania, które będą rozwiązywać uczestnicy, mogą być wykorzystane w grze terenowej lub w Pokoju Zagadek. Pokażą one zastosowanie matematyki i informatyki w życiu codziennym, skorzystamy z narzędzi TIK. Zaprezentowane zostaną ciekawe wydarzenia, konkursy. Stworzymy listę pomysłów, wymienimy się doświadczeniem, być może uda się założyć wspólny projekt eTwinning.

Magdalena M.Musielak - warsztat: Matematyka po angielsku ... no problem

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Magdalena M.Musielak
Temat: Matematyka po angielsku ... no problem
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Nauczanie matematyki po angielsku to na pierwszy rzut oka żaden problem, wszak język matematyki jest uniwersalny, a my mówimy o matematyce, tyle że po angielsku. A jednak gdy dla nauczyciela i dla słuchaczy język angielski nie jest ojczystym, pojawiają się trudności. W trakcie warsztatów spróbujemy wspólnie, nie stroniąc od gier, zabaw i zadań matematycznych po angielsku, zrozumieć z jakimi trudnościami musimy się zmierzyć i jak sobie z nimi radzić.

wtorek, 3 grudnia 2019

Wsparcie od Fundacji mBanku


Miło nam poinformować, iż Fundacja mBanku wsparła kwotą 2500 zł organizowany przez SNM Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczny wszechświat”. Dziękujemy.

Informacje o konkursie ->

Urszula Kornas-Krzyżykowska - warsztat: Jak kształcić kompetencje matematyczne

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Urszula Kornas-Krzyżykowska
Temat: Jak kształcić kompetencje matematyczne
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Kompetencje matematyczne obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele). Na warsztatach zostanie przedstawionych kilka możliwości uczenia myślenia analitycznego poprzez teoretyczne i praktyczne ćwiczenia stymulujące rozwój kompetencji matematycznych. I nie będą to zadania znane z podręczników do nauczania matematyki.....

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Marta Kądziołka - warsztat: Magiczne mnożenie

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Marta Kądziołka
Temat: Magiczne mnożenie
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Magia na lekcji matematyki? Czemu nie? Sprawność rachunkową uczniów możemy usprawnić stosując chwyty mnemotechniczne, ułatwiające pamięciowe mnożenie, potęgowanie i dzielenie. Jakie? Zapraszam na warsztaty z odrobiną magii.

Marta Kądziołka o sobie – emerytowany nauczyciel matematyki, wieloletni doradca metodyczny,honorowy członek SNM, uczestniczka dwudziestu ośmiu KK SNM. Zainteresowania: szaradziarstwo, origami, robótki ręczne.

Teresa Sklepek, Katarzyna Stachnik - Zadania z tangramem

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: TERESA SKLEPEK, KATARZYNA STACHNIK
Temat: Zadania z tangramem
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Proponujemy zadania z różnych działów: geometrii, algebry, arytmetyki rozwiązywane przy pomocy tangramu w Szkole Podstawowej oraz przykłady wykorzystania w Edukacji Wczesnoszkolnej.

Teresa Sklepek o sobie – pracuję w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie. Jestem nauczycielem ponad 30 lat. Przede wszystkim lubię matematykę, bo często dowiaduję się czegoś nowego. Lubię filmy, książki i ciekawostki z różnych dziedzin.

Katarzyna Stachnik o sobie – /uzupełnić/

niedziela, 1 grudnia 2019

Paweł Perekietka - warsztat: OR, XOR, AND, NOT i komputery

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Paweł Perekietka
Temat: OR, XOR, AND, NOT i komputery
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Zajęcia z pogranicza matematyki i informatyki w stylu CS Unplugged, czyli bez komputera, będą dotyczyć zastosowania operacji logicznych w przetwarzaniu danych w procesorach komputerów. Temat zostanie zaprezentowany z użyciem gry edukacyjnej 111OO11 (MOON), która została opracowana z okazji 50 rocznicy lądowania człowieka na Księżycu.

Paweł Perekietka o sobie – absolwent informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nauczyciel informatyki, pomysłodawca konkursu KOALA (kombinatoryka, algorytmika, logika). Współautor tłumaczenia zasobów Computer Science Unplugged. Członek SNM-u.

Katarzyna Budzilek-Jurek, Justyna Widera - warsztat: 3,2,1 start! Startery lekcyjne

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Katarzyna Budzilek-Jurek, Justyna Widera
Temat:  3,2,1 start! Startery lekcyjne
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: 3,2,1... start! - to zajęcia dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Pozwolą wprowadzić temat w formie gry i zabawy. Poruszane wątki: podzielność liczb, wielokrotności, dodawanie pisemne, wstęp do wyrażeń algebraicznych...oraz przykładowe testy Kahoot. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Katarzyna Budzilek-Jurek o sobie – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds awansu zawodowego nauczycieli, członek SNM, przewodnicząca KO MK Matematyka bez granic JUNIOR. Zainteresowania: muzyka, podróże, SUDOKU.

środa, 27 listopada 2019

Matematyka w obiektywie - Laury Uniwesyteckie

Matematyka w obiektywie, jedyny projekt związany z matematyką doszedł do ścisłego finału w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich. Walczy o pierwsze miejsce! Głosowanie internetowe trwa do 29.11.2019 do godz. 19:00.
Zachęcamy do głosowania na Matematykę w obiektywie.

Link do głosowania ->

poniedziałek, 25 listopada 2019

Katarzyna Chorodeńska - Taneczna podróż dookoła świata - spotkanie podczas XXIXKKSNM

WIECZÓR ATRAKCJI podczas XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Katarzyna Chorodeńska
Temat: Taneczna podróż dookoła świata
Rodzaj zajęć: spotkanie

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie spotkania zaproszę państwa w radosną podróż dookoła świata. Przeniesiemy się tanecznym krokiem do Grecji, Szkocji, Rosji, Francji, Belgii, Chile, Chorwacji, na Węgry i wszędzie tam, gdzie nas nogi poniosą. Tańce, które poznamy to tańce dla każdego, dla osób już tańczących jak i dla tych, które z tańcem na co dzień nie mają nic wspólnego. Ze względu na formę zajęć wskazane byłoby posiadanie wygodnego obuwia i przyniesienie wody do picia.

czwartek, 21 listopada 2019

Blanka Plata, Maria Lerska - warsztat: Część II - Geometryczne łapacze marzeń 3D


Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: BLANKA PLATA, MARIA LERSKA
Reprezentuje: WARSZTAT OTWARTY
Temat: Część II - Geometryczne łapacze marzeń 3D
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Piękne geometryczne wzory w łapaczach snów w wersji 3D mogą być pretekstem dyskusji na temat matematyki, pobudzania wyobraźni przestrzennej. Podział koła na równe części, przekroje,”dziwne wzory” w bryłach. Kreatywność uczniów może nas zaskoczyć. Zapraszamy na warsztaty i w dzień, i wieczorem do pracowni całodobowej.

Maria Lerska, Blanka Plata - warsztat: Część I - Geometryczne łapacze marzeń 2D

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: MARIA LERSKA, BLANKA PLATA
Reprezentuje: WARSZTAT OTWARTY
Temat: Część I - Geometryczne łapacze marzeń 2D
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Piękne geometryczne wzory w łapaczach snów mogą być pretekstem do rozmowy na temat geometrii. Podział koła na równe części, symetria. Może też być zachętą do kreatywnych działań. Pokażemy klasyczne łapacze, ale też inne pomysły, niespodzianki. Zapraszamy na warsztaty i w dzień, i wieczorem do pracowni całodobowej. Tu pokażemy też elementy do zdobienia, wykończenia naszych prac.

środa, 20 listopada 2019

Agata Markowicz-Narękiewicz - warsztat: Jak rozbudzać w uczniach potrzebę nauki matematyki?

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: AGATA MARKOWICZ-NARĘKIEWICZ
Temat: Jak rozbudzać w uczniach potrzebę nauki matematyki?
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć i doświadczyć, jaką rolę w edukacji matematyki może zajmować nauczyciel, który poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod, technik i form pracy potrafi wzbudzić w uczniach potrzebę uczenia się. Na zajęciach zaprezentowane zostaną innowacyjne metody nauczania i oceniania, które przynoszą widoczne u uczniów efekty: uczniowie lubią, bo rozumieją matematykę, a wyniki egzaminów potwierdzają skuteczność sposobów nauczania. Nauczyciele biorący udział w zajęciach przekonają się, w jaki sposób połączenie nowoczesnych technologii i outdoor education pozwala uczniom na samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie, a tym samym rozbudza w nich potrzebę zrozumienia matematycznych relacji, reguł i zasad.

JOANNA WÓJCICKA - warsztat: Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się matematyki

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: JOANNA WÓJCICKA
Temat: Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się matematyki
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: 
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętności matematyczne w zakresie :
- kształtowania pojęcia liczby
- sprawnego dodawania i odejmowania
- mnożenia i dzielenia
- rozwiązywania zadań z treścią

XXIX KKSNM - publikacja sylwetek prowadzących

Rozpoczynamy publikację sylwetek prowadzących zajęcia podczas XXIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli matematyki w Toruniu.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem zajęć, co pozwoli Państwu na zaplanowanie pobytu i skorzystanie z jak największej oferty przygotowanych dla Państwa matematycznych wydarzeń.

Do zobaczenia w Toruniu!