piątek, 19 czerwca 2015

Konferencja EWCOME 2015


East West Conference on Mathematics Education 2015
29.06-03.07.2015, Warszawa.

Hasło konferencji - Przekraczamy bariery

Bariery te są różne: międzydziedzinowe w nauce, międzyprzedmiotowe w edukacji, międzynarodowe w kontaktach, dotyczą też różnego podejścia do edukacji w różnych obszarach świata. Głównym celem konferencji jest przełamanie tych barier poprzez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami, z wykorzystaniem osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy..
Więcej informacji

środa, 17 czerwca 2015

International Symposium on Affect in Mathematics Education


Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to participate in the

International Symposium on Affect in Mathematics Education with special guest professor Gerald Goldin.

This meeting will be a special extended session of the Interdisciplinary Seminar on Mathematics Education led by a group of young researchers and graduate students at the Institute of Mathematics of the Pedagogical University of Cracow.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska:
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I;
  • nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

List Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani,
Przedstawiciele stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych działających w polskim środowisku edukacyjnym przedstawiają propozycje zmian edukacyjnych wypracowanych w wyniku spotkań zorganizowanych przez Zespół ds. Strategii przy Ministrze Edukacji w okresie maj 2014 - styczeń 2015.
Kierując się doświadczeniami wynikającymi z praktyki nauczycielskiej, chcemy przyczynić się do tego, aby polska edukacja stała się przyjazna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców, a jednocześnie spełniała najwyższe standardy...