poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Congressio Mathematica

Katedra Analizy Zespolonej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w II Konferencji Matematyczno-Informatycznej "Congressio Mathematica”, która odbędzie się w dniach 20-23 września 2016 r. w ośrodku konferencyjno-wczasowym "Kormoran" w Mierkach (k/Olsztynka), w malowniczym otoczeniu mazurskich lasów i jezior.
Czytaj więcej ->

poniedziałek, 11 lipca 2016

Szkoła Edukacji - bezpłatne studia podyplomowe

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2016/2017 oferuje roczne i stacjonarne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka.
Czytaj więcej ->

wtorek, 28 czerwca 2016

Współpraca z Wydawnictwem Prawniczym Oficyna MM

Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM z Poznania przygotowuje publikacje skierowane do dyrektorów szkół, przedszkoli oraz nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych edukacją. Aktualnie Wydawnictwo planuje wydanie (jeszcze w 2016 r.) specjalnej serii związanej z edukacją matematyczną w postaci 5 części – każda z nich stanowiłaby oddzielną publikację i byłaby skierowana do klas 4–6 szkoły podstawowej:
Matematyka a literatura
Matematyka a kosmos
Matematyka a sztuka
Matematyka a przyroda
Matematyka a muzyka
Osoby zainteresowane stworzeniem treści którejś z wymienionych powyżej książek, mogą kontaktować się z p. Katarzyną Lewińską: klewinska[at]oficynamm.pl

Parę pomysłów dotyczących nauczania logiki

Adam Kleiner

UWAGA: Symboli logicznych nie ma w podstawie programowej, jednak zaleca ona nauczanie logicznego myślenia i matematycznych zasad rozumowania. Kwantyfikatorów też nie ma w podstawie programowej, jednak ich odpowiedniki słowne są potrzebne na przykład do zdefiniowania granicy ciągu.

1. Alternatywa
Przed alternatywą wprowadźmy alternatywę wykluczającą: albo rybki albo akwarium. Alternatywa wykluczająca jest prawdziwa gdy prawdziwe jest jedno z dwóch zdań, ale nie oba na raz. Tak zwrot „albo-albo” jest rozumiany także w języku potocznym. W matematyce alternatywa wykluczająca jest rzadko potrzebna, więc nawet nie ma dla niej powszechnie przyjętego symbolu ani zwięzłej nazwy; niegdyś stosowana nazwa „dysjunkcja” oznacza teraz funktor NAND – zobacz Wikipedia. Znacznie częściej jest potrzebna alternatywa, którą wyrażamy słowem „lub”: Jeśli w wypadku drogowym są zabici lub ranni, to obowiązuje wezwanie policji. Oczywiście jeśli są i zabici i ranni, to też obowiązuje wezwanie policji.

niedziela, 26 czerwca 2016

Uwagi o uczeniu rachunku prawdopodobieństwa

Adam Kleiner

To artykuł dla nauczyciela lub dla zdolnego ucznia, którego nie satysfakcjonuje poznana definicja prawdopodobieństwa. Zawiera też nietypowe ujęcie zagadnienia niezależności zdarzeń, komentarze o prawdopodobieństwie warunkowym i o niektórych zadaniach z „losowo wybraną liczbą”.

Zwykle podaje się definicję prawdopodobieństwa opierającą się na hipotetycznym powtarzaniu danego doświadczenia nieskończenie wiele razy (definicja von Misesa). Jest oczywiste, że taka definicja nie da się zastosować w praktyce, choć może być teoretycznie poprawna. A uczeń nie otrzymuje aparatu, pozwalającego na stosowanie tej definicji w sposób pośredni, dlatego odnosi wrażenie, że pojęcie prawdopodobieństwa jest wciąż niezdefiniowane. Proponuję więc poniższe ujęcie, które nie stwarza złudzeń, wzorowane na definicji Kołmogorowa. Zaczynamy od pojęcia nieco abstrakcyjnego – dowolnej miary, która po unormowaniu do jedynki staje się prawdopodobieństwem. To, jak określić tę miarę, nie jest częścią matematyki, ale umiejętnością, której wymagamy od ucznia na równi z radzeniem sobie z zadaniami z treścią. Tę umiejętność
uczeń posiądzie przez przerobienie wielu przykładów doświadczeń losowych i dopasowanie do nich poprawnie dobranej przestrzeni probabilistycznej i prawdopodobieństwa (definicje niżej).

wtorek, 10 maja 2016

Grzegorz Dłużewski zwycięzcą XVII edycji internetowego konkursu matematycznego PW

28 kwietnia 2016 roku, w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, podczas uroczystości zakończenia XVII edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, ogłoszone zostały szczegółowe wyniki finału obecnej edycji Konkursu oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom. Zdecydowanym zwycięzcą został Grzegorz Dłużewski, uczeń Liceum Akademickiego w Toruniu.

poniedziałek, 9 maja 2016

ORE - Wspomaganie szkół w rozwoju


Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 20 ramowych programów szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształcenia wybranych kompetencji kluczowych uczniów. Czytaj więcej ->

poniedziałek, 25 kwietnia 2016


Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich Kongres odbędzie się w Warszawie w dniach 15-18 września 2016.  Pragniemy, by na Kongres przybyli najzdolniejsi, zainteresowani matematyką, uczniowie liceów z całej Polski. Na Kongresie będą oni mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady,  a niektórzy z nich wygłoszą własne komunikaty.

Informujemy o możliwości indywidualnej rekrutacji zainteresowanych uczniów.

Czytaj więcej ->

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie ->

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

XXVI Krajowa Konferencja SNM - informacja

Szanowni Państwo!
W dniach 9-10 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących Oddziałów, Kół i Grup Roboczych SNM.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejna XXVI KK SNM odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-13 lutego 2017 r.
W następnych mailach będziemy informować o kolejnych ustaleniach poczynionych przez Zarząd oraz o postępach w organizacji XXVI KK SNM.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji we Wrocławiu. Osoby chętne prosimy o kontakt z p. Joanną Świercz (jswiercz[at]gmail.com) lub z p. Joanną Palińską (joanna.palinska[at]gmail.com)

III Mistrzostwach Polski w Obliczeniach na Sorobanie 2016 - ruszyła rejestracja zawodników.

UWAGA!
Ruszyła rejestracja zawodników w III Mistrzostwach Polski w Obliczeniach na Sorobanie 2016.
Więcej szczegółów i program konkursu znajduje się na stronie konkurs.akademiasorobanu.pl.
Zachęcamy do udziału w zawodach.