czwartek, 19 stycznia 2017

Marzena Bugiel - wieczór atrakcji: "Twoja wartość wartością Twoich uczniów" w ramach XXVIKKSNM.


Tytuł warsztatów: Twoja wartość wartością Twoich uczniów
Prowadzący zajęcia: Marzena Bugiel
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: Jeżeli masz wrażenie, że czasem stoisz w miejscu, jeśli masz pomysł, ale boisz się wcielić go w życie, jeśli masz przekonanie, że sukces jest zarezerwowany dla innych, jeśli myślisz, że nic ekscytującego już Cię nie spotka, to te warsztaty są dla Ciebie! Dowiesz się na nich jak wykorzystać swoją wewnętrzną siłę i własne wartości, jak na nowo uwierzyć w siebie i swoje możliwości.

Agnieszka Herma - warsztat: "Projektowanie sytuacji dydaktycznych wspierających pracę z dzieckiem z dyskalkulią" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Projektowanie sytuacji dydaktycznych wspierających pracę z dzieckiem z dyskalkulią
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Agnieszka Herma
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: W ramach warsztatów uczestnicy utrwalą swoją wiedzę na temat podstawowych praw przysługujących dzieciom ze zdiagnozowaną dyskalkulią. Ponadto poznają w praktyce strategie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz przykłady dostosowania metod nauczania i form pracy z dzieckiem do zapisów zawartych w opiniach poradni Psychologiczno- Pedagogicznych. Wypracują wspólnie zasady udzielania przez nauczyciela pomocy uczniom z dyskalkulią.

Jadwiga Iwanowska i Aleksandra Tunikowska - warsztat: "Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Prowadzący zajęcia: Jadwiga Iwanowska i Aleksandra Tunikowska
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa
Streszczenie zajęć: W centrum uwagi edukacji matematycznej w klasach I – III szkoły podstawowej jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć w tym są zabawy, gry oraz sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami.

Agata Knysz - warsztat: "Kształty ukryte w kartce w kartce A4" w ramach XXVIKKSNM.


Tytuł warsztatów: Kształty ukryte w kartce w kartce A4
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Agata Knysz
Reprezentuje: Warsztat Otwarty
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: Czy ktoś zgłębił możliwości zwykłej kartki papieru? Co można z niej zrobić? Czego możemy dzieci z niej nauczyć? Jakie wyzwana geometryczne może przed nami postawić? Na te pytania postaram się odpowiedzieć na moim warsztacie. Teorię i przykłady przeplotę zajęciami praktycznymi, gdyż najwięcej uczymy się sami coś tworząc.

Przemysław Pela - warsztat: "Mecze matematyczne" w ramach XXVIKKSNM,

Tytuł warsztatów: Mecze matematyczne
Prowadzący zajęcia: Przemysław Pela
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Streszczenie zajęć: Na stronie Wrocławskiej Fundacji Matematycznej czytamy: „Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów.

środa, 18 stycznia 2017

Anna Wicher, Małgorzata Durlik, Beata Kurowska, Agnieszka Polak, Anna Skuza, Patryk Kobiałka - warsztat: "I Twój uczeń może wziąć udział w Światowym Tygodniu Matematyki!" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: I Twój uczeń może wziąć udział w Światowym Tygodniu Matematyki!
Prowadzący zajęcia: Anna Wicher, Małgorzata Durlik, Beata Kurowska, Agnieszka Polak, Anna Skuza, Patryk Kobiałka
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: The Global Math Project (GMP) to międzynarodowe przedsięwzięcie pasjonatów matematyki, którzy chcą zmienić sposób postrzegania matematyki w społeczeństwie. Podczas warsztatów nie tylko opowiemy o projekcie (i o tym co zrobić by wziąć w nim udział), lecz również pokażemy jak można w ciekawy sposób mówić o systemach liczbowych, szkolnej arytmetyce, a nawet... szkolnej algebrze! Zapraszamy! 

Daria Szalińska i Małgorzata Zbińkowska - warsztat: "Animacje w Widoku Grafiki 3D GeoGebry" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Animacje w Widoku Grafiki 3D GeoGebry
Prowadzący zajęcia: Daria Szalińska i Małgorzata Zbińkowska
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać interaktywne aplety GeoGebry z elementami animacji w Widoku Grafiki 3D. Proponowane przykłady dotyczyć będą kształtowania pojęcia bryły obrotowej oraz przekrojów wielościanów.

Bożena Nowak - warsztat: "Jak wspomóc naukę matematyki dedykowanymi aplikacjami" w ramach XXVIKKSNM.


Tytuł warsztatów: Jak wspomóc naukę matematyki dedykowanymi aplikacjami
Prowadzący zajęcia: Bożena Nowak
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: Mówi się, że obecne dzieci urodziły się z komórką lub tabletem w ręce. Posługują się nimi sprawniej niż większość z nas - nauczycieli. To zainteresowanie multimediami oraz naturalną skłonność do rywalizacji możemy wykorzystać do nauki matematyki. Zapraszam na wspólną zabawę z użyciem różnych aplikacji, niektórych z pozoru zupełnie nie związanych z matematyką. Będziemy pracować na iPadach.

Lidia Pawlusińska - warsztat: "Zadania tekstowe w edukacji wczesnoszkolnej" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Zadania tekstowe w edukacji wczesnoszkolnej
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Lidia Pawlusińska
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa
Streszczenie zajęć: Podczas zajęć poruszony zostanie problem diagnozy umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych oraz skutecznego wykorzystania jej wyników do planowania procesu kształcenia.

Joanna Kluz-Piwowarczyk, Ewa Tondera, Joanna Powązka, Piotr Tomczak, Joanna Świercz, Anna Koronka, Marta Czerepowicka - "Wieczór atrakcji z Math Vegas" w ramach XXVIKKSNM,

Tytuł warsztatów: Wieczór atrakcji z Math Vegas
Prowadzący zajęcia: Joanna Kluz-Piwowarczyk, Ewa Tondera, Joanna Powązka, Piotr Tomczak, Joanna Świercz, Anna Koronka, Marta Czerepowicka
Reprezentują: Math Vegas
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: Zarażanie grami uczestników konferencji SNM-u