środa, 30 listopada 2022

Janek Baranowski, Piotr Drozdowski: "Nasze marzenia o szkole"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Janek Baranowski, Piotr Drozdowski
Reprezentują: Grupa robocza - WARSZTAT OTWARTY

Temat: "Nasze marzenia o szkole"

Czego dotyczą zajęcia: Dyskusja panelowa na temat naszej wizji polskiej szkoły przyszłości. Uczestnicy: członkowie WO i zaproszeni goście.

Anna Plewińska - "Matematyka jako sport drużynowy"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Anna Plewińska

Temat: "Matematyka jako sport drużynowy"

Czego dotyczą zajęcia: Jak na lekcji wprowadzić emocje na miarę wydarzeń sportowych? Jak połączyć doskonalenie wiedzy matematycznej z budowaniem umiejętności współpracy, tworzenia strategii oraz mówienia o matematyce? Na te pytania odpowiem podczas warsztatu przedstawiającego ideę i sposób organizacji Meczów Matematycznych. Podczas zajęć zaprezentuję zasady, przykładowe zadania i regulamin meczu, sposoby na jego organizację (na lekcji i w formie konkursu), a uczestnicy zajęć sami rozegrają przykładowy mecz matematyczny. 

Jolanta Adamczyk - "Wykorzystanie metod edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wyrównawczych w klasie 4"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jolanta Adamczyk

Temat: "Wykorzystanie metod edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wyrównawczych w klasie 4"

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatów przekażę Wam garść sprawdzonych, własnych pomysłów oraz kilka ciekawych pomocy do wykorzystania w codziennej pracy. Podzielę się doświadczeniem i przemyśleniami związanymi z pracą z uczniami klasy czwartej, mającymi problemy z uczeniem się matematyki. Pokażę, w jaki sposób staramy się pokonać trudności rozwijając jednocześnie kompetencje matematyczne. Wspólnie zastanowimy się: Co zrobić, aby uczeń polubił matematykę i chętnie się jej uczył?

wtorek, 29 listopada 2022

Marta Czyrkiewicz - "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Marta Czyrkiewicz

Temat: "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

Czego dotyczą zajęcia: Czy matematyka musi być szara i nudna? NIE! Dodanie sztuki do lekcji matematyki sprawia, że matematyka jest przyjemniejsza, co prowadzi do zwiększonego zainteresowania i powoduje, że dzieci naturalnie osiągają lepsze wyniki. Połączenie matematyki i sztuki zwiększa kreatywność wśród uczniów. Wzmacnianie zdolności artystycznych pozytywnie wpływa na umiejętności związane z matematyką. To połączenie powoduje, że umysł myśli w nowy i nieoczekiwany sposób. Ponieważ sztuka jest znana z wywoływania emocji, integracja tych dwóch przedmiotów może sprawić, że uczniowie będą bardziej otwarci na koncepcje matematyczne i bardziej kreatywni podczas rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas warsztatów pokażę różne projekty matematyczno-artystyczne dla młodszych i starszych uczniów oraz zrealizujemy niektóre z nich.

Karol Sieńkowski - "Gry Inków wsparciem w edukacji matematycznej"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Karol Sieńkowski

Temat: "Gry Inków wsparciem w edukacji matematycznej"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów zostanie omówiona Yupana - liczydło Inków. Zaprezentowane zostaną dwie gry edukacyjne. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytania: Czy yupana może wspomóc i w jakim zakresie oswajanie dzieci z liczbami? Czy yupana może wesprzeć dzieci z trudnościami w nauce w odkrywaniu zależności między liczbami i w rachowaniu? Czy zabawa yupaną może stać się stałym elementem zajęć matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej? Czy yupana może znaleźć zastosowanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej?

Daria Wątorek - "Pewność siebie w konfrontacji z zadaniami matematycznymi"

Panel dyskusyjny podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Daria Wątorek

Temat: "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego panelu porozmawiamy o tym, jaki związek z uczeniem się matematyki ma pewność siebie uczniów. Spróbujemy odkryć sposoby na budowanie pewności siebie u uczniów i motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

poniedziałek, 28 listopada 2022

Daria Wątorek - "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Daria Wątorek

Temat: "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas moich zajęć zaprezentuję Państwu kilka metod aktywizujących uczniów na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Wspólnie omówimy plusy i minusy tych metod oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od typu klasy. Po zajęciach, osoby uczestniczące w nich otrzymają przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod, o których będzie mowa.

Blanka Plata - "Mandale geometryczne"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Blanka Plata

Reprezentuje: Grupa Robocza -> Warsztat Otwarty

Temat: "Mandale geometryczne"

Czego dotyczą zajęcia: Druga odsłona mandali geometrycznych. Wzory wyczarowane z włóczki, osadzone na drewnianych stelażach. Zapraszam na warsztaty w dzień i wieczorem w Pracowni całodobowej.

Małgorzata Gołębiowska - Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?

Wykład z elementami warsztatów podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Małgorzata Gołębiowska

Temat: "Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?"

Czego dotyczą zajęcia: Po krótkiej charakterystyce trudności matematycznych (specyficznych i niespecyficznych) opowiem o czynnikach emocjonalnych i społecznych, które sprzyjają procesowi łagodzenia przeszkód w uczeniu się matematyki. Przedstawię katalog przykładowych zaleceń specjalistów oraz sposoby ich wypełniania. Zaprezentuję stosowane metody i pomoce dydaktyczne, które stymulują rozwój umiejętności matematycznych oraz usprawniają zaburzone funkcje. Mam nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami.

Katarzyna Pęczek - Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Katarzyna Pęczek

Temat: "Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki"

Czego dotyczą zajęcia: Proces oceniania jest niezwykle trudny zarówno dla oceniających jak i ocenianych. Co zrobić, aby uniknąć błędów i jak najobiektywniej zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Na co zwrócić uwagę oceniając ucznia ze spektrum autyzmu, z dysfunkcją słuchu lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.? W jaki sposób kreować przestrzeń edukacyjną sprzyjającą ocenianiu uczniów z niepełnosprawnościami? Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć, zapraszając uczestników warsztatów do pochylnia się nad zagadnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych ,w obszarze oceniania uczniów ze SPE.

poniedziałek, 21 listopada 2022

Tomasz Szwed - "Budowanie wiedzy matematycznej uczniów w szkole"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Tomasz Szwed
Reprezentuje: Zarząd Główny SNM

Temat: "Budowanie wiedzy matematycznej uczniów w szkole"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć opowiem o procesie budowania wiedzy matematycznej uczniów. Omówię różne rodzaje wiedzy przenikającej się podczas lekcji w szkole. Podam różne przykłady oraz pokażę możliwości budowania wiedzy. Postaram się też rozróżnić pojęcie wiedzy od pojęcia mądrości.

Krzysztof Mostowski - "Z kartką papieru w przestrzeń"

Warsztat podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Krzysztof Mostowski

Temat: "Z kartką papieru w przestrzeń"

Czego dotyczą zajęcia: Kartka papieru jest najtańszą pomocą dydaktyczną. Jej kształt prostokąta pozwala na szybkie i łatwe tworzenie modeli opartych na kwadracie, prostokącie, czy trójkącie równobocznym. W trakcie zajęć wykonamy kilka modeli, przy pomocy których będziemy rozwiązywali niełatwe problemy dotyczące wielościanów.

Krzysztof Mostowski o sobie – Emerytowany dydaktyk matematyki, członek założyciel SNM i uczestnik wszystkich krajowych konferencji. Współautor podręczników do byłego gimnazjum i książek propagujących matematyki.

Justyna Stanowska-Petera - "Lęk przed matematyką w kontekście zagrożenia stereotypem i płci psychologicznej"

Wykład podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Justyna Stanowska-Petera

Temat: "Lęk przed matematyką w kontekście zagrożenia stereotypem i płci psychologicznej"

Czego dotyczą zajęcia: Jestem matematyczką i już wkrótce psycholożką. Połączenie tych dwóch specjalności doprowadziło mnie do chęci bliższego poznania natury lęku przed matematyką. Swoje zainteresowanie postanowiłam przekuć w badania nad lękiem przed matematyką. W ramach pracy magisterskiej z psychologii przebadałam ponad 170 uczennic łódzkich liceów (m.in. XXVI LO, XXV LO, VIII LO, IX LO, PLOUŁ) pod kątem lęku przed matematyką, zagrożenia stereotypem oraz płci psychologicznej. Celem badań własnych było sprawdzenie, czy istnieje zależność między lękiem przed matematyką a zagrożeniem stereotypem oraz czy istnieją istotne różnice w zakresie tej zależności pod kątem płci psychologicznej badanych kobiet. Wyniki swoich badań oraz zarys zagadnienia (lęku przed matematyką) chciałabym przedstawić podczas wykładu.

czwartek, 17 listopada 2022

Paulina Miś - "Jak sprawić, aby każdy zdał maturę z matematyki?"

Wykład podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Paulina Miś
Temat: "Jak sprawić, aby każdy zdał maturę z matematyki?"

Czego dotyczą zajęcia: Jakie są powody tego, że co roku niemal 20% uczniów nie zdaje matury z matematyki? Co może pomóc uczniom w zdaniu matury? Na wykładzie omówione zostaną konkretne wskazówki gotowe do zastosowania. Rady te pomogły już dziesiątkom tysięcy osób w zdaniu matury z matematyki - nawet, gdy podchodzili do matury po kilkunastu latach od ukończenia szkoły. Obecni otrzymają również ode mnie w prezencie materiały, które pomogą im w przygotowaniu uczniów do matury.

czwartek, 10 listopada 2022

Konferencja Oddziału Krakowskiego SNM

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zaprasza nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w andrzejkowej konferencji

Matematyka dla wszystkich i dla każdego

Termin: 26 listopada 2022 (sobota), godz. 9.30–14.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie (ul. Żabia 20)

Czytaj więcej na stronie organizatora ->

sobota, 22 października 2022

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

„Matematyka w obiektywie”

Termin zgłoszeń: 01.09-01.11.2022
Szczegóły wydarzenia na stronie konkursu ->

piątek, 14 października 2022

Dzień Edukacji Narodowj

Dzień Edukacji Narodowej pozwala nam zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja, jak wielką wartość stanowi nauczyciel siejący wiedzę, mistrz z powołaniem. Jak mówi motto: Uczenie innych jest dziełem serca.

W tym szczególnym dniu dla nauczycieli i społeczności szkolnych, życzę wszystkim członkom i sympatykom SNM satysfakcji z pracy, radości z odkrywania talentów, zapału do nowych inicjatyw oraz otwartego serca do dzielenia się wiedzą.

Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym z tej okazji przez władze różnego szczebla. Miło że zostaliście zauważeni i docenieni.

Prezes SNM, Alina Przychoda.

Medale Komisji Edukacji Narodowej


Z wielką przyjemnością i satysfakcją przekazujemy wiadomość, iż nasze dwie koleżanki

Magdalena Glac i Aneta Pasierbek

zostały uhonorowane Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń wystąpiło Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Gratulacje!!!

czwartek, 6 października 2022

Program grantowy - Talenty Jutra

Talenty Jutra to program Fundacji Empiria i Wiedza, którego celem jest inspirowanie młodych ludzi do innowacji, inwencji, realizacji projektów naukowo-badawczych w naukach ścisłych i medycynie.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku 15-25.

Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie 25000 złotych.

Termin składania wniosków: do 15.11.2022

Więcej na stronie programu ->

poniedziałek, 3 października 2022

Konferencja Koła Pomorskiego SNM

Koło Pomorskie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zaprasza nauczycieli matematyki wszystkich poziomów nauczania na Pomorską Konferencję Regionalną dla Nauczycieli Matematyki

Matematyka kluczem do prawdy

TERMIN: 22 października 2022 r. (sobota), godz.9:30 - 14:00;
MIEJSCE: III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (ul. Legionów 27);

Rejestracja i szczegóły na stronie Koła ->

czwartek, 22 września 2022

Projekt IGNITE

W imieniu zespołu IGNITE i Fundacji Rodziny Maciejsko zapraszamy do udziału w projekcie IGNITE. Jego celem jest zachęcenie dziewczyn do nauki przedmiotów ścisłych oraz wyboru w przyszłości kariery w branży STEM.

Godzinne spotkania dzielą się na dwie części. W pierwszej teoretycznej - ekspertka opowiada o sobie i swoim doświadczeniu, kiedy była dzieckiem, a następnie opowiada o tym co doprowadziło ją do tego, że wykonuje właśnie taki zawód a nie inny i na czym on polega. Natomiast druga część jest bardziej praktyczna, obrazująca jeden z aspektów pracy Wolontariuszki.

Projekt może być doskonałą lekcją doradztwa zawodowego, ponieważ uczennice mają okazję poznać wiele różnych zawodów podczas całego roku szkolnego.

Kontakt: ignite@maciejko.org

sobota, 17 września 2022

Konkurs "Matużytkownicy"

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

Matużytkownicy

„Matużytkownicy” zmierzą się z rzeczywistymi problemami, które sami wybiorą spośród zaproponowanych przez Organizatorów. Na szkoły i uczniów czekają atrakcyjne nagrody.

Termin wysłania prac I etapu (zgłoszenia do konkursu): 28.10.2022.

Czytaj więcej na stronie konkursu ->

środa, 14 września 2022

Konferencja Oddziału Podkarpackiego SNM


Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszana na Konferencję Regionalną pod hasłem

Matematyka
Spotkajmy się!

TERMIN: 22 października 2022 r. (sobota);
MIEJSCE: Ośrodek OENIPAS w Czudcu;

Rejestracja i szczegóły na stronie Oddziału ->

Warsztaty Oddziału Opolskiego SNM


Oddział Opolski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszana na XXVI Wojewódzkie Warsztaty SNM

TERMIN: 8 października 2022 r. (sobota)
MIEJSCE: Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Opolu (ul. Oleska 68);

Rejestracja i szczegóły na stronie Oddziału ->

Konferencja Oddziału Mazowieckiego SNM

Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszana na IX Mazowiecką Konferencję dla Nauczycieli Matematyki pod hasłem

Kreatywnie na matematyce

TERMIN: 1 października 2022 r. (sobota), godz.9:00 - 13:45;
MIEJSCE: MSCDN Wydział w Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38);

Rejestracja i szczegóły na stronie Oddziału ->

Konferencja Oddziału Bielskiego SNM

Oddział Bielski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszana na XIII Regionalną Konferencję pod hasłem

Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2022/2023.
30 lat Bielskiego Oddziału SNM

TERMIN: 24 września 2022 r. (sobota), godz.9:00 - 13:00;
MIEJSCE: RODN "WOM" w Bielsku-Białej (ul. Legionów 25);

Rejestracja i szczegóły na stronie Oddziału ->

czwartek, 1 września 2022

Nowy Rok Szkolny 2022/2023

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki!
Życzymy spokojnego, stacjonarnego roku szkolnego, sił, zapału i wytrwałości w tej nie zawsze wdzięcznej pracy oraz wielu sukcesów - tych dużych i tych mniejszych.
Jak mówił Konfuncjusz: Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.
Zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia, przede wszystkim naszych konferencji.

wtorek, 23 sierpnia 2022

Dni Popularyzacji Matematyki - Wydział MiNI PW

Już po raz szósty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolskie

Dni Popularyzacji Matematyki.

Termin: 15 września 2022 r.
Organizatorzy zapraszają uczniów i nauczycieli starszych klas szkół podstawowych, liceum oraz wszystkich pasjonatów matematyki i informatyki na zajęcia popularnonaukowe przygotowane specjalnie dla nich przez wybitnych wykładowców z całej Polski. Na wszystkie zajęcia VI DPM wstęp jest wolny, jednak na niektóre wykłady i warsztaty obowiązywać będą zapisy.

Czytaj więcej na stronie organizatora ->

poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Mediana i kwantyle przy danych krotnościach

Adam Kleiner

Definicja klasyczna mediany: Załóżmy, że mamy skończony zestaw liczb, niekoniecznie całkowitych (nie piszę „zbiór”, bo liczby w tym zestawie mogą się powtarzać – i ma znaczenie, ile razy). Uporządkujmy je niemalejąco (równie dobrze można uporządkować je nierosnąco). Jeśli zestaw zawierał nieparzystą ilość liczb, to medianą tego zestawu nazywamy środkową z tych (uporządkowanych) liczb. Jeśli zestaw zawierał parzystą ilość liczb, to medianą tego zestawu nazywamy średnią arytmetyczną dwóch środkowych z tych uporządkowanych liczb.

Wniosek: jeśli mediana wynosi m, to przynajmniej połowa liczb z zestawu jest mniejszych lub równych m i przynajmniej połowa liczb z zestawu jest większych lub równych m.Czytaj cały artykuł *.pdf ->

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Wakacje


Za nami kolejny rok wytężonej pracy w szkole i w Stowarzyszeniu. Wszystkim członkom i sympatykom SNM jak również wszystkim miłośnikom matematyki życzymy udanego wypoczynku.

czwartek, 23 czerwca 2022

Konkurs "Na wakacjach spotkałem matematykę"

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku przypomina o swim konkursie

Na wakacjach spotkałem matematykę

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja konkursu nosi podtytuł „Geometria, o jakiej nie uczymy się w szkole” i opiera się na poszukiwaniu w Waszych wakacyjnych obserwacjach, odwiedzonych miejscach czy podziwianych dziełach sztuki innego ujęcia geometrii niż to szkolne - znane głównie w postaci wzorów
Czytaj więcej na stronie organizatora ->

sobota, 4 czerwca 2022

piątek, 3 czerwca 2022

Odeszła Ewa Gałęska

30 maja zmarła nasza koleżanka Ewa Gałęska. Ewa była członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki prawie od początku jego istnienia. Dzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą prowadząc warsztaty na naszych krajowych i lokalnych konferencjach, działała w komitecie lokalnym XXVII KK SNM w Poznaniu. Ewa była współzałożycielką Oddziału Wielkopolskiego SNM.
Była znakomitym nauczycielem i długoletnim doradcą metodycznym nauczycieli matematyki, ale przede wszystkim serdeczną koleżanką, na której pomoc i wsparcie zawsze można było liczyć. Efektywne nauczanie to zagadnienie, które towarzyszyło jej przez wszystkie lata pracy, zawsze starała się też wspierać działania popularyzujące matematykę, szczególnie wśród uczniów. Była inicjatorką Wielkopolskiego Konkursu Supermatematyk, w którym corocznie brało udział kilka tysięcy uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Była autorką wielu zbiorów zadań i testów dla uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych. Poza matematyką jej wielką pasją był sport, szczególnie piłka siatkowa.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu,
Prezydium i Zarząd Główny wraz z całą społecznością SNM.

czwartek, 5 maja 2022

Spotkanie uczestników minionych konferencji krajowych SNM

W marcu w Giżycku w Sali Kominkowej Hotelu Wodnik odbyło się spotkanie nauczycieli z powiatów giżyckiego i węgorzewskiego, którzy przynajmniej raz byli na ogólnopolskiej konferencji SNM. Okazało się, że od 1998r., czyli od VII KKSNM w Grudziądzu, nie było konferencji, na której nie byliby obecni nauczyciele z Giżycka. W spotkaniu uczestniczyli zarówno czynni nauczyciele, jak i emeryci. Oglądając prezentację utworzoną ze zdjęć można było powspominać miłe chwile spędzone wspólnie, ale też wspomnieć osoby, których już nie ma wśród nas. Super, że w powiatach giżyckim i węgorzewskim jest tylu pasjonatów matematyki, nauczycieli, którzy chętnie się szkolą i współpracują oraz wzajemnie się wspierają. Spotkanie przygotowali Ewa Ładna i Tomasz Wierzchowski - członkowie Zarządu Głównego SNM.

piątek, 22 kwietnia 2022

Konferencja Oddziału Krakowskiego SNM

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wraz z MCDN w Krakowie zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję online.
Przestrzenie matematyczne

Termin: 5 maja 2022 r. (czwartek), godz. 16.00–19.10
Miejsce: zdalnie
Czytaj więcej na stronie oddziałowej ->

czwartek, 14 kwietnia 2022

Wielkanoc

Szanowni Członkowie i Sympatycy SNM!
Życzę Wam zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten radosny dzień Zmartwychwstania napełni Was nową energią i siłą, niech trąci w Was optymizmem i nadzieją na lepsze jutro.
Życzę radosnych spotkań w ciepłej rodzinnej atmosferze przy wielkanocnym stole oraz wiosennego nastroju, uśmiechu i radości na każdy kolejny dzień!
W imieniu całego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, z serdecznym wiosennym pozdrowieniem.

Alina Przychoda - Prezes SNM

wtorek, 12 kwietnia 2022

Echa po Święcie liczby PI...

Członkowie Koła Pomorskiego SNM w dniu 14 marca 2022 roku zorganizowali wraz z uczniami w swoich szkołach Święto Liczby PI wywołując duże zainteresowanie swoimi pomysłami.

Zapraszamy do relacji na stronę Koła Pomorskiego SNM ->

czwartek, 7 kwietnia 2022

mPotęga - granty od 2 do 8 tys. zł

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz dziewiąty wesprze niestandardowe projekty edukacyjne.

Trwa nabór wniosków do IX edycji mPotęgi

Termin składania wniosków: do 9 maja
Wysokośc grantów: od 2 do 8 tys. zł


Więcej na stronie organizatora ->

wtorek, 22 marca 2022

Konferencja Oddziału Bielskiego SNM

Zarząd Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki serdecznie zaprasza na Bielskie Warsztaty Matematyczne

Byliśmy ... w Katowicach

Termin: 1 kwietnia 2022 r. (piątek), godz. 15:00
Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (budynek RODN "WOM")s

Szczegóły wydarzenia na stronie oddziałowej ->

niedziela, 20 marca 2022

Konferencja Oddziału Opolskiego SNM

Oddział Opolski SNM zaprasza nauczycieli matematyki i nauczania wczesnoszkolnego na XXV Wojewódzkie Warsztaty SNM pod hasłem

20 lat minęło …

Termin: 26.03.2022, (sobota), godz. 9.00 – 12.30
Miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu (ul. Oleska 68)

Szczegóły wydarzenia na stronie oddziałowej ->

XVIII Konferencja Oddziału Radomskiego SNM


Oddział Radomski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zaprasza na bezpłatną

XVIII Konferencję Oddziału Radomskiego SNM

TERMIN: 26 marca 2022 r. (sobota), godz. 9:00 – 13:30;
MIEJSCE: Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu (ul. 25 Czerwca 66);

Rejestracja i szczegóły na stronie oddziałowej ->

środa, 9 marca 2022

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do naszych klas dochodzą, będą dochodzić uczniowie z ukraińskich szkół. Aby ułatwić pracę z tymi uczniami publikujemy kilka pomocnych odnośników do materiałów edukacyjnych, w tym podręczników, w języku ukraińskim i inne.

Podręczniki do matematyki w języku ukraińskim ->

Materiały edukacyjne w języku ukraińskim, cz. I ->

Materiały edukacyjne w języku ukraińskim, cz. II ->

Propozycje MEiN ->


Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy stworzyło ogólnoukraiński harmonogram online dla uczniów na czas stanu wojennego.
Przejdź do harmonogramu lekcji online ->

Podstawa programowa dla klas 5-9 ->

Podstawa programowa dla klas 10-11 ->

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w opracowanie tych zestawień.

Konkurs naukowy - Matużytkownicy

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie naukowym:
Matużytkownicy

„Matużytkownicy” zmierzą się z rzeczywistymi problemami, które sami wybiorą spośród zaproponowanych przez Organizatorów. Na szkoły i uczniów biorących udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody. Termin wysłania prac I etapu: 15.04.2022.

Czytaj więcej na stronie konkursu ->

Zajęcia dla ukraińskich dzieci i młodzież (MINI PW)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza ukraińskie dzieci i młodzież (od lat 12) na sobotnie zajęcia logicznego myślenia, matematyki i informatyki.

Czytaj więcej na stronie iorganizatora ->

List otwarty 351 rosyjskich matematyków przeciwko wojnie

Już tydzień temu na łamach internetowego rosyjskiego czasopisma popularnonaukowego: trv-science.ru zamieszczono list 351 matematyków protestujący przeciwko agresji ich kraju na Ukrainę.

Czytaj więcej na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego ->

XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji:
XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

Tematem konferencji jest: Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata.
Termin i miejsce: 7–10 września 2022 r. w Oświęcimiu.
Czytaj więcej na stronie wydarzenia ->

czwartek, 3 marca 2022

Zapraszamy do lektury okazjonalnego artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i zwiazany jest XXX leciem naszego Stowarzyszenia oraz XXX KK SNM w Katowicach. Przyjemnej lektury!

Link do pliku ->

wtorek, 1 marca 2022

Kółko logicznego myślenia

W imieniu Zespółu Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, zapraszamy na
Kółko logicznego myślenia ->

Zajęcia są kierowane do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu ćwiczenie logicznego myślenia. Spotkania odbywają się we czwartki w grupach o godz 17.00 i 18.15, są bezpłatne i realizowane są formie zdalnej.
Czytaj więcej ->

poniedziałek, 28 lutego 2022

Projekty WMiNI PW

Przypominanmy o projektach realizowanych przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zapraszamy do udziału.

Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny ->

Matematyczny Internetowy Samouczek dla Uczniów ->

Uczestnictwo w projektach jest oczywiście bezpłatne.