piątek, 23 grudnia 2022

Jose Luis Rodriguez Blancas, Grażyna Morga - "Geometria przestrzenna w wirtualnej rzeczywistości"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jose Luis Rodriguez Blancas, Grażyna Morga

Temat: "Geometria przestrzenna w wirtualnej rzeczywistości"

Czego dotyczą zajęcia:  Podczas tych warsztatów uczestnicy będą mogli wykonywać ćwiczenia z geometrią 3D w wieloosobowym środowisku wirtualnej rzeczywistości Neotrie VR z różnymi hełmami Meta Quest. W szczególności nauczą się poruszać w wirtualnej przestrzeni, tworzyć figury geometryczne utworzone z wierzchołków, krawędzi i ścian, modyfikować ich położenie, skalować, przesuwać i obracać figury; do wykonywania wytłoczeń w celu uformowania graniastosłupów i ostrosłupów; budować graniastosłupy za pomocą narzędzi prostopadłych i równoległych oraz znajdować osie i płaszczyzny symetrii niektórych figur geometrycznych. Jest to pierwsze podejście do środowiska wirtualnego, które pozwala nam pracować nad geometrią 3D w przestrzeni, w której nasi uczniowie mogą doskonalić swoje widzenie i rozumowanie przestrzenne.

In this workshop, participants will be able to perform 3D geometry activities in the multiplayer virtual reality environment Neotrie VR with various Meta Quest helmets. Specifically, they will learn to move around the virtual space, to create geometric figures formed by vertices, edges and faces, to modify their positions, scale, move and rotate the figures; to perform extrusions to form prisms and pyramids; to build prisms with the perpendicular and parallel tools, and to find axes and symmetry planes of some geometric figures. This is a first approach to a virtual environment that allows us to work on 3D geometry in space, where our students can improve their vision and spatial reasoning.

Jose Luis Rodriguez Blancas sobie – Jose L. Rodríguez jest profesorem w dziedzinie Geometrii i Topologii na Uniwersytecie w Almerii (Hiszpania). Jest autorem ponad 40 publikacji badawczych z zakresu topologii algebraicznej, teorii grup i dydaktyki matematyki oraz prac popularno-naukowych. Był dyrektorem kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in: „Dywan Sierpińskiego”. Obecnie kieruje projektem Neotrie VR, którego celem jest wdrożenie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości na lekcjach geometrii.

José L. Rodríguez is a professor in the area of Geometry and Topology at the University of Almería (Spain), and author of more than 40 research publications in Algebraic Topology and Group Theory, as well as in didactics of mathematics and other outreach works. He has been director of several international educational projects, such as the Sierpinski Carpet project, and currently leads the Neotrie VR project, which aims to implement the use of virtual reality in the mathematics classroom for the teaching and learning of geometry. 

Grażyna Morga
 sobie – j
estem nauczycielem dyplomowanym, tutorem, egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, pracuję w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żernicy na stanowisku nauczyciela matematyki i geografii. Od 2016 roku biorę udział w projektach międzynarodowych. Od marca 2018 roku prowadzę lekcje matematyki z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. Moją pasją są podróże. Jestem przewodnikiem górskim oraz pilotem wycieczek turystycznych co wykorzystuję w organizowaniu z uczniami wycieczek górskich oraz wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii i Grecji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz