środa, 28 grudnia 2022

Danuta Pyrek, Barbara Drzazga-Kolbe - "Nauczyciel wobec problemu dyskalkulii, czyli równanie z wieloma nie?wiadomymi"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Danuta Pyrek, Barbara Drzazga-Kolbe
Reprezentują: OE Krzysztof Pazdro

Temat: "Nauczyciel wobec problemu dyskalkulii, czyli równanie z wieloma nie?wiadomymi”

Czego dotyczą zajęcia: Zagadnienia poruszane podczas zajęć.
Jakie objawy mogą wskazywać na dyskalkulię? Zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, a rzeczywistość szkolna i domowa ucznia z orzeczoną dyskalkulią.
Uczeń dyskalkuliczny wobec obowiązkowej matury z matematyki i standardowego arkusza maturalnego. Spojrzenie na zasady oceniania pracy maturalnej ucznia z orzeczoną dyskalkulią. Wnioski i rekomendacje.

Danuta Pyrek o sobie – Nauczyciel matematyki Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Suchedniowie, prowadząca (od 2003 r.) Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego na Politechnice Świętokrzyskiej. Autor wielu opracowań dydaktycznych, zbiorów zadań, programów autorskich, modyfikacji programowych, arkuszy maturalnych.

Barbara Drzazga-Kolbe o sobie – /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz