środa, 7 grudnia 2022

Anna Rybak - "Poważne zastosowania szkolnej matematyki – czyli „Po co się tego uczymy?”

Wykład podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Anna Rybak

Temat: "Poważne zastosowania szkolnej matematyki – czyli „Po co się tego uczymy?”

Czego dotyczą zajęcia: Uczniowie często pytają: „Po co uczymy się o funkcjach, prawdopodobieństwie itp.?” Taki brak wiary w przydatność zgłębianej wiedzy bardzo obniża motywację do nauki matematyki i na pewno nie ułatwia uczenia się uczniom, a nauczania nauczycielom. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykłady zastosowań różnych treści matematycznych nauczanych w szkole (od arytmetyki przez funkcje do prawdopodobieństwa) w poważnych dziedzinach dotyczących nas wszystkich, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Jednocześnie rozważymy, jak wpleść te przykłady zastosowań w realizację podstawy programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, aby nie było to działanie sztuczne i pomogło uczniom uświadomić ważność i potrzebę matematyki, nawet tej najprostszej.
Anna Rybak o sobie – Anna Rybak jest koordynatorką Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz