czwartek, 22 grudnia 2022

Renata Pasymowska - "Cyferkowo – z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Renata Pasymowska

Temat: "Cyferkowo – z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki”

Czego dotyczą zajęcia: Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; "Cyferkowo – z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki", stanowią inspirację do innowacyjnych działań w zakresie edukacji matematycznej. Prezentują koncepcję programu "W Literkowie, w Cyferkowie i Nutkowie - świat i teatr w mojej głowie" opublikowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej MEiN.

Celem warsztatów jest zainspirowanie nauczycieli małymi formami teatralnymi i powiązanymi z nimi metodami terapeutycznymi, dzięki którym odbywa się uczenie "przy okazji" dobrej zabawy. Uczestnicy zajęć odkryją czym jest doskonalenie umiejętności na scenie codzienności z wykorzystaniem pośredników, którymi są maskotki obrazujące cyfry. Spotkają się z "edukacyjną magią" w wykonaniu inspirującej postaci, którą jest Królowa Matematyka. Warsztaty w sposób praktyczny ukazują siłę wyobraźni i moc trójwymiarowości w edukacji matematycznej, a także prezentują sposób realizacji kształcenia, który został zweryfikowany praktycznie i wyrósł na gruncie zaobserwowanych efektów dydaktycznych i wychowawczych.

Renata Pasymowska
 o sobie – 
dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej i reżyserii teatralnej, a także nauczyciel innowator. Od 28 lat pracuje z dziećmi w młodszym wieku szkolnym jako wychowawca, terapeuta i opiekun koła teatralnego. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych olsztyńskich uczelni, a także warsztaty w Ośrodkach i Centrach Doskonalenia Nauczycieli w Polsce.Autorka innowacyjnego programu nauczania ortografii w klasach I – III pt. „Moi przyjaciele z Literkowa”, który wpisuje się w realizację zadań szkoły w zakresie edukacji włączającej, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Autorka programu i 192 scenariuszy do edukacji wczesnoszkolnej „W Literkowie, w Cyferkowie i Nutkowie – świat i teatr w mojej głowie”, który został nagrodzony w konkursie pt. „Opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej” zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Dostępny na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej MEiN w zasobach zestawu narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
Autorka poradnika metodycznego poświęconego doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w zakresie rozwijania myślenia matematycznego u uczniów na I etapie edukacyjnym pt. „W Cyferkowie - Witajcie w świecie Królowej Matematyki” dostępnego na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Wydziale Wydawnictw.

Autorka artykułów:
- „Możliwości wzbogacania zajęć matematycznych w nauczaniu zintegrowanym” w „Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice o kształceniu” redaktor naukowy: dr Marzenna Nowicka, Wydawnictwo UWM Olsztyn.
- „Czynności organizacyjne nauczyciela wspierające uczenie się dzieci – od pomysłu do scenariusza zajęć zintegrowanych” w „Zreformowana wczesna edukacja – od refleksji ku działaniom nauczyciela” redaktor naukowy dr Marzenna Nowicka, Wydawnictwo Żak.

Autorka książek:
- „Program nauczania ortografii w klasach I – III. Moi przyjaciele z Literkowa”, Wyd. Impuls, Kraków 2017 r.,
- „Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do programu nauczania ortografii w klasach I – III. Moi przyjaciele z Literkowa. Klasa III”, Wyd. Impuls, 2020 r.,
- „Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do programu nauczania ortografii w klasach I – III. Moi przyjaciele z Literkowa. Klasa I”, Wyd. Impuls, 2021 r.,
- „Moi przyjaciele z Literkowa w domu. Podręcznik do programu nauczania ortografii w klasach I – III. Moi przyjaciele z Literkowa. Klasa II”, Wyd. Impuls, 2021 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz