Oddziały, Grupy Robocze i Koła SNM

Oddziały regionalne SNM - powoływane przez Zarząd Główny na wniosek 15 członków Stowarzyszenia. Prowadzą działalność statutową SNM w określonym regionie.

Oddziały SNM


  Grupy robocze SNM


   Koła SNM 

   Brak komentarzy:

   Prześlij komentarz