Oddziały, Grupy Robocze i Koła SNM

Oddziały regionalne SNM - powoływane przez Zarząd Główny na wniosek 15 członków Stowarzyszenia. Prowadzą działalność statutową SNM w określonym regionie.

Oddziały SNM


    Koła SNM 


    Grupy robocze SNM


      Brak komentarzy:

      Prześlij komentarz