sobota, 30 maja 2015

Kondolencje

KONDOLENCJE

Koleżance Alicji Krzempek

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia po stracie

Ojca

Składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

 

 

poniedziałek, 25 maja 2015

II Polskie Mistrzostwa w obliczeniach na Sorobanie za nami

23 maja 2015 w Zespole Szkolnym w Cegłowie odbyły się II Polskie Mistrzostwa w obliczeniach na Sorobanie. W tegorocznych zawodach wzięło udział 17 osób.
Zawodnicy rozwiązywali zadania w 2 kategoriach: obliczanie słupków liczbowych z karty zadań oraz sumowanie liczb czytanych przez członka komisji konkursowej.
Zobacz więcej

XXVII Szkoła Dydaktyki Matematyki


W dniach 15-17 września 2015 roku w Ostródzie odbędzie się XXVII Szkoła Dydaktyki Matematyki.


Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 29 czerwca 2015.
Termin zgłoszenia streszczeń referatów upływa 29 czerwca 2015.
Więcej informacji  

czwartek, 7 maja 2015

Dawniej to były matury

W 13 numerze czasopisma "Nauczyciele i Matematyka" (wiosna 1995), można znaleźć zadania maturalne z matematyki, jakie w 1887 r. zdawał Stanisław Wyspiański.
Numer 20, zawiera zadania z roku 1900, 1945, 1946 i 1971.

środa, 6 maja 2015

Wirtualna Biblioteka KRK

Pojęcia i terminy związane z edukacją, rynkiem pracy, przydatne informacje o systemie edukacji i systemie kwalifikacji nie tylko w Polsce, ale w różnych zakątkach świata to tylko niektóre z obszarów, które można zgłębić korzystając z Biblioteki KRK Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zobacz więcej

XVI edycja internetowego konkursu Politechniki Warszawskiej

Wybitnie uzdolniony uczeń z Torunia zdobywcą matematycznego Mount Everestu w XVI edycji internetowego konkursu matematycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską
28 kwietnia 2015 roku w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,  podczas  uroczystości  zakończenia XVI edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, ogłoszone zostały szczegółowe wyniki finału obecnej edycji Konkursu oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom.
Zobacz więcej

List Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani,
Przedstawiciele stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych działających w polskim środowisku edukacyjnym przedstawiają propozycje zmian edukacyjnych wypracowanych w wyniku spotkań zorganizowanych przez Zespół ds. Strategii przy Ministrze Edukacji w okresie maj 2014 - styczeń 2015.
Kierując się doświadczeniami wynikającymi z praktyki nauczycielskiej, chcemy przyczynić się do tego, aby polska edukacja stała się przyjazna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców, a jednocześnie spełniała najwyższe standardy.

Propozycje zmian edukacyjnych przygotowane przez Stowarzyszenia Nauczycieli w zakresie :
  • Kształcenia i doskonalenia nauczycieli
  • Podstawa programowa
  • Ocenianie
  • Egzaminy zewnętrzne
  • Autonomia szkół

I. Kształcenie nauczycieli - postulaty strategiczne

1. Udoskonalenie we współpracy ze stowarzyszeniami nauczycielskimi oczekiwanych przez MEN cech i umiejętności nauczyciela – absolwenta wyższej uczelni i postulowanie w MNiSZW, aby pod tym kątem nastąpiły zmiany w kształceniu nauczycieli;
2. Zawarcie porozumienia między MEN i MNiSZW w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych i ich finansowania;
3. Pilne wdrożenie w programach wyższych uczelni nowoczesnej i efektywnej edukacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Uzasadnienie zmian w zakresie kształcenia nauczycieli

Uzasadnienie dotyczy radykalnej zmiany systemu kształcenia nauczycieli.
Uczelnie wyższe zapewniają nauczycielom odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej, marginalizuje się natomiast kształcenie umiejętności metodycznych wychowawczych, pracy z uczniami wybitnie zdolnymi, radzenia sobie z dysfunkcjami.
Na wszystkich uczelniach kształcących nauczycieli obowiązkowy powinien być przedmiot Ocenianie.

II. Doskonalenie nauczycieli – postulaty strategiczne


Zobacz więcej


poniedziałek, 4 maja 2015

International Symposium on Affect in Mathematics Education

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to participate in the

International Symposium on Affect in Mathematics Education with special guest professor Gerald Goldin.

This meeting will be a special extended session of the Interdisciplinary Seminar on Mathematics Education led by a group of young researchers and graduate students at the Institute of Mathematics of the Pedagogical University of Cracow.

This Symposium will be held on 26 June 2015 in the main building of the Pedagogical University of Cracow (Podchorążych 2, Cracow). The activities start at 9:00 and finish with a social dinner at 19:00.

Professor Gerald Goldin (Rutgers University, New Jersey, USA) will be a special guest of this meeting. He will give a plenary lecture on

Affective Dimensions of Mathematical Learning and Problem Solving.

We welcome contributed talks (15 minutes talk plus 5 minutes for questions). However, we would like to hold the major part of this meeting in a less formal style. For this reason there will be a lot of time for open discussions. Furthermore, all participants are invited to join an integrating dinner on Friday (June 26) evening.

So as not to create any unnecessary barriers, we decided to invite all interested researchers, students and teachers for this meeting without any entrance fee. Instead of this, all participants need to cover all their costs (travel, accommodation, coffee breaks, lunch, dinner etc.) themselves.

If you intend to participate, please register by June 19. If you want to contribute a talk, please register by June 5. In both cases, please use the following form:


The detailed time table will be send to registered participants on June 20.

We are looking forward to seeing you in Cracow.
Pedagogical University of Cracow