środa, 8 lipca 2015

Wakacje


Wszystkim członkom i sympatykom SNM jak również wszystkim miłośnikom matematyki życzymy udanego wypoczynku.

wtorek, 7 lipca 2015

Finał II edycji mPotęgi


30 pomysłów na niebanalne lekcje matematyki

Finał II edycji mPotęgi: trwa głosowanie internautów na najciekawsze pomysły jak nauczać matematyki
W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga”, Fundacja mBanku przyznała 61 grantów na łączną kwotę 355 tys. zł. To jednak nie koniec możliwości! O ostatecznej wysokości dofinansowania dla najciekawszych pomysłów zadecydują internauci przyznając Nagrodę Publiczności w internetowym głosowaniu trwającym do 14 lipca br.
Projektowanie robotów, matematyczne kasyno, podchody, konkurs filmowy, festiwal gier, lekcje gotowania i inne - 30 pomysłów na niebanalne uczenie matematyki walczy o dodatkowe dofinansowanie w programie mPotęga. Internauci z całej Polski mogą głosować na najlepsze projekty biorące udział w II edycji programu mPotęga i zadecydować, które z nich otrzymają Nagrodę Publiczności w wysokości 5000 zł. Głosowanie na platformie internetowej www.mpotega.pl trwa do poniedziałku 14 lipca.
Nagrody Publiczności zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla projektów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na stronie glosowanie.mpotega.pl/projekty każdy internauta może oddać swój głos raz na dobę. Aby głos był ważny należy wybrać 3 projekty.


Organizatorami są Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. 
Więcej informacji o programie mPotęga na stronie projektu ->

poniedziałek, 6 lipca 2015

Forum Matematyków Polskich


W dniach 7-12 września  Polskie Towarzystwo Matematyczne  organizuje  na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej VI Forum Matematyków Polskich. 

Forum Matematyków Polskich jest konferencją, której tradycja sięga dwudziestolecia międzywojennego. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne zorganizowało we Lwowie I Polski Zjazd Matematyczny. Od 2006 roku Zjazdy PTM noszą nazwę Forum Matematyków  Polskich.

 Forum Matematyków Polskich to impreza sprzyjająca wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej oraz okazja do debat o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

W programie tegorocznego spotkania w czwartek 10 września planowany jest dzień popularyzacji matematyki w ramach którego odbędzie się finał Konkursu Uczniowskich Prac z matematyki miesięcznika Delta oraz debata o edukacji matematycznej.  Ponadto w tym dniu organizatorzy chcą przedstawić różnorodne działania popularyzujące matematykę. Przewidywany jest  udział młodzieży szkolnej z całej Polski i oferta zajęć popularyzujących matematykę będzie do nich skierowana.
Dzień popularyzacji matematyki  na 6 Forum matematyków wspiera finansowo Fundacja mBanku.
Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej imprezie.

środa, 1 lipca 2015

XI Regionalna Konferencja Bielskiego Oddziału SNM

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół
na XI Regionalną Konferencję Bielskiego Oddziału SNM "Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2015/16" 26 września 2015r. (sobota) w godz. 9.00-15.00 do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 24.
.
Wykład inauguracyjny wygłosi mgr Marzena Gutek pt.: "Neurodydaktyka”

Termin zgłoszenia: do 17 września 2015r.
Potwierdzenie udziału:
•    osobiście: Biuro SNM Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (III piętro)
•    telefonicznie: Biuro SNM  33 816 45 42
•    email: snmbiuro[at]gmail.com
Opłata konferencyjna:
Członkowie SNM:
•    25,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
 (w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
•    30,75 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .
Członkiem SNM jest osoba zapisana do Stowarzyszenia z aktualnie opłaconą  składką członkowską na rok 2015.
Nie zrzeszeni w SNM:
•    35,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
(w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
•    43,05 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .
Opłata obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    udział w zajęciach
•    zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji
•    poczęstunek
Wpłata: w Biurze SNM lub na konto SNM:
02 1560 1023 0000 9020 0003 4756
GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała
Organizatorzy zapewniają: udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach prowadzonych przez doradców metodycznych, nauczycieli praktyków, przedstawicieli wydawnictw, materiały konferencyjne, możliwość zakupu nowości, pomocy dydaktycznych i ciekawych publikacji, opłacenia składek, poczęstunek oraz miłą atmosferę.

Ramowy program:
8.30-9.00 rejestracja uczestników
9.00-9.15 otwarcie konferencji
9.15-10.15 wykład inauguracyjny 
10.30-15.00 warsztaty w trzech sesjach z przerwami na poczęstunek i ciepły posiłek

Tematy warsztatów:
•    Wykorzystanie osiągnięć neurodydaktyki w nauczaniu (kontynuacja wykładu) SP,G – Marzena Gutek
•    Papierowe ozdoby WP – Aneta Pasierbek
•    Różne oblicza lekcji matematyki SP,G - Krystyna Barteczko-Chrapek
•    Gry logiczne i inne pomoce dydaktyczne na matematyce SP,G - Magdalena Glac
•    Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis
•    Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki – projekt iCSE4school  PG - Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
•    Bryły platońskie z kwadratu techniką origami WP – Marta Kądziołka
•    Warsztaty z rozwijania pamięci u dzieci pt. ”Superumysł” P,SP – Teresa  Żodziewska
•    Jak wspierać rozwój ucznia na lekcjach matematyki, czyli ocenianie kształtujące dla początkujących (SP,G) – Katarzyna Parcia
•    Sprawdzian po klasie 6 już za nami, ale następny przed nami – jak pracować z uczniami klasy 4 i 5, aby dobrze przygotować do nowej formuły – Joanna Świercz (wydawnictwo NOWIK)
•    Geogebra w przygotowaniach do egzaminu maturalnego PG – Katarzyna Żak, Beata Kołodziejczyk
•    Matematyka wokół nas – okna, witraże, portale – Mariola Maryszewska-Kwaśny (warto zabrać cyrkiel)
•    Gry i zabawy matematyczne, czyli tematy „trudne i nudne” w łatwy i angażujący uczniów sposób – bingo matematyczne SP,G -  Joanna Świercz (wydawnictwo NOWIK)
•    Matura 2015 w nowej formule – podsumowanie i wnioski – Maria Dębska
•    Origami na różne okazje WP – Iwona Dybek
15.00 zakończenie konferencji, wręczenie potwierdzeń udziału

Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM - Alicja Krzempek
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
 w Bielsku Białej – Władysław Mąsior

*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego
lub przekwalifikowania zawodowego,
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Finansów  z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 pkt 20 doprecyzowano, że zwolnienie to dotyczy również sytuacji, kiedy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Konferencja szkoleniowa Katowicko-Częstochowskiego Oddział SNM

W dniu 9 października 2015 r. w RODN "WOM" w Katowicach (ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 7) odbędzie się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego organizowana przez Katowicko-Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Hasło konferencji: "Matematyka niekonwencjonalnie".

Cele konferencji:
1) Promowanie kreatywnego podejścia do nauczania matematyki.
2) Pogłębienie wiedzy zawodowej nauczycieli matematyki.
3) Wymiana doświadczeń.

Program konferencji: (AULA DUŻA)
14.00 - 14.05 - Otwarcie.
14.05 - 14.50 – Wykład: Nauczanie matematyki w niekonwencjonalny sposób – Lechosław Hojnacki, RODN „WOM”, Bielsko-Biała.
14.50 – 15.35 – Referat: Co w matematyce piszczy? – dr Tadeusz Ratusiński; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
15.35 – 16.00 – Przerwa na kawę.
16.00 - 17.00 - sesja warsztatowa:
a) Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis, doradca metodyczny matematyki, Chorzów. (G)
b) Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki - projekt iCSE4schools -  Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś, Chorzów, SNM  (G+PG)
c) Geogebra w przygotowaniach do egzaminu maturalnego –Beata Kołodziejczyk, Bytom, SNM, Katarzyna Żak, doradca metodyczny matematyki, Bytom. (PG)
d) Warsztaty z rozwijania pamięci u dzieci pt. "Superumysł" – Teresa Żodziewska, SNM. (P+SP)
e) Bryły platońskie z kwadratu techniką orgiami – Marta Kądziołka, Bytom, SNM. (SP, G)
f) Matematyka przy herbatce, czyli jak wykonać kwiatka w technice tea bags folding - Alicja Krzempek, Mariola Maryszewska-Kwaśny, SNM Bielsko-Biała. (SP, G, PG)
17.15 - Walne Zgromadzenie członków SNM. (AULA DUŻA)

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Opłata konferencyjna wynosi (płatne w dniu konferencji):
Członkowie SNM: 12,20zł (bez VAT) i 15zł (z VAT)
Nie członkowie: 16,25zł (bez VAT) i 20zł (z VAT)

Zgłoszenia przyjmowane są mailem pod adresem: msyta@womkat.edu.pl
Termin zgłaszania się upływa dnia 30 września 2015r.

Konferencja „Coaching matematyczny”

Interdyscyplinarne Seminarium Poświęcone Edukacji Matematycznej ISPEM, Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, zapraszają do udziału w konferencji
„Coaching matematyczny”.

Konferencja odbędzie się w dniu 10 października 2015 r. (godz. 9 – 17.30) w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. Podchorążych 2).
Partnerami wydarzenia są: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro oraz Wydawnictwo Nowa Era.

Zaproszeni goście:
  • przybliżą pojęcie coachingu (w szczególności coachingu w edukacji),
  • podzielą się własnym doświadczeniem efektywnych metod pracy z Uczniem, który posiada trudności w uczeniu się matematyki,
  • przedstawią sposoby na wydobycie potencjału tkwiącego w Uczniu oraz... Nauczycielu!
  • podpowiedzą jak motywować Ucznia i jak samemu nie stracić motywacji.
Jeżeli chcesz się rozwijać, pragniesz dowiedzieć się czegoś nowego, poszukujesz inspiracji, zmagasz się z wypaleniem zawodowym, lub czujesz się zmęczony i bezsilny – to spotkanie jest właśnie dla Ciebie! Przyjdź i podziel się swoim doświadczeniem z innymi. Poznaj tych, którzy odkryli w sobie źródło energii.

Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji przy użyciu formularza
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 października 2015 r. (o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zgłoszeń).
Organizatorzy uprzejmie informują, że liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w spotkaniu oraz poczęstunek podczas przerw kawowych są bezpłatne.
Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z oferty firmy cateringowej podczas przerwy obiadowej, proszone są o złożenie zamówienia poprzez formularz. Koszt obiadu wynosi 17 złotych i kwotę tę należy wpłacić podczas rejestracji.
Rejestracja będzie czynna w dniu konferencji od godz. 8.30 rano. Zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji będzie można odebrać w Rejestracji do godz. 15.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Uczestnikom, którzy będą zainteresowani rezerwacją noclegu w Krakowie polecamy skorzystanie z oferty Akademickiego Centrum Hotelowego (http://www.ach.up.krakow.pl).

Program konferencji:
9:00 – 9:15 Rozpoczęcie konferencji
9:15 – 10:45 Spotkanie z coachem (wykład, dyskusja): Marta Kijanko, Podstawy coachingu w edukacji
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – wartości i metody pracy z dziećmi
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to System Motywatorów Zmiany. Ogólnopolski program, który za pomocą unikalnej metody pracy przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu.
13:00 – 14:15 Tomasz Szwed , Czynniki motywujące do uczenia się matematyki. Prezentacja wyników dociekań naukowych o głębokim kontekście praktycznym (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro)
14:15 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:00 Warsztaty I
A. dr Tadeusz Ratusiński, Teoria a rzeczywistość, czyli absurdy na marginesie matematyki
B. Michał Nowik, Dlaczego warto stosować łamigłówki na lekcjach?
16:15 – 17:30 Warsztaty II
A. Joanna Sęk , Skończoność jest interesująca - o zadaniach matematycznych i zbiorach skończonych
B. Anna Pająk, Wokół pojęcia procentu
C. Basia Pieronkiewicz, Dlaczego uczniowie boją się matematyki i czy ten strach można pokonać?

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszają:

Anna Pająk
Basia Pieronkiewicz
Joanna Sęk

XXVII Szkoła Dydaktyki Matematyki

W dniach 15-17 września 2015 roku w Ostródzie odbędzie się XXVII Szkoła Dydaktyki Matematyki.

Termin zgłoszenia przesunięto do końca tego tygodnia tj. 5.07.2015 r.

Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 29 czerwca 2015.
Termin zgłoszenia streszczeń referatów upływa 29 czerwca 2015.
Więcej informacji