środa, 1 lipca 2015

XI Regionalna Konferencja Bielskiego Oddziału SNM

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół
na XI Regionalną Konferencję Bielskiego Oddziału SNM "Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2015/16" 26 września 2015r. (sobota) w godz. 9.00-15.00 do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 24.
.
Wykład inauguracyjny wygłosi mgr Marzena Gutek pt.: "Neurodydaktyka”

Termin zgłoszenia: do 17 września 2015r.
Potwierdzenie udziału:
•    osobiście: Biuro SNM Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (III piętro)
•    telefonicznie: Biuro SNM  33 816 45 42
•    email: snmbiuro[at]gmail.com
Opłata konferencyjna:
Członkowie SNM:
•    25,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
 (w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
•    30,75 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .
Członkiem SNM jest osoba zapisana do Stowarzyszenia z aktualnie opłaconą  składką członkowską na rok 2015.
Nie zrzeszeni w SNM:
•    35,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
(w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
•    43,05 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .
Opłata obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    udział w zajęciach
•    zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji
•    poczęstunek
Wpłata: w Biurze SNM lub na konto SNM:
02 1560 1023 0000 9020 0003 4756
GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała
Organizatorzy zapewniają: udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach prowadzonych przez doradców metodycznych, nauczycieli praktyków, przedstawicieli wydawnictw, materiały konferencyjne, możliwość zakupu nowości, pomocy dydaktycznych i ciekawych publikacji, opłacenia składek, poczęstunek oraz miłą atmosferę.

Ramowy program:
8.30-9.00 rejestracja uczestników
9.00-9.15 otwarcie konferencji
9.15-10.15 wykład inauguracyjny 
10.30-15.00 warsztaty w trzech sesjach z przerwami na poczęstunek i ciepły posiłek

Tematy warsztatów:
•    Wykorzystanie osiągnięć neurodydaktyki w nauczaniu (kontynuacja wykładu) SP,G – Marzena Gutek
•    Papierowe ozdoby WP – Aneta Pasierbek
•    Różne oblicza lekcji matematyki SP,G - Krystyna Barteczko-Chrapek
•    Gry logiczne i inne pomoce dydaktyczne na matematyce SP,G - Magdalena Glac
•    Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis
•    Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki – projekt iCSE4school  PG - Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
•    Bryły platońskie z kwadratu techniką origami WP – Marta Kądziołka
•    Warsztaty z rozwijania pamięci u dzieci pt. ”Superumysł” P,SP – Teresa  Żodziewska
•    Jak wspierać rozwój ucznia na lekcjach matematyki, czyli ocenianie kształtujące dla początkujących (SP,G) – Katarzyna Parcia
•    Sprawdzian po klasie 6 już za nami, ale następny przed nami – jak pracować z uczniami klasy 4 i 5, aby dobrze przygotować do nowej formuły – Joanna Świercz (wydawnictwo NOWIK)
•    Geogebra w przygotowaniach do egzaminu maturalnego PG – Katarzyna Żak, Beata Kołodziejczyk
•    Matematyka wokół nas – okna, witraże, portale – Mariola Maryszewska-Kwaśny (warto zabrać cyrkiel)
•    Gry i zabawy matematyczne, czyli tematy „trudne i nudne” w łatwy i angażujący uczniów sposób – bingo matematyczne SP,G -  Joanna Świercz (wydawnictwo NOWIK)
•    Matura 2015 w nowej formule – podsumowanie i wnioski – Maria Dębska
•    Origami na różne okazje WP – Iwona Dybek
15.00 zakończenie konferencji, wręczenie potwierdzeń udziału

Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM - Alicja Krzempek
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
 w Bielsku Białej – Władysław Mąsior

*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego
lub przekwalifikowania zawodowego,
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Finansów  z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 pkt 20 doprecyzowano, że zwolnienie to dotyczy również sytuacji, kiedy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz