środa, 1 lipca 2015

Konferencja szkoleniowa Katowicko-Częstochowskiego Oddział SNM

W dniu 9 października 2015 r. w RODN "WOM" w Katowicach (ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 7) odbędzie się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego organizowana przez Katowicko-Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Hasło konferencji: "Matematyka niekonwencjonalnie".

Cele konferencji:
1) Promowanie kreatywnego podejścia do nauczania matematyki.
2) Pogłębienie wiedzy zawodowej nauczycieli matematyki.
3) Wymiana doświadczeń.

Program konferencji: (AULA DUŻA)
14.00 - 14.05 - Otwarcie.
14.05 - 14.50 – Wykład: Nauczanie matematyki w niekonwencjonalny sposób – Lechosław Hojnacki, RODN „WOM”, Bielsko-Biała.
14.50 – 15.35 – Referat: Co w matematyce piszczy? – dr Tadeusz Ratusiński; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
15.35 – 16.00 – Przerwa na kawę.
16.00 - 17.00 - sesja warsztatowa:
a) Zadania na dowodzenie w gimnazjum – Grzegorz Derbis, doradca metodyczny matematyki, Chorzów. (G)
b) Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki - projekt iCSE4schools -  Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś, Chorzów, SNM  (G+PG)
c) Geogebra w przygotowaniach do egzaminu maturalnego –Beata Kołodziejczyk, Bytom, SNM, Katarzyna Żak, doradca metodyczny matematyki, Bytom. (PG)
d) Warsztaty z rozwijania pamięci u dzieci pt. "Superumysł" – Teresa Żodziewska, SNM. (P+SP)
e) Bryły platońskie z kwadratu techniką orgiami – Marta Kądziołka, Bytom, SNM. (SP, G)
f) Matematyka przy herbatce, czyli jak wykonać kwiatka w technice tea bags folding - Alicja Krzempek, Mariola Maryszewska-Kwaśny, SNM Bielsko-Biała. (SP, G, PG)
17.15 - Walne Zgromadzenie członków SNM. (AULA DUŻA)

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Opłata konferencyjna wynosi (płatne w dniu konferencji):
Członkowie SNM: 12,20zł (bez VAT) i 15zł (z VAT)
Nie członkowie: 16,25zł (bez VAT) i 20zł (z VAT)

Zgłoszenia przyjmowane są mailem pod adresem: msyta@womkat.edu.pl
Termin zgłaszania się upływa dnia 30 września 2015r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz