poniedziałek, 22 maja 2017

Konferencja ISCMT

W dniach 19-23 czerwca br. odbędzie się Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions. Organizatorem Konferencji jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czytaj więcej ->

piątek, 5 maja 2017

Ankieta ewaluacyjna XXVI KK SNM

W dniach 22-23 kwietnia Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki dokonał podsumowania XXVI KK SNM. Dziękujemy tym osobom, które wypełniły ankietę ewaluacyjną. 

Top 10 – Podsumowanie XXVI KK SNM we Wrocławiu
  1. 25% uczestników to osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w konferencji SNM.
  2. 1:1 to stosunek członków SNM do nie członków, którzy wzięli udział w XXVI KK SNM.
  3. Najliczniej reprezentowane były województwa mazowieckie, dolnośląskie (gospodarz), śląskie i wielkopolskie.
  4. 92% uczestników oceniło miejsce zakwaterowania na 5 lub na 6.
  5. Najwyżej ankietowani ocenili przerwę kawową w piątek, przypominam trwała ona cały dzień J
  6. Ponad 70% ocenia formułę piątkową na 5 lub 6, jednak w uwagach wskazywaliście Państwo, że wpływ na ocenę miało miejsce przeprowadzenia inauguracji tj. hotel.
  7. Spośród piątkowych wystąpień najwyżej oceniono wystąpienie Jacka Ścibora Superbelfrzy RP - e2duZwrotnicowi, Jana Potworowskiego - Hołd dla Wacka od Jego Legion Etranger z Holandii, Anglii i Łodzi oraz doc. dr Janusza Górniaka z Politechniki Wrocławskiej - Nauczyciel matematyki z pasją. Organizacja tego dnia – ocena 5,5 (wystawiona przez 80% osób).
  8. Prawie 80% uważa zajęcia, w których wzięło udział za przydatne w swojej codziennej pracy.
  9. Bardzo wysoko oceniono organizacje konferencji i komunikację mailową „przed” z uczestnikami.