środa, 23 lipca 2014

East West Conference on Mathematics Education

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki obięło patronat medialny nad międzynarodową konferencją naukową East West Conference on Mathematics Education (EWCOME 2014), która odbędzie się dniach 4-8 sierpnia 2014 r. w siedzibie SWPS w Warszawie. Organizatorem jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS.

East West Conference on Mathematics Education

wtorek, 8 lipca 2014

Zmiany w Zarządzie Głównym

Pod koniec czerwca, odbyło się spotkanie Zarządu Głównego SNM. Dokonano na nim zmian w składzie Zarządu.

Z pracy w ZG zrezygnowali:
  • Tadeusz Ratusiński,
  • Tamara Starachowska,
  • Irena Słowik.
Dziękujemy za waszą dotychczasową pracę.

Nowi członkowie:
  • Ewa Gaweł
  • Tomasz Szwed
  • Piotr Tomczak
Koleżanka Zofia Majerska i kolega Piotr Darmas przeszli do pracy w Prezydium Zarządu.

środa, 2 lipca 2014

Zaproszenie Fundacji Dobrej Edukacji dla nauczycieli matematyki w Polsce


Nowo powstała Fundacja Dobrej Edukacji (FDE), założona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, współpracująca z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje nauczycieli zainteresowanych współpracą w projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli.

Zaproszenie kierowane jest do nauczycieli, którzy, spełniając się w pracy z dziećmi i młodzieżą, chcieliby zostać „nauczycielami nauczycieli” (teacher educators).

Szukamy osób:

·         zdolnych do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
·         zdolnych do analizy procesów nauczania i uczenia się uczniów;
·         otwartych na informacje zwrotną ze strony innych profesjonalistów;
·         z potencjałem akademickim (przez co rozumiemy zdolność intelektualnego zaangażowania w literaturę i dyskurs naukowy nt. dobrego nauczania);
·         z doświadczeniem w uczeniu dorosłych (prezentacje, warsztaty itp.);
·         komunikatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne.

Wybranym osobom zaoferujemy:

·         udział w seminarium edukacyjnym oraz w procesie rozwoju zawodowego, organizowanym w partnerstwie z Columbia University Teachers College;
·         perspektywę udziału w szkoleniach z zakresu teacher education, w Polsce i za granicą;
·         perspektywę współpracy z Fundacją Dobrej Edukacji w projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fde.org.pl

Pytania można kierować na adres fde[at]fde.org.pl

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Statutowymi celami Fundacji Dobrej Edukacji są:

    wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji;
    działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy;
    budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty;
    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Obecnie Fundacja koncentruje swoje działania na badaniu potencjału utworzenia w Polsce innowacyjnej instytucji kształcenia nauczycieli w oparciu o najlepsze światowe wzorce.

Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli.

W projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli Fundacja Dobrej Edukacji współpracuje z nowojorskim Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizującym wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku ogólnopolski Program „Szkoła Ucząca Się”.

Zespół

Magdalena Krawczyk-Radwan - Prezes Zarządu

Michał Miąskiewicz - Dyrektor Programowy

Katarzyna Znaniecka-Vogt - Dyrektor ds. Rozwoju

wtorek, 1 lipca 2014

X Regionalna Konferencja Oddziału Bielskiego SNM

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej,
ul. Czereśniowa 20,  zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół na X Regionalną Konferencję Bielskiego Oddziału SNM

 "Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2014/15".

Termin: 27 września 2014 r. (sobota) w godz. 9.00-15.00
Miejsce: SP 29 w Bielsku-Białej.

Wykład inauguracyjny wygłosi mgr Katarzyna Parcia pt.:
"Matematyka jest wszędzie"- prezentacja wyróżnionych prac.

Termin zgłoszenia: do 17 września 2014r.
Potwierdzenie udziału:
·        osobiście: Biuro SNM Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (III piętro)
·        telefonicznie: Biuro SNM  33 816 45 42
·        email: snmbiuro@gmail.com

Opłata konferencyjna:
Członkowie SNM:
    25,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
     (w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
    30,75 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Członkiem SNM jest osoba zapisana do Stowarzyszenia z aktualnie opłaconą  składką członkowską na rok 2014.

Nie zrzeszeni w SNM:
    35,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
    (w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
    43,05 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Opłata obejmuje:
    materiały konferencyjne
    udział w zajęciach
    zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji
    poczęstunek

Wpłata: w Biurze SNM - ul. Legionów 25 pok. 303 lub na konto SNM:
02 1560 1023 0000 9020 0003 4756
GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała

Organizatorzy zapewniają: udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach prowadzonych przez doradców metodycznych, nauczycieli praktyków, przedstawicieli wydawnictw, materiały konferencyjne, możliwość zakupu nowości, pomocy dydaktycznych i ciekawych publikacji, opłacenia składek, poczęstunek oraz miłą atmosferę.

Ramowy program:
8.30-9.00 rejestracja uczestników
9.00-9.15 otwarcie konferencji
9.15-10.15 wykład inauguracyjny
10.30-15.00 Warsztaty w trzech sesjach z przerwami na poczęstunek i ciepły posiłek

Tematy warsztatów:
    Kusudama – wykorzystanie techniki origami na lekcjach matematyki - Maria Szczerbik
    Moduły kokardkowe – budowanie modeli płaskich i przestrzennych – Aneta Pasierbek
    Matematyczne niespodzianki, czyli o odkrywaniu na lekcjach matematyki
    - Krystyna Barteczko-Chrapek
    LICZĘ + MYŚLĘ = WIEM, czyli kilka pomysłów na kółko matematyczne w szkole podstawowej
    - Magdalena Glac
    Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów z wykorzystaniem chmury Googla – Grzegorz Derbis
    Wspieranie uczniów trudnych w uczeniu się matematyki - Zofia Majerska, Katarzyna Sikora
    Kalkulatory czy głowa – Marta Kądzioła, Teresa Żodziewska
    E-booki dla uczniów w ramach platformy edukacyjnej - Florian Gałuszka (wydawnictwo HELION)
    Metoda odwróconej lekcji – Halina Juraszczyk
    Wykorzystanie łamigłówek nie tylko na lekcjach matematyki – Michał Nowik (wydawnictwo NOWIK)
    Kilka sposobów na  kształtowanie twórczego myślenia u uczniów od pierwszego do trzeciego etapu nauczania – Halina Babik-Dziedzic
    Matematyka wokół nas – okna, witraże, portale – Mariola Maryszewska-Kwaśny (warto zabrać cyrkiel)

15.00 zakończenie konferencji, wręczenie potwierdzeń udziału

Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM - Alicja Krzempek

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej –      Władysław Mąsior

 *Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Finansów  z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 pkt 20 doprecyzowano, że zwolnienie to dotyczy również sytuacji, kiedy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.


V Ogólnopolska Konferencja Grupy Roboczej MiK

Grupa Robocza "Matematyka i Komputery" organizuje w dniach 23 do 26 sierpnia 2014 roku  w Pińczowie V Ogólnopolską Konferencję z Zastosowania TI w Nauczaniu Matematyki. Współorganizatorami konferencji są:
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie;
Schronisko dla Nieletnich w Gackach;
Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zajęcia będą odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym (ul. Nowy Świat 2).
Szczegółowe informacje
Formularze zgłoszeniowe:
Istnieje możliwoœć zarezerwowania dodatkowego noclegu 22/23 sierpnia.
Należy zaznaczyć wówczas odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.
Cena noclegu: 35zł (bez VATu) lub 43zł (z VATem).