wtorek, 1 lipca 2014

X Regionalna Konferencja Oddziału Bielskiego SNM

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej,
ul. Czereśniowa 20,  zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół na X Regionalną Konferencję Bielskiego Oddziału SNM

 "Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2014/15".

Termin: 27 września 2014 r. (sobota) w godz. 9.00-15.00
Miejsce: SP 29 w Bielsku-Białej.

Wykład inauguracyjny wygłosi mgr Katarzyna Parcia pt.:
"Matematyka jest wszędzie"- prezentacja wyróżnionych prac.

Termin zgłoszenia: do 17 września 2014r.
Potwierdzenie udziału:
·        osobiście: Biuro SNM Bielsko-Biała, ul. Legionów 25 (III piętro)
·        telefonicznie: Biuro SNM  33 816 45 42
·        email: snmbiuro@gmail.com

Opłata konferencyjna:
Członkowie SNM:
    25,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
     (w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
    30,75 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Członkiem SNM jest osoba zapisana do Stowarzyszenia z aktualnie opłaconą  składką członkowską na rok 2014.

Nie zrzeszeni w SNM:
    35,00 zł brutto − jeżeli nauczycielowi opłaca szkoła, uczelnia lub inna jednostka publiczna
    (w co najmniej 70%), opłata zwolniona z podatku VAT.
    43,05 zł brutto − jeżeli nauczyciel opłaca indywidualnie, opłata opodatkowana podatkiem VAT 23% .

Opłata obejmuje:
    materiały konferencyjne
    udział w zajęciach
    zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji
    poczęstunek

Wpłata: w Biurze SNM - ul. Legionów 25 pok. 303 lub na konto SNM:
02 1560 1023 0000 9020 0003 4756
GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała

Organizatorzy zapewniają: udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach prowadzonych przez doradców metodycznych, nauczycieli praktyków, przedstawicieli wydawnictw, materiały konferencyjne, możliwość zakupu nowości, pomocy dydaktycznych i ciekawych publikacji, opłacenia składek, poczęstunek oraz miłą atmosferę.

Ramowy program:
8.30-9.00 rejestracja uczestników
9.00-9.15 otwarcie konferencji
9.15-10.15 wykład inauguracyjny
10.30-15.00 Warsztaty w trzech sesjach z przerwami na poczęstunek i ciepły posiłek

Tematy warsztatów:
    Kusudama – wykorzystanie techniki origami na lekcjach matematyki - Maria Szczerbik
    Moduły kokardkowe – budowanie modeli płaskich i przestrzennych – Aneta Pasierbek
    Matematyczne niespodzianki, czyli o odkrywaniu na lekcjach matematyki
    - Krystyna Barteczko-Chrapek
    LICZĘ + MYŚLĘ = WIEM, czyli kilka pomysłów na kółko matematyczne w szkole podstawowej
    - Magdalena Glac
    Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów z wykorzystaniem chmury Googla – Grzegorz Derbis
    Wspieranie uczniów trudnych w uczeniu się matematyki - Zofia Majerska, Katarzyna Sikora
    Kalkulatory czy głowa – Marta Kądzioła, Teresa Żodziewska
    E-booki dla uczniów w ramach platformy edukacyjnej - Florian Gałuszka (wydawnictwo HELION)
    Metoda odwróconej lekcji – Halina Juraszczyk
    Wykorzystanie łamigłówek nie tylko na lekcjach matematyki – Michał Nowik (wydawnictwo NOWIK)
    Kilka sposobów na  kształtowanie twórczego myślenia u uczniów od pierwszego do trzeciego etapu nauczania – Halina Babik-Dziedzic
    Matematyka wokół nas – okna, witraże, portale – Mariola Maryszewska-Kwaśny (warto zabrać cyrkiel)

15.00 zakończenie konferencji, wręczenie potwierdzeń udziału

Przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM - Alicja Krzempek

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej –      Władysław Mąsior

 *Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Finansów  z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 13 pkt 20 doprecyzowano, że zwolnienie to dotyczy również sytuacji, kiedy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz