czwartek, 30 października 2014

Wieczór z coachem w Kościelisku

Pierwszego dnia konferencji, w piątkowy wieczór 13 lutego, zapraszamy was na "Wieczór z coachem". Spotkanie poprowadzi nasza koleżanka, dyplomowany coach i nauczycielka matematyki, członek SNM - Marzena Bugiel.

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku WDW, w sali kinowej, po kolacji. Poniżej krótka informacja o coachingu.

Czym jest coaching?  

Prościej powiedzieć, czym nie jest. Nie jest terapią, doradztwem, konsultingiem, ani też żadną formą leczenia.  Nie ma trafnego polskiego odpowiednika. Z jednej strony kojarzy się ze szkoleniem sportowców, z drugiej - z zarabianiem pieniędzy w biznesie. Jest to proces pomagania ludziom i zespołom ludzi w realizacji szczytowych osiągnięć.

Czytaj więcej

sobota, 25 października 2014

Edukacja matematyczna z wykorzystaniem ruchu

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Krystyna Dąbek

Prezentacja sposobów nauczania matematyki w klasach młodszych z zastosowaniem ruchu w zakresie motoryki małej i dużej. Rola pytań w konstruowaniu pojęć matematycznych. Twórcze rozwiązywanie problemów przez dzieci.

Poziom nauczania: nauczanie początkowe
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Ciekawy pomysł na lekcję


 Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

piątek, 24 października 2014

Patronaty XXIV KK SNM w Kościelisku / Zakopanem (13-16 II 2015 r.)

Z przyjemnością informujemy, że XXIV Krajowa Konferencja SNM w Kościelisku / Zakopanem uzyskała Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

PATRONATY HONOROWE XXIV KK SNM

Minister Edukacji Narodowej
Joanna Kluzik-Rostkowska


Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller


Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa


p. o. Dyrektor ORE
Aleksandra Zawłocka


Starosta Tatrzański
Andrzej Gąsienica-Makowski


Wójt Gminy Kościelisko
Bohdan Pitoń

sobota, 18 października 2014

Wielościany platońskie a złoty podział

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Piotr Pawlikowski (członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki)

Złota liczba pojawia się (czasem dość nieoczekiwanie) w wielu różnych sytuacjach. Podczas zajęć przyjrzymy się wzajemnym relacjom zachodzącym pomiędzy wielościanami platońskimi, gdzie pojawia się ona nader często. W szczególności rozstrzygniemy czy platoński dwudziestościan można umieścić w czworościanie foremnym w ten sposób, aby na każdej ścianie czworościanu
leżała jedna ze ścian dwudziestościanu. Chwila uwagi poświęcona zostanie również wybranym kompozycjom wielościanów platońskich.Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć:warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Praca z uczniem zdolnym

Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

czwartek, 16 października 2014

Trudności i problemy słabych matematycznie uczniów

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Krystyna Dałek

Na podstawie wdrażanego przez Fundację Rodziny Maciejko projektu " Samouczek matematyczny", pokażę przykładowe materiały, w postaci nagrań filmowych oraz przedstawię możliwe sposoby pracy ucznia i nauczyciela. Przedyskutuję z uczestnikami wyniki uzyskane z prowadzonych obserwacji. Wspólnie będziemy układali scenariusze dalszych nagrań.

Poziom nauczania: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć:  warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Praca z uczniem słabym, technologia informacyjna, ciekawy pomysł na lekcję

Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

środa, 15 października 2014

Po co mi matematyka?

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Monika Sawicka


Współpracowałam z Opolskim SNM, i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, prowadziłam warsztaty dla nauczycieli matematyki np. "matematyczne gry terenowe i planszowe", z których materiały zostały wydane w formie książkowej jako zeszyt metodyczny w 2010 r. przez wydawnictwo Nowik i MODN w Opolu. Obecnie podjęłam studia doktoranckie i w pracy naukowej planuję zająć się dydaktyką matematyki.
Podczas warsztatów chciałabym podzielić się tym czym zajmuję się na co dzień prowadząc Akademię Logicznego Myślenia i Matematyki.

W Akademii prowadzę zajęcia dla uczniów zdolnych i słabych, pracując na tych samych pomocach dydaktycznych, co z uczniem słabym, przygotowuję do konkursów i olimpiad.
Po co mi matematyka? Jakie umiejętności powinniśmy rozwijać? Jak uczyć myśleć i zarażać pasją do królowej nauk? Czyli jak uczyć nie ucząc? Warsztaty będące inspiracją do pracy dla każdego nauczyciela, do wykorzystania zarówno na zajęciach wyrównawczych, lekcjach matematyki jak i na kółku matematycznym. 

Poziom nauczania: Nauczanie początkowe, Szkoła podstawowa
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem słabym, Konkursy i olimpiady,

Zobacz więcej informacji o konferencji


wtorek, 14 października 2014

Dzień Edukacji Narodowej

Koleżanki i Koledzy,

Życzymy wam, i sobie samym, abyśmy każdego dnia umieli dostrzec diamenty tam, gdzie inni widzą tylko popiół.

Abyśmy umieli sięgnąć wzrokiem daleko w przyszłość i zobaczyć jak małe sukcesy ucznia, kształtują człowieka i obywatela.

Abyśmy pośród trudu każdego dnia, odnajdowali również wdzięczność naszych uczniów oraz rodziców i aby dawała nam ona siłę do zmagania się z kolejnymi przeciwnościami.

 Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Dwaj Panowie od matematyki przedstawiają...

Wykład i warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Zakopane, luty 2015

Tomasz Masłowski X LO Toruń, Piotr Nodzyński ZS UMK GiLA Toruń

Wykład
Modelowanie matematyczne na różnych poziomach edukacji.
Przedstawiamy różne przykłady modelowania od przedszkola do Kościeliska.Warsztat
Sprawdzian szóstoklasisty z matematyki – Nowe rodzaje zadań z matematyki zgodne z formułą obowiązującą od roku 2015.
Na sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej z matematyki pojawią po raz pierwszy nowe formy zadań  i istotne będzie stosowanie różnych strategii ich rozwiązywania.
I trochę o tym wszystkim na warsztatach.

Warsztat
Zakopane w mózgu. 
Odkopywanie tego co ukryte jest w mózgu.

Warsztat
Modelowanie maturalne.
O modelach różnych modeli probabilistycznych i nie tylko . . . 

Opisy ich warsztatów są zwykle krótkie i nie planują ich rozwijać, ale uczestnicy konferencji SNM wiedzą, że na ich zajęciach trudno znaleźć wolne miejsca.

Tomasz Masłowki o sobie
Naczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (weryfikator Zespołu Egzaminatorów na egzaminie maturalnym). Posiadam doświadczenie w pracy nauczyciela matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. Kilka publikacji w czasopismach matematycznych. Kurs dla kierowniczej kadry oświatowej. Obecnie wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w  Toruniu. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. Jeden z współorganizatorów konkursu wojewódzkiego im. Stefana Banacha na poziomie liceum w województwie kujawsko – pomorskim.


Piotr Nodzyński o sobie
Nauczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów na egzaminie gimnazjalnym i sprawdzianie oraz EPS na egzaminie maturalnym), doświadczenie w pracy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Kilka publikacji w czasopismach matematycznych. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej , gimnazjum i liceum. Ukończone studia podyplomowe z nauczania matematyki z informatyką w roku 1986 na UMK w Toruniu. Wieloletni doradca metodyczny na poziomie gimnazjum
i szkoły podstawowej w KP CEN w Toruniu oraz TODiDN w Toruniu. Obecnie nauczyciel w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członek Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Właściciel Wydawnictwa „Aksjomat” specjalizującego się w wydawaniu książek z matematyki.

poniedziałek, 13 października 2014

Nauczanie przyjazne mózgowi

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Adam Makowski (członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki)

W pierwszej części wystąpienia przybliżę różne aspekty funkcjonowania naszego mózgu. Przedstawię kilka ważnych uwag oraz wiele ciekawych przykładów pomagających optymalnie wykorzystać możliwości naszego mózgu.
W drugiej części pokażę, na co zwrócić uwagę podczas planowania pracy w szkole, na lekcji, aby optymalnie pobudzić uczniów do myślenia i aby nauczanie było przyjazne mózgowi.

Poziom nauczania: Wszystkie poziomy
Rodzaj zajęć: wykład

Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

Transgresje Matematyczne

Zaproszenie na konferencję z Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "Transgresje Matematyczne"
15-19 marca 2015
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Serdecznie zapraszamy do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Transgresje Matematyczne”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-19 marca 2015 w Krakowie.
Spotkanie jest adresowane do naukowców i nauczycieli, którzy dostrzegają wartość i potrzebę wielowymiarowego spojrzenia na edukację matematyczną. Uważamy, że w celu pełnego zrozumienia szkolnej rzeczywistości ucznia należy uwzględnić różne punkty widzenia.  Dlatego do udziału w obradach zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w szczególności  matematyków, dydaktyków matematyki, pedagogów, psychologów oraz filozofów.
Wierzymy, że dorobek osób reprezentujących pozornie odległe dziedziny nauki można połączyć w całość przekraczającą dyscypliny szczegółowe. Dlatego chcemy stworzyć międzynarodowe oraz interdyscyplinarne forum, na którym naukowcy i nauczyciele zaangażowani w nauczanie matematyki będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami  i wynikami badań.
Tematyka szczegółowa obrad:
  1. Dydaktyka matematyki jako dziedzina nauki in statu nascendi.
  2. Psychologia matematyki. Psychologiczne aspekty uczenia się matematyki.
  3. Filozofia matematyki: platonizm versus podejście problemowe.
  4. Edukacja matematyczna: pomost między teorią a praktyką.
  5. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych w uczeniu się matematyki.
  6. Pułapka kontraktu dydaktycznego.
  7. Nauczanie matematyki w XXI wieku: nowe metody, nowe cele, nowe treści.

Wykłady Plenarne wygłoszą:
Joseph Krajcik, Michigan State University, USA
Kobus Maree, University of Pretoria, South Africa
Sylvia Rimm, director of Family Achievement Clinic in Cleveland, USA
Bernard Sarrazy, Université de Bordeaux, France
Alan Schoenfeld, University of California, USA
Erich Ch. Wittmann, Technical University of Dortmund, Project Mathe 2000+, Germany
 
Osoby zainteresowane tematyką spotkania, prosimy o kontakt z Organizatorami: iscmt15[at]up.krakow.pl
W odpowiedzi każdy otrzyma link do swojego Formularza Rejestracyjnego.
Szczegółowe informacje: http://ikntm.up.krakow.pl/II/


W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Basia Pieronkiewicz

niedziela, 12 października 2014

Możliwości i zastosowanie Widoku CAS w programie GeoGebra

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Zakopane, luty 2015

Małgorzata Zbińkowska (członek Stowarzyszenia Nauczycieli matematyki)

Na warsztatach poznamy od podstaw jakie nowe możliwości daje wykorzystanie Widoku CAS w programie GeoGebra. Komputerowy system obliczeń komputerowych czyli typowe operacje wykonywane na wyrażeniach: upraszczanie, podstawianie wyrażeń za zmienne, redukcja wyrazów podobnych, rozwijanie iloczynów, rozkład na czynniki, liczenie pochodnej, całkowanie symboliczne, rozwiązywanie równań, układów równań i nierówności, obliczanie granic funkcji. Połączenie widoku CAS z innymi Widokami GeoGebry. Jak to wszystko wykorzystać w pracy nauczyciela.

Poziom nauczania: Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Technologia informacyjna, Ciekawy pomysł na lekcję

Informacje o konferencji w Kościelisku


piątek, 10 października 2014

Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015


Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii i Rumunii.
Jeśli obserwujesz to, co się wokół Ciebie dzieje, jesteś ciekawy świata, często pytasz „jak?” „dlaczego?” i „po co?”, zastanawiasz się jak działa sztuczna inteligencja, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska, badasz otaczającą Cię przyrodę albo masz pomysł na niezwykły projekt społeczny, to znaczy, że Konkurs Naukowy E(x)plory jest właśnie dla Ciebie!

Czytaj więcej ...

niedziela, 5 października 2014

Wieczór Podróżników w Kościelisku

Wszystkich uczestników XXIV Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, zapraszamy na Wieczór Podróżników, który odbędzie się w niedzielę, 15 lutego po kolacji, w Ośrodku WDW (sala kinowa).

Jako pierwszy wystąpi Wacek Zawadowski, inicjator powstania SNM i jego pierwszy Przewodniczący. Wacek opowie o roku 1944 i 1945 gdy po Powstaniu trafił przez przypadek do Zakopanego i mieszkał "za Piekarnią, nad Garbatym Szewcem", o froncie w pierwszych dniach stycznia 1945, oraz o szkole w Zakopanem (gimnazjum im. Oswalda Balzera).

Następnie Anna Koronka, nauczycielka matematyki z Ostrołęki, autorka bloga "Koronka na Końcu Świata" opowie o swojej wyprawie w gruziński Kaukaz, tam gdzie komórki przestają działać, podróż samochodem przypomina jadę kolejką górską a chmury dotykają okien.


środa, 1 października 2014

Powszechny, Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich - Matematyka

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki objęło patronat nad Powszechnym, Internetowym Konkursem dla uczniów szkół średnich - Matematyka, organizowanym przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.


1. Historia Konkursu
Powszechny Internetowy Konkurs – Matematyka jest organizowany od roku 1999 przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Na potrzeby Konkursu została stworzona specjalna strona internetowa umożliwiająca pobieranie zadań, udzielanie odpowiedzi oraz kontakt pomiędzy uczestnikami a organizatorami. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Zawiera ona obecnie prawie 3000 zadań o różnym stopniu trudności i obejmujących swoim zakresem wszystkie podstawowe działy.

Liczby uczestników dotychczasowych edycji wahały się od ok. 3 500 do 11 000. Tradycją Konkursu jest fakt, że dominującą rolę odgrywają w nim uczestnicy spoza dużych miast. Stanowią oni zwykle ok. 75% uczestników finału. Tylko dwukrotnie uczeń z Warszawy zajął pierwsze miejsce w Konkursie. Również uczniowie klas przedmaturalnych (czasem gimnazjaliści) mają swoją reprezentację w finale - zwykle jest ich około 25%. Liczba odwiedzin strony konkursu jest prawie stała i wynosi 35000 - 50000 w każdej edycji. 29 kwietnia 2014 zakończyła się XV edycja

2. Informacje ogólne o Konkursie
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie klas maturalnych. Celem jest promocja młodych, utalentowanych
matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej przybliżyć możliwość studiowania tym uczniom, którzy mogą obawiać się zbyt silnej konkurencji ze strony młodzieży z dużych miast. Konkurs jest przykładem wykorzystania Internetu jako środka komunikacji
społecznej w celu upowszechniania wiedzy matematycznej. Stanowi to olbrzymią szansę zwłaszcza dla młodzieży spoza dużych miast, w szczególności
niepełnosprawnej. Konkurs stanowi wdrożenie w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Przy jego organizacji, tworzeniu I sprawdzaniu zadań pracują z pełnym poświęceniem doświadczeni pracownicy Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa. Wielokrotnie informacje o nim pojawiały się w mediach. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl. Jest to przedsięwzięcie, które pełni bardzo ważną rolę w zachęcaniu młodych
utalentowanych ludzi do studiowania matematyki i innych kierunków ścisłych i technicznych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 40% studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Większość wybrała studia na kierunku Informatyka na wydziałach Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Techniki Informacyjnych. Wśród laureatów Konkursu są osoby, które z powodzeniem ukończyły studia magisterskie na Wydziale MiNI i są obecnie naszymi doktorantami lub pracownikami naukowo-dydaktycznymi. O tym, że w finale zwyciężają wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie może świadczyć fakt, że spośród grona laureatów i wyróżnionych w Konkursie około 25% stanowią laureaci Olimpiady Matematycznej. Szczegółowe statystyki Konkursu można znaleźć w Tabeli 1.


3. Ogólne zasady funkcjonowania Konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – uczniów szkół średnich, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych z internetowej strony Konkursu. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie uczestnik losuje zestaw 10 zadań i przesyła je wraz z pełnymi rozwiązaniami. Około 150 osób z najlepszymi wynikami z tego etapu
kwalifikuje się do finału, który odbywa się na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 3 godzin jego uczestnicy rozwiązują 5 zadań o dość znacznym stopniu trudności. Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz umiejętności twórczego myślenia.

4. Nagrody i sponsorzy
Laureaci i wyróżnieni oraz ich najbardziej aktywni nauczyciele tradycyjnie otrzymują nagrody. Zwycięzca i jego nauczyciel dostają sprzęt komputerowy
ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Sponsorem konkursu jest firma Zibi, dzięki której laureaci Konkursu otrzymują kalkulatory naukowe CASIO. Nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Laureaci Konkursu mają zagwarantowany wolny na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już czterokrotnie, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego
miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Stypendium to wynosi 1000 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy. Od tego roku sponsorem Konkursu został mBank, który ufundował stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla najlepszego laureata Konkursu, który podejmie studia na Politechnice Warszawskiej. Fundacja mBanku przyznała Wydziałowi Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dotację na modernizację i rozbudowę platformy internetowej Konkursu. Zmodernizowana platforma Konkursu ma zapewnić lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwolić na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny wykonywanych przez nich zadań.

5. Przebieg ostatniej edycji Konkursu
W XV edycji Konkursu, która rozpoczęła się 19 listopada 2013, wzięło udział ponad 3500 uczestników z całej Polski. Byli to uczniowie szkół z ponad 170 miejscowości. 151 uczestników z najlepszymi wynikami z ostatniego etapu internetowego zakwalifikowało się do finału Konkursu, który miał miejsce 12 kwietnia 2014 roku na Politechnice Warszawskiej. Finaliści Konkursu to uczniowie z 51 miejscowości z całej Polski, od Krosna, przez Suwałki, aż po Szczecin i Kołobrzeg. Rozwiązując zadania finałowe stosowali nierzadko bardzo zaskakujące, niestandardowe metody, które pozwalały jednak otrzymać poprawne odpowiedzi. Zwycięzca Konkursu otrzymał maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Zwycięzcą został Tomasz Bochacik, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju. Drugie miejsce zajął Łukasz Sznajder z Białegostoku a na kolejnej pozycji uplasował się Rafał Burczyński z Piotrkowa Trybunalskiego. Zwycięzca oraz jego nauczycielka matematyki, pani Lidia Kloc, odebrali główne nagrody czyli sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się 24 uczestników finału z najlepszymi wynikami.

Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia z Uroczystości Rozpoczęcia, finału oraz Uroczystości Zakończenia XIV edycji Konkursu można znaleźć na stronie: http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl


6. XVI edycja Konkursu
Dzięki dotacji przyznanej przez Fundację mBanku obecna edycja Konkursu będzie prowadzona w oparciu o zmodernizowaną platformę Konkursu,
która zapewnia lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny wykonywanych przez nich zadań.

XVI edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej rozpocznie się 22 listopada 2014. Oficjalne rozpoczęcie Konkursu odbędzie się we wtorek 22 listopada 2014 o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału w gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ul. Koszykowej 75. Podczas tej uroczystości zostanie wręczony certyfikat stypendysty laureatowi poprzedniej edycji Konkursu, który otrzymuje stypendium Fundacji Rodziny Maciejko. Internetowa część Konkursu trwać będzie do 9 kwietnia 2015 kiedy to minie ostateczny termin nadsyłania rozwiązań trzeciego etapu a finał zostanie przeprowadzony 18 kwietnia 2015 w gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej. Uroczystość Zakończenia XVI edycji Konkursu zaplanowano na 28 kwietnia 2015.Rozwijanie myślenia matematycznego uczniów - zadania

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Zakopane, luty 2015

Basia Pieronkiewicz

Pokazane zostaną przykłady zadań, które mogą wyzwolić aktywne postawy uczniów, również tzw. słabych czy "leniwych, ale zdolnych". Zapraszam do wspólnego rozwiązywania zadań!!! Niech te warsztaty będą przykładem lekcji, w której każdy z nas chciałby brać udział i którą każdy z nas chciałby współtworzyć. 
Poziom nauczania: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem słabym, ciekawy pomysł na lekcję

Basia Pieronkiewicz o sobieDoktorantka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Autorka kilku rozdziałów w monografiach m.in
  • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, Jabłonkowska M. (red.) Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013 ;
  • Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, Kąkol H. (Red. Nacz.)Prace monograficzne z dydaktyki matematyki: Współczesne problemy nauczania matematyki (5),  Koło SNM Forum Dydaktyków Matematyki, Bielsko – Biała 2014,
  •  Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży, Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, tom 7, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
Prywatnie absolutny pasjonat ... wszystkiego, czym się zajmuje. Mama 3 dzieci. A dla uczestników KK SNM, po prostu Basia :)

Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

Wieczór z coachem w Kościelisku

Pierwszego dnia konferencji, w piątkowy wieczór 13 lutego, zapraszamy was na "Wieczór z coachem". Spotkanie poprowadzi nasza koleżanka, dyplomowany coach i nauczycielka matematyki, członek SNM - Marzena Bugiel.

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku WDW, w sali kinowej, po kolacji. Poniżej krótka informacja o coachingu.

Czym jest coaching?  

Prościej powiedzieć, czym nie jest. Nie jest terapią, doradztwem, konsultingiem, ani też żadną formą leczenia.  Nie ma trafnego polskiego odpowiednika. Z jednej strony kojarzy się ze szkoleniem sportowców, z drugiej - z zarabianiem pieniędzy w biznesie. Jest to proces pomagania ludziom i zespołom ludzi w realizacji szczytowych osiągnięć. Polega na aktywizowaniu mocnych stron ludzi (tzw. wewnętrznych zasobów), pomocy w przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń pojawiających się  na drodze do optimum swojego funkcjonowania  oraz ułatwianiu im bardziej efektywnego współdziałania w zespole. Coaching dąży do osiągnięcia konstruktywnej zmiany, skupiając się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów.
Wprowadzenie do szkoły coachingu, nowoczesnego narzędzia o charakterze interwencyjnym, który do tej pory stosowany był przede wszystkim w świecie biznesu w połączeniu z nowoczesnymi technologiami może być bardzo skuteczną metodą.
Odkryj swoje cele, motywy i zdobądź to co chcesz
Jeśli chcesz doświadczyć odrobiny zmiany,
jeżeli jesteś otwarty i chcesz doświadczyć coachingu,
jeżeli masz wrażenie, że czas przemija, a Ty czasem stoisz w miejscu,
jeśli masz pomysł, ale zdarza się że boisz się wcielić go w życie,
jeśli masz przekonanie, że sukces jest zarezerwowany dla innych,
jeśli myślisz, że nic ekscytującego już Cię nie spotka,
to wieczorne spotkanie z coachingiem jest dla Ciebie!
Dowiesz się na nich jak posłuchać swego „ja”, jak odkryć swe schowane pragnienia, jak odkryć swoją wewnętrzną siłę i na nowo uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Zrozumiesz, że jesteś osobą wystarczająco silną, mądrą i odważną osobą, by osiągać wszystko co tylko chcesz.
CO ZYSKASZ      
             Poznasz siłę pytań
             Poznasz efektywne metody coachingowe
             Uświadomisz sobie siłę własnego umysłu
             Przećwiczysz skuteczne techniki kształtowania swojego stanu umysłowego i emocjonalnego
             Nauczysz się jak stopniować emocje i wykorzystywać wybiórczy układ aktywacji
             Rozwiniesz swoje skrzydła
Spotkanie ma charakter warsztatowy, w którym nacisk będzie położony na praktykę. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które będą mogli wykorzystać już następnego dnia.

Jestem nauczycielem dyplomowanym matematyki i fizyki w gimnazjum oraz konsultantem, coachem w Regionalnym Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej  „WOM” w Rybniku. Przez wiele lat pełniłam obowiązki nauczyciela- doradcy metodycznego matematyki później koordynatora matematyki gminy Racibórz. Prowadziłam różnorodne szkolenia dla Ośrodków doskonalenia, wydawnictw edukacyjnych i innych instytucji. Mam w dorobku przeszło 500 godzin szkoleniowych, 200 godzin coachingu.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Śląskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Delta” oraz grupy Superbelfrzy RP. Posiadam w swoim dorobku własny program autorski zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN (DKW –4014 – 223 / 99). Wielokrotnie współorganizowałam różne konkursy nie tylko matematyczne na terenie powiatu raciborskiego i rybnickiego. Jestem doświadczonym trenerem kadry pedagogicznej od ponad 15 lat. Prowadzę m.in. autorskie warsztaty „Nauczyciel –animator – trener – coach”. Wdrażam kulturę coachingową w oświacie. Prywatnie matka dwóch dorastających córek. Z pasji śpiewam w Rybnickim Chórze Kameralnym „Autograph”.

Serdecznie zapraszam
Marzena Bugiel
dyplomowany coach