poniedziałek, 13 października 2014

Transgresje Matematyczne

Zaproszenie na konferencję z Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "Transgresje Matematyczne"
15-19 marca 2015
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Serdecznie zapraszamy do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Transgresje Matematyczne”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-19 marca 2015 w Krakowie.
Spotkanie jest adresowane do naukowców i nauczycieli, którzy dostrzegają wartość i potrzebę wielowymiarowego spojrzenia na edukację matematyczną. Uważamy, że w celu pełnego zrozumienia szkolnej rzeczywistości ucznia należy uwzględnić różne punkty widzenia.  Dlatego do udziału w obradach zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w szczególności  matematyków, dydaktyków matematyki, pedagogów, psychologów oraz filozofów.
Wierzymy, że dorobek osób reprezentujących pozornie odległe dziedziny nauki można połączyć w całość przekraczającą dyscypliny szczegółowe. Dlatego chcemy stworzyć międzynarodowe oraz interdyscyplinarne forum, na którym naukowcy i nauczyciele zaangażowani w nauczanie matematyki będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami  i wynikami badań.
Tematyka szczegółowa obrad:
  1. Dydaktyka matematyki jako dziedzina nauki in statu nascendi.
  2. Psychologia matematyki. Psychologiczne aspekty uczenia się matematyki.
  3. Filozofia matematyki: platonizm versus podejście problemowe.
  4. Edukacja matematyczna: pomost między teorią a praktyką.
  5. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych w uczeniu się matematyki.
  6. Pułapka kontraktu dydaktycznego.
  7. Nauczanie matematyki w XXI wieku: nowe metody, nowe cele, nowe treści.

Wykłady Plenarne wygłoszą:
Joseph Krajcik, Michigan State University, USA
Kobus Maree, University of Pretoria, South Africa
Sylvia Rimm, director of Family Achievement Clinic in Cleveland, USA
Bernard Sarrazy, Université de Bordeaux, France
Alan Schoenfeld, University of California, USA
Erich Ch. Wittmann, Technical University of Dortmund, Project Mathe 2000+, Germany
 
Osoby zainteresowane tematyką spotkania, prosimy o kontakt z Organizatorami: iscmt15[at]up.krakow.pl
W odpowiedzi każdy otrzyma link do swojego Formularza Rejestracyjnego.
Szczegółowe informacje: http://ikntm.up.krakow.pl/II/


W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Basia Pieronkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz