środa, 1 października 2014

Rozwijanie myślenia matematycznego uczniów - zadania

Warsztaty na XXIV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Zakopane, luty 2015

Basia Pieronkiewicz

Pokazane zostaną przykłady zadań, które mogą wyzwolić aktywne postawy uczniów, również tzw. słabych czy "leniwych, ale zdolnych". Zapraszam do wspólnego rozwiązywania zadań!!! Niech te warsztaty będą przykładem lekcji, w której każdy z nas chciałby brać udział i którą każdy z nas chciałby współtworzyć. 
Poziom nauczania: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Warsztat

Czego dotyczą zajęcia? Praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem słabym, ciekawy pomysł na lekcję

Basia Pieronkiewicz o sobieDoktorantka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Autorka kilku rozdziałów w monografiach m.in
  • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, Jabłonkowska M. (red.) Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013 ;
  • Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, Kąkol H. (Red. Nacz.)Prace monograficzne z dydaktyki matematyki: Współczesne problemy nauczania matematyki (5),  Koło SNM Forum Dydaktyków Matematyki, Bielsko – Biała 2014,
  •  Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży, Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, tom 7, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
Prywatnie absolutny pasjonat ... wszystkiego, czym się zajmuje. Mama 3 dzieci. A dla uczestników KK SNM, po prostu Basia :)

Więcej informacji o konferencji w Kościelisku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz