środa, 1 października 2014

Powszechny, Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich - Matematyka

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki objęło patronat nad Powszechnym, Internetowym Konkursem dla uczniów szkół średnich - Matematyka, organizowanym przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.


1. Historia Konkursu
Powszechny Internetowy Konkurs – Matematyka jest organizowany od roku 1999 przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Na potrzeby Konkursu została stworzona specjalna strona internetowa umożliwiająca pobieranie zadań, udzielanie odpowiedzi oraz kontakt pomiędzy uczestnikami a organizatorami. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Zawiera ona obecnie prawie 3000 zadań o różnym stopniu trudności i obejmujących swoim zakresem wszystkie podstawowe działy.

Liczby uczestników dotychczasowych edycji wahały się od ok. 3 500 do 11 000. Tradycją Konkursu jest fakt, że dominującą rolę odgrywają w nim uczestnicy spoza dużych miast. Stanowią oni zwykle ok. 75% uczestników finału. Tylko dwukrotnie uczeń z Warszawy zajął pierwsze miejsce w Konkursie. Również uczniowie klas przedmaturalnych (czasem gimnazjaliści) mają swoją reprezentację w finale - zwykle jest ich około 25%. Liczba odwiedzin strony konkursu jest prawie stała i wynosi 35000 - 50000 w każdej edycji. 29 kwietnia 2014 zakończyła się XV edycja

2. Informacje ogólne o Konkursie
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie klas maturalnych. Celem jest promocja młodych, utalentowanych
matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej przybliżyć możliwość studiowania tym uczniom, którzy mogą obawiać się zbyt silnej konkurencji ze strony młodzieży z dużych miast. Konkurs jest przykładem wykorzystania Internetu jako środka komunikacji
społecznej w celu upowszechniania wiedzy matematycznej. Stanowi to olbrzymią szansę zwłaszcza dla młodzieży spoza dużych miast, w szczególności
niepełnosprawnej. Konkurs stanowi wdrożenie w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Przy jego organizacji, tworzeniu I sprawdzaniu zadań pracują z pełnym poświęceniem doświadczeni pracownicy Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa. Wielokrotnie informacje o nim pojawiały się w mediach. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl. Jest to przedsięwzięcie, które pełni bardzo ważną rolę w zachęcaniu młodych
utalentowanych ludzi do studiowania matematyki i innych kierunków ścisłych i technicznych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 40% studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Większość wybrała studia na kierunku Informatyka na wydziałach Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Techniki Informacyjnych. Wśród laureatów Konkursu są osoby, które z powodzeniem ukończyły studia magisterskie na Wydziale MiNI i są obecnie naszymi doktorantami lub pracownikami naukowo-dydaktycznymi. O tym, że w finale zwyciężają wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie może świadczyć fakt, że spośród grona laureatów i wyróżnionych w Konkursie około 25% stanowią laureaci Olimpiady Matematycznej. Szczegółowe statystyki Konkursu można znaleźć w Tabeli 1.


3. Ogólne zasady funkcjonowania Konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – uczniów szkół średnich, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych z internetowej strony Konkursu. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie uczestnik losuje zestaw 10 zadań i przesyła je wraz z pełnymi rozwiązaniami. Około 150 osób z najlepszymi wynikami z tego etapu
kwalifikuje się do finału, który odbywa się na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 3 godzin jego uczestnicy rozwiązują 5 zadań o dość znacznym stopniu trudności. Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz umiejętności twórczego myślenia.

4. Nagrody i sponsorzy
Laureaci i wyróżnieni oraz ich najbardziej aktywni nauczyciele tradycyjnie otrzymują nagrody. Zwycięzca i jego nauczyciel dostają sprzęt komputerowy
ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Sponsorem konkursu jest firma Zibi, dzięki której laureaci Konkursu otrzymują kalkulatory naukowe CASIO. Nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Laureaci Konkursu mają zagwarantowany wolny na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już czterokrotnie, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego
miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Stypendium to wynosi 1000 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy. Od tego roku sponsorem Konkursu został mBank, który ufundował stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla najlepszego laureata Konkursu, który podejmie studia na Politechnice Warszawskiej. Fundacja mBanku przyznała Wydziałowi Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dotację na modernizację i rozbudowę platformy internetowej Konkursu. Zmodernizowana platforma Konkursu ma zapewnić lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwolić na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny wykonywanych przez nich zadań.

5. Przebieg ostatniej edycji Konkursu
W XV edycji Konkursu, która rozpoczęła się 19 listopada 2013, wzięło udział ponad 3500 uczestników z całej Polski. Byli to uczniowie szkół z ponad 170 miejscowości. 151 uczestników z najlepszymi wynikami z ostatniego etapu internetowego zakwalifikowało się do finału Konkursu, który miał miejsce 12 kwietnia 2014 roku na Politechnice Warszawskiej. Finaliści Konkursu to uczniowie z 51 miejscowości z całej Polski, od Krosna, przez Suwałki, aż po Szczecin i Kołobrzeg. Rozwiązując zadania finałowe stosowali nierzadko bardzo zaskakujące, niestandardowe metody, które pozwalały jednak otrzymać poprawne odpowiedzi. Zwycięzca Konkursu otrzymał maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Zwycięzcą został Tomasz Bochacik, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju. Drugie miejsce zajął Łukasz Sznajder z Białegostoku a na kolejnej pozycji uplasował się Rafał Burczyński z Piotrkowa Trybunalskiego. Zwycięzca oraz jego nauczycielka matematyki, pani Lidia Kloc, odebrali główne nagrody czyli sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się 24 uczestników finału z najlepszymi wynikami.

Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia z Uroczystości Rozpoczęcia, finału oraz Uroczystości Zakończenia XIV edycji Konkursu można znaleźć na stronie: http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl


6. XVI edycja Konkursu
Dzięki dotacji przyznanej przez Fundację mBanku obecna edycja Konkursu będzie prowadzona w oparciu o zmodernizowaną platformę Konkursu,
która zapewnia lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny wykonywanych przez nich zadań.

XVI edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej rozpocznie się 22 listopada 2014. Oficjalne rozpoczęcie Konkursu odbędzie się we wtorek 22 listopada 2014 o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału w gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ul. Koszykowej 75. Podczas tej uroczystości zostanie wręczony certyfikat stypendysty laureatowi poprzedniej edycji Konkursu, który otrzymuje stypendium Fundacji Rodziny Maciejko. Internetowa część Konkursu trwać będzie do 9 kwietnia 2015 kiedy to minie ostateczny termin nadsyłania rozwiązań trzeciego etapu a finał zostanie przeprowadzony 18 kwietnia 2015 w gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej. Uroczystość Zakończenia XVI edycji Konkursu zaplanowano na 28 kwietnia 2015.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz