środa, 24 stycznia 2018

Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski - warsztat: "P – jak pomoce, czy P – jak pomysł"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski
Temat: "P – jak pomoce, czy P – jak pomysł"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć postaramy się pokazać, że do atrakcyjnej lekcji nie potrzebne są długie przygotowania, tylko dobry pomysł i to co mamy pod ręką.
Będziemy dzielić się pomysłami, jak sztampową lekcję w kilka chwil można zamienić w lekcję dzięki której uczniowie będą lepiej i dłużej pamiętać omawiany materiał.

Barbara Dubiecka-Kruk o sobie – /w przygotowaniu/

Piotr Piskorski o sobie – /w przygotowaniu/

wtorek, 23 stycznia 2018

Agnieszka Herma, Agata Komendant-Brodowska - warsztat: "Jak realizować innowację lub eksperyment pedagogiczny ze statystyki pod opieką jednostki naukowej"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Agnieszka Herma, Agata Komendant-Brodowska
Temat: "Jak realizować innowację lub eksperyment pedagogiczny ze statystyki pod opieką jednostki naukowej"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach warsztatu zaprezentowany zostanie sposób realizacji innowacji oraz eksperymentu pedagogicznego z zakresu statystyki. Celem eksperymentu będzie zwiększenie poziomu przyswajania wiedzy przez uczniów, pokonanie trudności edukacyjnych oraz przełamanie lęku przed matematyką.

Władysława Paczesna - warsztat: "ABC zmian"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Władysława Paczesna
Temat: "ABC zmian"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Nowa Era Sp. z o.o.

Czego dotyczą zajęcia: Na spotkaniu porozmawiamy o rozwijaniu umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania na lekcjach matematyki w klasach 1-3. Podamy przykłady zadań dla najmłodszych uczniów, które pomogą nam nauczycielom poprowadzić dzieci w kierunku prostowania matematycznych zakrętów teraz i na kolejnych etapach kształcenia.

Władysława Paczesna o sobie – absolwentka Liceum Pedagogicznego i Uniwersytetu Warszawskiego jest edukatorem, ekspertem, egzaminatorem, wieloletnim nauczycielem matematyki w szkole podstawowej i doradcą metodycznym z 25–letnim stażem. W swoim dorobku ma wiele publikacji, w tym serię podręczników. Wykorzystując swoje doświadczenia w pracy z uczniem zdolnym, napisała trzy zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Barbara Jancewicz - warsztat: "Sposób na statystykę w szkole: te same dane na różne sposoby i dlaczego to takie trudne"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Barbara Jancewicz
Temat: "Sposób na statystykę w szkole: te same dane na różne sposoby i dlaczego to takie trudne"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatu pokażemy, jak w interesujący sposób nauczać statystyki w szkole, korzystając z ogólnodostępnych prawdziwych danych. Nauka statystyki zostanie przedstawiona z perspektywy przydatności w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym. Wskazane zostaną również korzyści z posiadania kompetencji statystycznych dla uczniów.

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Maria Mędrzycka - warsztat: "Jak zacząć?"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Maria Mędrzycka
Temat: "Jak zacząć?"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Nowa Era Sp. z o.o.

Czego dotyczą zajęcia: Wielu uczniów nie wie jak zacząć rozwiązywać problem, ale często jeśli podpowiemy początek, to potrafi rozwiązać problem do końca. Te warsztaty będą o tym jak organizować wiedzę i jak szukać w treści zadania początku rozwiązania.
Maria Mędrzycka o sobie – /w przygotowaniu/

Jerzy Janowicz - warsztat: "Kwartet, czyli na cztery głosy o nowej podstawie i egzaminie po klasie ósmej"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Jerzy Janowicz
Temat: "Kwartet, czyli na cztery głosy o nowej podstawie i egzaminie po klasie ósmej"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Nowa Era Sp. z o.o.

Czego dotyczą zajęcia: Nowa podstawa programowa i nowy system egzaminów, to obecnie gorące tematy. Zmiany, których jesteśmy świadkami, mocno dotyczą różnych gremiów związanych z oświatą. Na spotkaniu spojrzymy na wszystko, co już się stało i co jest jeszcze przed nami oczami• uczniów,

Irena Ołtuszyk - warsztat: "Podstawa programowa w szkole podstawowej i przewidywane zmiany w podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Irena Ołtuszyk
Temat: "Podstawa programowa w szkole podstawowej i przewidywane zmiany w podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Nikt z nas nie lubi niespodzianek a nowa podstawa programowa wymusza zmiany w pracy nauczyciela. Warto przygotować się na nie, dlatego spotkania porozmawiamy o obowiązującej od września podstawie programowej szkoły podstawowej i przewidywanych zmianach w podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej.Zastanowimy się, w oparciu o przykłady, czy uczenie dowodzenia twierdzeń może nie być bardzo trudnym zadaniem na poziomie podstawowym.

Irena Ołtuszyk o sobie – /w przygotowaniu/

sobota, 20 stycznia 2018

Teresa Radomska - warsztat: "Zaproś dzieci do zabawy"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Teresa Radomska
Temat: "Zaproś dzieci do zabawy"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Tematem zajęć będą stare i nowe pomysły na rozwijanie myślenia matematycznego.

Teresa Radomska o sobie – nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, trener, edukator, specjalista metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Mursztyn-Gorgoń - warsztat: "Motywowanie uczniów do nauki- coachingowe narzędzia motywacyjne"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Dorota Mursztyn-Gorgoń
Temat: "Motywowanie uczniów do nauki- coachingowe narzędzia motywacyjne"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Celem zajęć jest nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki oraz rozwijanie kompetencji z zakresu formułowania pytań i uważnego słuchania.Ponadto uczestnicy zdobywają wiedzę na temat formułowania celów i planowania ich realizacji. Potrafią zmotywować ucznia do samodzielnej nauki oraz wzmocnić jego motywację wewnętrzną.

Dorota Mursztyn-Gorgoń o sobie – nauczyciel - konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, trener, doradca zawodowy, tutor, ekspert od stopni awansu zawodowego nauczyciel. Trener z zakresu tematyki dotyczącej tutoringu, coachingu i doradztwa zawodowego. Wcześniej nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Zainteresowania: różne rodzaje narciarstwa, żeglarstwo, jeździectwo.

Czesława Knul, Agnieszka Olczyk - warsztat: "Umiem czy nie umiem? "

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Czesława Knul, Agnieszka Olczyk
Temat:  "Umiem czy nie umiem? "
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Zajęcia warsztatowe mają na celu przybliżyć problemy współczesnych uczniów. Podczas zajęć uczestnicy, pod kierunkiem prowadzących, wymieniają wspólnie trudności uczniów i wypracowują działania na wszystkich poziomach edukacji. prowadzący podają kilka ciekawych pomysłów na lekcje rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia.

Czesława Knul o sobie – Nauczyciel dyplomowany z trzydziestopięcioletnim stażem pracy z dziećmi na każdym poziomie. Pomagam dzieciom nadrabiać zaległości, diagnozuję problemy.

Agnieszka Olczyk o sobie – /w przygotowaniu/

piątek, 19 stycznia 2018

Barbara Dubiecka-Kruk, Michał Kanarkiewicz - warsztat: "Szach i Mat, czyli szachista i matematyk o tym jak edukacja szachowa wspiera edukację matematyczną"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Barbara Dubiecka-Kruk, Michał Kanarkiewicz
Temat: "Szach i Mat, czyli szachista i matematyk o tym jak edukacja szachowa wspiera edukację matematyczną"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń z edukacji szachowej, które kształtują i rozwijają kompetencje matematyczne.

Barbara Dubiecka-Kruk o sobie – /w przygotowaniu/

Barbara Dubiecka-Kruk - warsztat: "Metody aktywne i PLANSZE INTERAKTYWNE"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Barbara Dubiecka-Kruk
Temat:  "Metody aktywne i PLANSZE INTERAKTYWNE"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: WSiP

Czego dotyczą zajęcia: Na zajęciach zostaną zaprezentowane oraz wypracowane przez uczestników propozycje zastosowania Plansz interaktywnych w nauczaniu matematyki metodami aktywnymi.

Barbara Dubiecka-Kruk o sobie – /w przygotowaniu/

Alina Płaziak-Janiszewska - warsztat: "Jak rozegrać grupę?"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Alina Płaziak-Janiszewska
Temat: "Jak rozegrać grupę?"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć uczestnicy zastanawiać się będą nad wykorzystaniem gier w edukacji.

Alina Płaziak-Janiszewska o sobie – wieloletni nauczyciel języka polskiego i etyki, nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, autorka wielu projektów we współpracy z teatrami oraz książek "Lekcje etyki w gimnazjum" i "Kierunek - wartości"

czwartek, 18 stycznia 2018

Program XXVII KK SNM w Poznaniu

Szanowni uczestnicy zbliżającej się wielkimi krokami Konferencji w Poznaniu, miło nam zakomunikować, iż dostępny jest już szczegółowy program XXVII Krajowej Konferencji SNM. Zapraszamy do lektury. Szczególnie nowych uczestników naszych konferencji informujemy, że program otrzyma każdy uczestnik konferencji w dniu rejestracji.

Gabriela Wojciechowska - warsztat: "Przepis na sukces czyli skuteczne wykorzystanie neurodydaktyki "

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Gabriela Wojciechowska
Temat: "Przepis na sukces czyli skuteczne wykorzystanie neurodydaktyki "
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Zajęcia dotyczą wykorzystania najnowszych badań z zakresu neurobiologii do pracy z uczniami z uwzględnieniem specyfiki mózgu nastolatka, roli neuronów lustrzanych i hipokampa w uczeniu się, mentalnego treningu wspomagającego uczenie się, motywowania uczniów - roli układu nagrody.
Gabriela Wojciechowska o sobie – biolog, kierownik Pracowni Wspomagania Szkół i Doradztwa w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, autorka i realizatorka kursów doskonalących, warsztatów i seminariów dla nauczycieli i kadry kierowniczej, zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych oraz wykorzystaniem osiągnięć neurobiologii w uczeniu się i nauczaniu

Dorota Mursztyn-Gorgoń - warsztat: "Tutoring- wprowadzenie do metody"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Dorota Mursztyn-Gorgoń
Temat:  "Tutoring- wprowadzenie do metody"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Zajęcia składają się z dwóch części- wykładowej( 10 minut) i warsztatowej( 80 minut). Część pierwsza dotyczy założeń tutoringu i metod oraz form pracy tutora, natomiast część warsztatowa pozwala w praktyce doświadczyć oddziaływań wybranych narzędzi tutorskich. Zaprezentowane narzędzia pozwalają nauczycielowi rozwijać potencjał ucznia , zmotywować go do rozwoju i samodzielnej pracy. Uczestnicy szkolenia doskonalą swoje umiejętności z zakresu rozpoznawania zainteresowań, talentów i predyspozycji.

Dorota Mursztyn-Gorgoń o sobie – nauczyciel - konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, trener, tutor, doradca zawodowy, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wcześniej nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tutoringu i doradztwa zawodowego.Zainteresowania sportowe: narciarstwo zjazdowe i biegowe , żeglarstwo, jeździectwo.

dr Agnieszka Herma - warsztat: "Innowacja i eksperyment pedagogiczny jako przykładowe formy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Agnieszka Herma
Temat: "Innowacja i eksperyment pedagogiczny jako przykładowe formy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach warsztatu omówione zostaną nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej oraz zmian w zakresie prowadzenia działalności eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. W trakcie spotkania dookreślone zostaną typy nowatorskich rozwiązań, które stanowić mogą podstawę działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej. Ponadto przedstawione zostaną zadania nauczycieli w ramach tej działalności oraz zakres wsparcia ze strony organu nadzorującego.

środa, 17 stycznia 2018

Urszula Wittchen - warsztat: "Nauczyciel ma głos - aparat głosowy w dobrej kondycji fizycznej"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Urszula Wittchen
Temat: "Nauczyciel ma głos - aparat głosowy w dobrej kondycji fizycznej"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Czego dotyczą zajęcia: Głos jako narzędzie pracy nauczycieli wymaga szczególnej troski, a odpowiednie ćwiczenia, trochę cierpliwości i świadomość popełnianych błędów pozwoli nam na świadoma zmianę sposobu mówienia. Celem warsztatów jest kształtowanie nawyków prawidłowego korzystania z aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Będziemy pracować nad ekspresją słowa: rytm i praca z tekstem, intonacja, siła głosu...

Urszula Wittchen o sobie – nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, specjalista edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, autor i realizator wielu szkoleń dla nauczycieli

Roman Dwulit - warsztat: "Mind-Mapping - efektywne notowanie i zapamiętywanie"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Roman Dwulit 
Temat: "Mind-Mapping - efektywne notowanie i zapamiętywanie"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: PW ramach warsztatów nauczyciele zapoznani zostaną z zasadami oraz narzędziami IT do tworzenia map myśli oraz nabędą praktycznych umiejętności tworzenia map myśli jako atrakcyjnego narzędzia dydaktycznego

Roman Dwulit o sobie – konsultant ds. informatyki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. pasjonat nauczania z wykorzystaniem e-learningu i rzeczywistości rozszerzonej, twórca i administrator portali informatycznych.

Iwona Wysocka, Andrzej Surdyk - warsztat: "Questy jako metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Iwona Wysocka, Andrzej Surdyk
Temat: "Questy jako metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Quest jest odmianą gry terenowej, w której zwiedzanie łączy się z rozwiązywaniem zagadek. Na przykładzie questu rozgrywającego się na Starym Mieście pokażemy historię Poznania. Mile widziane wygodne obuwie, zabezpieczenie przed deszczem, długopisy.

Iwona Wysocka o sobie – polonistka, konsultantka w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, propagatorka regionalizmu w edukacji i kształcenia lokalnej tożsamości, uczestniczka programów i projektów związanych z budowaniem tożsamości lokalnej i narodowej.

Andrzej Surdyk o sobie – nauczyciel historii i wychowania obywatelskiego, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, miłośnik turystyki i ciekawych form dydaktycznych związanych z krajoznawstwem i kulturą regionalną, propagator questingu w dydaktyce szkolnej.

wtorek, 16 stycznia 2018

Tadeusz Nowik - warsztat: "Quizy on-line - wykorzystanie mobilnych urządzeń w czasie lekcji"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Tadeusz Nowik
Temat: "Quizy on-line - wykorzystanie mobilnych urządzeń w czasie lekcji"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: /w przygotowaniu/

Tadeusz Nowik o sobie – Nauczyciel konsultant ds. nowych technologii Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, szkoleniowiec, wykładowca w ramach kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu ICT i mediów w edukacji, organizator wielu konferencji informatycznych

Dr hab. Maciej Błaszak, profesor UAM - wykład inauguracyjny: "Mózg predyktywny ucznia: analiza i refleksja w procesie zdobywania wiedzy"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Dr hab. Maciej Błaszak, profesor UAM
Temat: "Mózg predyktywny ucznia: analiza i refleksja w procesie zdobywania wiedzy"
Rodzaj zajęć: wykład inauguracyjny

Czego dotyczą zajęcia: Ostatnie lata badań nad mózgiem przyniosły zmianę obrazu jego działania. Tradycyjna neurobiologia mówiła o mózgu reaktywnym, działającym pod wpływem napływających pobudzeń sensorycznych. Dzisiaj wiadomo, że ten model pracy mózgu jest całkowicie błędny: mózg nie „czeka” na pobudzenia, lecz przewiduje ich postać, diagnozując rzeczywistość w oparciu o schemat wnioskowania bayesowskiego. Wykład opisze i wyjaśni kluczowe elementy modelu mózgu predyktywnego i zaproponuje adekwatne konsekwencje edukacyjne.

Michał Demski, Grażyna Kędzia - warsztat: "Matematyczne scratchowanie"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Michał Demski, Grażyna Kędzia
Temat: "Matematyczne scratchowanie"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Mistrzowie Kodowania

Czego dotyczą zajęcia: Scratch jest najpopularniejszym miejscem do nauki programowania, tworzenia gier i prezentacji. Bardzo atrakcyjny wygląd, łatwość tworzenia własnych programów sprawia, że cieszy się wielkim zainteresowaniem przez uczniów. Można wykorzystać go nie tylko do zabawy, ale również do tworzenia gier edukacyjnych z matematyki. To właśnie chcemy pokazać podczas warsztatów.

Michał Demski o sobie – nauczyciel matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Trener w Stowarzyszeniu Mistrzowie Kodowania. Interesuję się programowaniem.

Grażyna Kędzia o sobie – /w przygotowaniu/

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Michał Demski, Grażyna Kędzia - warsztat: "Matematyka w kieszeni Pocket Code"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Michał Demski, Grażyna Kędzia
Temat: "Matematyka w kieszeni Pocket Code"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Mistrzowie Kodowania

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć poznamy aplikację pozwalającą na tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android. Program jest prosty jak... Scratch! Pozwala jednak tworzyć programy, które nosimy mamy zawsze przy sobie. Aplikacja pozwala tworzyć nie tylko gry, ale także programy pomagające w nauce matematyki i fizyki.

Michał Demski o sobie – nauczyciel matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Trener w Stowarzyszeniu Mistrzowie Kodowania. Interesuję się programowaniem.

Grażyna Kędzia o sobie – /w przygotowaniu/

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska - warsztat: "Diabeł w szczegółach, czyli o indywidualizacji"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska
Temat: "Diabeł w szczegółach, czyli o indywidualizacji"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Nowa Era Sp. z o.o.

Czego dotyczą zajęcia: Pokażemy, że często wystarczy drobna zmiana, aby dostosować ćwiczenie, zadanie, grę do indywidualnych potrzeb uczniów - zarówno bardzo zdolnych jak i ze szczególnymi deficytami.

Marcin Braun o sobie – /w przygotowaniu/

Agnieszka Mańkowska o sobie – /w przygotowaniu/

Grażyna Karczyńska - warsztat: "Matematyka wokół nas"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Grażyna Karczyńska
Temat: "Matematyka wokół nas"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Pokażę fragmenty lekcji przeprowadzonych w szkole podstawowej silnie związane z otoczeniem ucznia. Matematyka wszędzie nas otacza. Uczniowie potrafią to dostrzec, a nauczyciel powinien to wykorzystać prowadząc lekcje.

Grażyna Karczyńska o sobie – Nauczycielka matematyki z 30-letnim stażem.Doradca metodyczny nauczycieli matematyki w Poznaniu. Poza matematyką lubi zwiedzać świat.

piątek, 12 stycznia 2018

Agata Knysz- warsztat: "tik+matematyka = pomysł na lekcje"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Agata Knysz
Temat: "tik +matematyka= pomysł na lekcje"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Internet to skarbnica materiałów oraz narzędzi, o których istnieniu nie zdajemy sobie sprawy, a mogłyby nam pomóc w pracy z uczniami. Wykorzystanie komórek, komputera w przemyślany sposób uatrakcyjnia lekcję i mobilizuje do działania. Pokażę narzędzia i pomysły na ich wykorzystanie na zajęciach.

czwartek, 11 stycznia 2018

Walne Zgromadzenie członków SNM

Szanowni Członkowie SNM!

Informujemy o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia członków SNM:

Miejsce Walnego Zgromadzenia:
Novotel Centrum w Poznaniu, Pl. Wł. Andersa 1

Termin Walnego Zgromadzenia:
9 lutego 2018 r., godz. 20.30

Porządek posiedzenia został przesłany na adresy mailowe członków SNM oraz jest dostępny w biurze SNM.

Tomasz Szwed - wykład: "George Polya i jego rady dla współczesnych nauczycieli matematyki"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Tomasz Szwed
Temat: "George Polya i jego rady dla współczesnych nauczycieli matematyki"
Rodzaj zajęć: wykład
Reprezentuje: Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Czego dotyczą zajęcia: Zaprezentuję różne koncepcje efektywnego nauczania matematyki, po czym skupię się na odkryciach George Polya. Dość dokładnie omówię zasady uczenia się i nauczania wybitnego dydaktyka węgierskiego pochodzenia, a następnie zajmę się dekalogiem dobrego nauczania.

Tomasz Szwed o sobie – nauczyciel, badacz edukacyjny, egzaminator maturalny. W SNM od 1996 roku. Fascynuje mnie edukacja, a przede wszystkim skuteczne nauczanie i uczenie się matematyki.

Ewa Sumowska - wykład: "Matematyka dla plastyka czyli rzecz o malarstwie iluzjonistycznym..."

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Ewa Sumowska
Temat: "Matematyka dla plastyka czyli rzecz o malarstwie iluzjonistycznym..."
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: Nauczyciel matematyki w liceum plastycznym... spore wyzwanie, więc jak każdy nauczyciel matematyki muszę odpowiadać nieustannie na pytania "po co mi to??" ale jeszcze dodatkowo staram się dostosować w miarę możliwości formę do treści... Matematyk korzysta z każdej okazji żeby udowodnić, że MATEMATYKA KRÓLOWĄ ….również sztuk pięknych;
może można namalować dobry obraz bez matematyki, ale pokażę kilka ciekawych obrazów malowanych w oparciu o sporą dawkę matematyki...

Ewa Sumowska o sobie – Nauczyciel (matematyka, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu), wykładowca (technologia informacyjna, Wyższa Szkoła Bankowa), koordynator regionalny ECDL (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
Maria Zdziech, Adrian Dudek - warsztat: "Programowanie od najmłodszych lat wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Maria Zdziech, Adrian Dudek
Temat: "Programowanie od najmłodszych lat wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: MAC EDUKACJA

Czego dotyczą zajęcia: W czerwcu 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej, zapowiadając wprowadzenie nauki programowania do szkół, oficjalnie potwierdziło kluczowe znaczenie trzeciego języka świata również dla polskiej edukacji. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla edukacji, doskonale rozumiemy, że programowanie jest tylko jednym z etapów rozwiązywania problemów za pomocą komputera.

środa, 10 stycznia 2018

Barbara Jankowiak - warsztat: "Gry na lekcji matematyki"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Barbara Jankowiak
Temat: "Gry na lekcji matematyki"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: ODN Poznań

Czego dotyczą zajęcia: GRA RUMMIKUB - ćwiczenie rachunku pamięciowego, działania na liczbach całkowitych, umiejętność podejmowania decyzji, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do pracy w zespole. GRA SUPERFARMER - ćwiczenie rachunku pamięciowego, dzielenie z resztą, zamiana jednostek, zdarzenia losowe, obliczanie prawdopodobieństwa, umiejętność podejmowania decyzji, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do pracy w zespole.

Zbigniew Karwasiński - warsztat: "Innowacyjne narzędzia, aplikacje i usługi czyli... od nauki matematyki do projektów interdyscyplinarnych - doświadczenia Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Zbigniew Karwasiński
Temat: "Innowacyjne narzędzia, aplikacje i usługi czyli...  od nauki matematyki do projektów interdyscyplinarnych - doświadczenia Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: PCSS

Czego dotyczą zajęcia: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami do wspomagania uczenia matematyki. Uczestnicy poznają także najnowsze trendy, metody w tym związane z prowadzeniem interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych bazujących na matematyce i przedmiotach przyrodniczych.

Joanna Świercz - warsztat: "Kilka niebanalnych sposobów na powtarzanie i utrwalanie materiału"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Joanna Świercz
Temat: "Kilka niebanalnych sposobów na powtarzanie i utrwalanie materiału"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Superbelfrzy

Czego dotyczą zajęcia: Uczenie się i przyjemność nie wykluczają się wzajemnie. To przeczytane niedawno zdanie jest dla mnie inspiracją w szczególności podczas lekcji, utrwalających i powtórzeniowych. Sama szybko się nudzę, nie lubię monotonii dlatego staram się zamieniać lekcje w zabawę. Największym komplementem jest dla mnie stwierdzenie dzieci opuszczających salę: "Fajnie, że dzisiaj nie było matematyki".

wtorek, 9 stycznia 2018

Michał Kanarkiewicz - Wieczór Atrakcji: "Wieczór atrakcji z innowacyjnym szachistą"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Michał Kanarkiewicz
Temat:  "Wieczór atrakcji z innowacyjnym szachistą"
Rodzaj zajęć: Wieczór Atrakcji

Czego dotyczą zajęcia: Wieczór atrakcji poprowadzi Michał Kanarkiewicz, ekspert edukacji szachowej, wykładowca akademicki, a także pomysłodawca i właściciel Szkoły Szachowej „Pierwszy Ruch”. Nauczyciel, który wychował przy szachownicy blisko 2000 uczniów. Od pięciu lat z powodzeniem prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji szachowej.Wieczór atrakcji skierowany jest do rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem dziecka.

Małgorzata Hypś-Wolińska - warsztat: "Matematyka bez podręcznika w klasach I-III"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Małgorzata Hypś-Wolińska
Temat: "Matematyka bez podręcznika w klasach I-III"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Czego dotyczą zajęcia: W trakcie zajęć warsztatowych zostaną przedstawione zabawy matematyczne z zastosowaniem liczb w kolorach, domina oraz nietypowych zadań tekstowych.
Małgorzata Hypś-Wolińska o sobie – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wcześniej nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz doradca metodyczny, autorka szkoleń, kursów, scenariuszy zajęć przydatnych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Tomasz Grębski - wykład: "Wolfram Alpha w szkole średniej i nie tylko"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Tomasz Grębski
Temat: "Wolfram Alpha w szkole średniej i nie tylko"
Rodzaj zajęć: wykład
Reprezentuje: Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Czego dotyczą zajęcia: Program Wolfram Alpha to nowoczesne narzędzie edukacyjne o potężnym potencjale, działające bardzo inteligentnie, rozumiejące nasze pytania, które możemy formułować na wiele sposobów. Celem warsztatów/wykładu jest nie tylko pokazanie niezwykłych możliwości programu oraz jak je wykorzystać, ale przede wszystkim zachęcenie do korzystania z tego narzędzia, które ciągle się rozwija.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Ilona Hajduk, Piotr Pawlikowski - wykład: "Kilka uwag (nie tylko) na temat przygotowań do matury"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Ilona Hajduk, Piotr Pawlikowski
Temat: "Kilka uwag (nie tylko) na temat przygotowań do matury"
Rodzaj zajęć: wykład
Reprezentuje: Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Czego dotyczą zajęcia: Zajmiemy się tematem matury z matematyki. Mamy różne style, doświadczenia i pomysł na dobre nauczanie. Różnimy się, czasami spieramy. Chcemy zaprezentować różne pomysły na naszych uczniów. A może usłyszymy od uczestników jeszcze inne pomysły? Podzielimy się także różnymi sposobami rozwiązywania zadań prostych i trudnych.

Violetta Chruścicka-Woś - warsztat: "Dzieci "trudne" wychowawczo w szkole"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Violetta Chruścicka-Woś
Temat: "Dzieci "trudne" wychowawczo w szkole"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Szkolenie przygotowuje do: komunikacji z uczniem „problemowym”, konstruktywnego reagowania na trudne zachowania uczniów, wspomagania rozwoju uczniów sprawiających trudności wychowawcze.


Violetta Chruścicka-Woś o sobie – Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia (1989 r.). Od 2007 roku i obecnie konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ds. problematyki psychologiczno-pedagogicznej.

Irena Konopka - Wieczór Atrakcji: "Ile matematyki jest w jodze?"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Irena Konopka
Temat: "Ile matematyki jest w jodze?"
Rodzaj zajęć: Wieczór Atrakcji

Czego dotyczą zajęcia: Od wielu lat ćwiczę jogę wg B.K.S. Iyengara i tego typu zajęcia poprowadzę. Na zajęcia może przyjść każdy. Będziemy ćwiczyć z krzesłami i stolikami. Mile widziany strój sportowy, jogę ćwiczymy na boso, najlepiej na macie, ale dostosujemy się do warunków. Poznane ćwiczenia będzie można wykorzystać na lekcjach z uczniami. Przyjdź, wycisz się na chwilę, zatrzymaj się i pozwól sobie na wgląd w siebie.

piątek, 5 stycznia 2018

Włodzimierz Szczerba - wykład: "Rachunek jest prosty - również rachunek prawdopodobieństwa."

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Włodzimierz Szczerba
Temat: "Rachunek jest prosty - również rachunek prawdopodobieństwa."
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: W jaki sposób można wprowadzić rachunek prawdopodobieństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, tak aby uczniowie zrozumieli istotę tego złożonego zagadnienia?
Na tych zajęciach postaram się pokazać jak krok po kroku można wprowadzić rachunek prawdopodobieństwa oraz podstawowe, z nim związane, zagadnienia. Postaram się również pokazać jak rozwiązywać problemy przy użyciu „drzewa”.

Zdzisława Szkotak - warsztat: "Statystyka opisowa w szkole podstawowej - metoda projektu"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Zdzisława Szkotak
Temat: "Statystyka opisowa w szkole podstawowej - metoda projektu"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów chciałabym przedstawić swoje propozycje realizacji statystyki opisowej na zajęciach lekcyjnych w szkole podstawowej. Zaprezentuję prace badawcze przygotowane przez uczniów. Razem zastanowimy się nad tematyką prac badawczych, która interesować będzie uczniów.

Dariusz Kulma - wykład: "Skuteczna komunikacja z nowym pokoleniem jako fundament sukcesu nauczyciela matematyki."

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Dariusz Kulma
Temat: "Skuteczna komunikacja z nowym pokoleniem jako fundament sukcesu nauczyciela matematyki."
Rodzaj zajęć: wykład
Reprezentuje: ELITMAT

Czego dotyczą zajęcia: Tematem wykładu będą takie aspekty nauczania, które z pozoru mogą wydawać się nieistotne, a okazuje się, że w pracy nauczyciela są nieodzowne i znacznie mogą poprawić skuteczność nauczania.

czwartek, 4 stycznia 2018

Dariusz Kulma - wykład: "Sposób na maturę. Skuteczniej, lepiej, z sukcesem."

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Dariusz Kulma
Temat: "Sposób na maturę. Skuteczniej, lepiej, z sukcesem."
Rodzaj zajęć: wykład
Reprezentuje: ELITMAT

Czego dotyczą zajęcia: Warsztaty będą próbą odpowiedzi na pytanie, jak skuteczniej przygotować swoich uczniów do matury z matematyki, zwłaszcza w kontekście uczniów słabych.

Anna Małgorzata Koronka - wieczór atrakcji: "Wieczór z podróżnikiem: W Słowackie Tatry z namiotem"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Anna Małgorzata Koronka
Temat: "Wieczór z podróżnikiem: W Słowackie Tatry z namiotem"
Rodzaj zajęć: Wieczór Atrakcji

Czego dotyczą zajęcia: Uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca zarówno w Polsce, jak i w Europie. Od kilku lat uczestniczę w wyprawach po górach z plecakiem pełnym i ciężkim wraz grupą nauczycieli z Łomży, pokonując własne słabości i wchodząc coraz wyżej.

Wacław Zawadowski, Krzysztof Mostowski - warsztat: "Matematyka dla nauczycieli"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Wacław Zawadowski, Krzysztof Mostowski
Temat: "Matematyka dla nauczycieli"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Matematyka szkolna niewiele się zmieniła od przeszło 300 lat. A tymczasem tematy, które były ważne kiedyś, straciły swoje znaczenie w dzisiejszym świecie. Pojawiły się inne ważne sprawy, których nie znalazły jeszcze miejsca w matematyce szkolnej.

środa, 3 stycznia 2018

Piotr Piskorski - warsztat: "Potop, wieloryb i rolka papieru czyli matematyka wyjaśnia świat"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Piotr Piskorski
Temat: "Potop, wieloryb i rolka papieru czyli matematyka wyjaśnia świat"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Kilka "życiowych" problemów rozwikływanych przy pomocy matematyki. Problemy i próby ich rozwiązania zaciekawiają, wciągają, irytują ale nie pozostawiają uczniów obojętnych.
Piotr Piskorski o sobie – /w przygotowaniu/

Elżbieta Maciak, Krystyna Pastuszka - warsztat: "Nitką malowane"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Elżbieta Maciak, Krystyna Pastuszka
Temat: "Nitką malowane"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Czego dotyczą zajęcia: Na zajęciach przybliżę zasady wykonywania haftu graficznego. Pokażę jak w ciekawy sposób zagospodarować uczniom czas, np. w pierwszy dzień wiosny.

Elżbieta Maciak o sobie – /w przygotowaniu/

Krystyna Pastuszka o sobie – Nauczyciel matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej z 35 - letnim stażem zawodowym, egzaminator egzaminu gimnazjalnego, wieloletni członek SNM. Zafascynowana sztuką origami.