poniedziałek, 8 stycznia 2018

Violetta Chruścicka-Woś - warsztat: "Dzieci "trudne" wychowawczo w szkole"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Violetta Chruścicka-Woś
Temat: "Dzieci "trudne" wychowawczo w szkole"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Szkolenie przygotowuje do: komunikacji z uczniem „problemowym”, konstruktywnego reagowania na trudne zachowania uczniów, wspomagania rozwoju uczniów sprawiających trudności wychowawcze.


Violetta Chruścicka-Woś o sobie – Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia (1989 r.). Od 2007 roku i obecnie konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ds. problematyki psychologiczno-pedagogicznej.
Odbyła wieloletnią praktykę zawodową w placówkach oświatowych na stanowisku psychologa. Współpracuje ze szkolnictwem akademickim. Prowadziła zajęcia dla studentów kierunków pedagogicznych w obszarze tematyki psychologicznej. Współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w zakresie udzielania pomocy nauczycielom, rodzicom i uczniom.
Ukończyła studia podyplomowe z podstaw pedagogiki, podstaw seksuologii, wychowania do życia w rodzinie oraz kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Terapeuta-praktyk NLP. Uczestniczka licznych kursów doskonalących i warsztatów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne TKOPD, ORE. Trener umiejętności społecznych. Organizator i realizator grantów WKO. Autorka i realizatorka programów kursów doskonalących, warsztatów i seminariów dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, dotyczących pomocy psychologiczno –pedagogicznej, rozwoju osobistego nauczyciela, profilaktyki agresji, interwencji w sytuacjach krzywdzenia dziecka w rodzinie, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach, organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, wprowadzania zasad sprawiedliwości naprawczej do szkół, itd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz