czwartek, 11 stycznia 2018

Walne Zgromadzenie członków SNM

Szanowni Członkowie SNM!

Informujemy o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia członków SNM:

Miejsce Walnego Zgromadzenia:
Novotel Centrum w Poznaniu, Pl. Wł. Andersa 1

Termin Walnego Zgromadzenia:
9 lutego 2018 r., godz. 20.30

Porządek posiedzenia został przesłany na adresy mailowe członków SNM oraz jest dostępny w biurze SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz