sobota, 29 stycznia 2022

Rozstrzygnięcie konkursu "Matematyka w moim zawodzie 2021"

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku opublikowało wyniki w konkursie

Matematyka w moim zawodzie 2021.

Prace mogą być ciekwaą inspiracja do naszej pracy. Zachęcamy do zapoznania się.

Czytaj więcej na stronie organizatora ->

środa, 26 stycznia 2022

Bez

Czyżby o kwiatach i oponach zimowych? kliknij tutaj 

Agnieszka Herma i Casio - "Strategia IBSE w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Herma i Casio

Temat: "Strategia IBSE w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania założeń strategii IBSE (ang. – Inquiry Based Science Education) w nauczaniu matematyki wspieranym technologią. Na wybranych przykładach zaprezentowany zostanie proces projektowania sytuacji dydaktycznych od postawienia niestandardowego pytania badawczego, przez samodzielne lub w grupach poszukiwania odpowiedzi, po wspólnie formułowane wnioski i dochodzenie do zrozumienia procesu i reguł nim rządzących.

wtorek, 25 stycznia 2022

Agnieszka Herma - "Miejsce i rola technologii w procesie kształtowania kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metody STEAM." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Herma i Casio

Temat: "Miejsce i rola technologii w procesie kształtowania kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metody STEAM."

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną główne założenia metody projektowej STEAM, jako wsparcia dla kształtowania kompetencji kluczowych uczniów przez integrację nauki (S), technologii (T), inżynierii (E), sztuki (A) i matematyki (M).

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Magdalena Bielenin - "Czy klocki kształtują kompetencje społeczne?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Magdalena Bielenin
Reprezentuje: RODN "WOM" w Bielsku-Białej

Temat: "Czy klocki kształtują kompetencje społeczne?"

Czego dotyczą zajęcia: Czy bawiąc się klockami możemy wspierać rozwój społeczny dzieci? Oczywiście, że tak! Zapraszam na warsztaty, na których przybliżę metodę pracy z uczniami o SPE, wykorzystującą popularną zabawkę - klocki. Wspólne budowanie to nie tylko zabawa, ale również skuteczne narzędzie terapeutyczne.

Wojciech Tomalczyk - "Koło matematyczne - przygotowanie do olimpiady" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Wojciech Tomalczyk
Reprezentuje: Koło Pomorskie SNM

Temat: "Koło matematyczne - przygotowanie do olimpiady"

Czego dotyczą zajęcia: Przedstawię rozwiązania kilku najciekawszych zadań i omówię metody przygotowania uczniów do olimpiad i konkursów.

Helena Lewicka - "Różne sposoby aktywizowania uczniów." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Helena Lewicka
Reprezentuje: WSiP

Temat: "Różne sposoby aktywizowania uczniów."

Czego dotyczą zajęcia: W czasie spotkania przypomnimy lub poznamy sprytne sposoby liczenia i różne możliwości ćwiczenia rachunku pamięciowego niezbędnego na lekcjach matematyki. Poznamy również gry utrwalające rachunek pamięciowy. Opowiem o sposobach aktywizujących ucznia i łatwych do przeprowadzenia ćwiczeń dramowych na arytmetyce i geometrii, w których chętnie biorą czynny udział wszyscy uczniowie.

wtorek, 18 stycznia 2022

Barbara Dubiecka-Kruk - "Gdzie musi włamać się uczeń, aby zdać egzamin ósmoklasisty?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Barbara Dubiecka-Kruk
Reprezentuje: WSiP

Temat: "Gdzie musi włamać się uczeń, aby zdać egzamin ósmoklasisty?"

Czego dotyczą zajęcia: O skutecznych i potwierdzonych badaniami metodach efektywnej nauki i powtórki przed egzaminem.

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Aleksandra Gorzelik - "Jak plastyk może pomóc matematykowi w nauczaniu geometrii? - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Aleksandra Gorzelik
Reprezentuje: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

Temat: "Jak plastyk może pomóc matematykowi w nauczaniu geometrii?"

Czego dotyczą zajęcia: Tematem warsztatu będzie ukazanie związków matematyki i sztuk pięknych. Używając języka geometrii dokonamy analizy formalnej arcydzieł sztuki dawnej i współczesnej. Każdy z uczestników otrzyma materiały inspirujące do realizacji edukacyjnych projektów międzyprzedmiotowych.

czwartek, 13 stycznia 2022

Walne Zebranie Członków SNM

Szanowni Członkowie SNM!
Informujemy o miejscu i terminie Walnego Zebranie Członków SNM (połączone z wyborami władz SNM na kolejną kadencję).

Miejsce Walnego Zebrania:
Novotel Centrum w Katowicach, al. Roździeńskiego 16

Termin Walnego Zebrania:
12 lutego 2022 r., godz. 17.30

Porządek posiedzenia, karta zgłoszenia do władz, regulamin walnego oraz regulamin wyborów zostały przesłane na adresy mailowe członków SNM oraz są dostępne w biurze SNM.

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Piotr Drozdowski - "Liczby wymierne/ułamki okresowe/ w algebrze i geometrii" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Piotr Drozdowski
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Temat: "Liczby wymierne/ułamki okresowe/ w algebrze i geometrii"

Czego dotyczą zajęcia: Porozmawiamy nie tylko o liczbach wymiernych ale także spróbujemy znajdować rozwiązania krótkich równań. Zastanowimy się chwilę nad okresami ułamków, a następnie poszukamy liczb wymiernych w geometrii.

niedziela, 9 stycznia 2022

Beata Szołtysek - "Czy logika może być prostacka"? Sylogizm wg A. Bursy - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Beata Szołtysek

Temat: "Czy logika może być prostacka"? Sylogizm wg A. Bursy

Czego dotyczą zajęcia: To propozycja lekcji łączącej umiejętność analizy logicznej zdań z interpretacją utworu poetyckiego. Na przykładzie wiersza Andrzeja Bursy "Sylogizm prostacki" uczniowie poznają podstawowe elementy logicznej analizy zdań, by na ich podstawie dokonać niecodziennej interpretacji wiersza. Następnie interpretacja zostanie pogłębiona w kontekście historyczno-literackim, biograficznym i rozszerzona o elementy etyczne, by w innym wymiarze przenieść się do dziedziny filozofii. Uczeń może użyć umiejętności matematycznych do interpretacji literackiej i wyciągnąć ciekawe wnioski. Praca taka pozwoli na kreatywność w podejściu do tematu i może przynieść wiele satysfakcji uczniom.

Beata Szołtysek - "Wykres zmienności funkcji życiowej Kmicica". Jak poddać bohatera literackiego analizie matematycznej?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Beata Szołtysek

Temat: "Wykres zmienności funkcji życiowej Kmicica". Jak poddać bohatera literackiego analizie matematycznej?"

Czego dotyczą zajęcia: "Wykres zmienności funkcji życiowej Kmicica". Jak poddać bohatera literackiego analizie matematycznej? To propozycja lekcji łączącej umiejętność badania przebiegu zmienności funkcji z analizą dynamicznego bohatera literackiego w ciekawym kontekście piosenki Jacka Kaczmarskiego "Kmicic". Uczeń może użyć umiejętności matematycznych do interpretacji literackiej i wyciągnąć ciekawe wnioski. Praca taka pozwoli na kreatywność w podejściu do tematu i może przynieść wiele satysfakcji uczniom.

sobota, 8 stycznia 2022

Jarosław Kowalski - "Statystyka w szkole ponadpodstawowej z komputerem" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Jarosław Kowalski

Temat: "Statystyka w szkole ponadpodstawowej z komputerem"

Czego dotyczą zajęcia: W codziennym życiu na każdym kroku praktycznie spotykamy się ze statystyką. Dane statystyczne są wszędzie i towarzyszą nam od chwili narodzin. Zazwyczaj gdy ludzie myślą o statystyce, myślą o naukowcach, badaczach pracujących nad nowymi lekami, ekonomistach obserwujących trendy na rynku, analitykach danych przewidujących wyniki następnych wyborów itd., są to wszystko wyjątkowo fascynujące zastosowania statystyki, ale rozumienie podstaw może pomóc w wielu innych, bardziej codziennych obszarach. Jeśli kwestionowałeś jakieś nowe podawane odkrycia, poszukiwałeś odpowiedzi: czy masz rzadką chorobę, albo szukałeś odpowiedzi: czy warto się szczepić, to statystyka pozwoli ci to lepiej zrozumieć i podjąć decyzję. Zaprezentuje kilka propozycji badań statystycznych i analizy ich wyników jakie mogą przeprowadzić uczniowie przy użyciu programu: języka R w szkole, po to aby mogli się oni poczuć badaczami, odkrywcami aby mogli zobaczyć jak zdobytą wiedzę zastosować w praktyce i poprzeć nią swoje intuicje.  

Sylwia Milczarek - "Modelowanie 3D w Tinkercad (wsparcie w Laboratoriach Przyszłości)" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Sylwia Milczarek

Temat: "Modelowanie 3D w Tinkercad (wsparcie w Laboratoriach Przyszłości)"

Czego dotyczą zajęcia: Już niebawem szkoły podstawowe zostaną wyposażone w ramach programu Laboratoria Przyszłości w drukarki 3D. Czy to może być narzędzie dla matematyków? Tak. Podczas warsztatów podpowiemy, jak można druk 3D wykorzystać w nauczaniu matematyki. Stworzymy modele 3D w programie Tinkercad, który jest popularną platformą online do tworzenia modeli 3D, a także pozwala zrealizować wiele zagadnień z geometrii w szkole.

piątek, 7 stycznia 2022

Wszystkiego Najlepszego Wacku!

Witaj Wacku!
Z okazji Twoich urodzin, w imieniu władz, członków, pracowników, wszystkich sympatyków SNM i własnym, dziękuję za ciepłe serce, włożony trud, wsparcie merytoryczne, dobre słowo, poświęcony czas i ogrom dobra, którymi nas obdarowujesz. Życzymy, aby Twój uśmiech nigdy Cię nie opuszczał, zdrowia, energii i zadowolenia z otaczającego Cię świata.
Pozdrawiamy współtwórcę, pierwszego Przewodniczącego i przede wszystkim PRZYJACIELA SNM!

Życzenia od Koła Pomorskiego SNM ->

Agnieszka Heba - "Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Heba

Temat: "Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online"

Czego dotyczą zajęcia: Warsztat przeznaczony dla nauczycieli matematyki którzy szukają innowacyjnych metod i narzędzi do wykorzystania w trakcie lekcji. Podczas niego dowiedzą się czym jest gamifikacja jakie są jej kryteria a także czym jest escape room. Zapoznają się z gotowymi przykładami, a także dowiedzą się jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online typu: Genially, Formularze Google, Microsoft Forms, Microsoft PowerPoint.

Sylwia Milczarek - "Programowanie w Pythonie dla matematyków" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Sylwia Milczarek

Temat: "Programowanie w Pythonie dla matematyków"

Czego dotyczą zajęcia: Tyle się dziś mówi o algorytmach, że można powiedzieć, że to nie tylko słowo roku, ale dekady. Nauka programowania doskonale pozwala uświadomić młodym ludziom, jak algorytmy działają, a przede wszystkim rozwija ich algorytmiczne myślenie. Nauka języka Python to świetny wybór dla uczniów i uczennic klas starszych SP i SPP, dzięki któremu mogą oni rozwijać swoje umiejętności programistyczne, kreatywność i kompetencje miękkie. Podczas spotkania „Programowanie w Pythonie dla matematyków” pokażemy, jak to działa w praktyce, tworząc wspólnie i w bezpiecznych warunkach przykładowy projekt w Pythonie.

dr Lidia Adamczyk-Jóskow - "Pozytywna komunikacja kluczem do efektywnego nauczania" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: dr Lidia Adamczyk-Jóskow

Temat: "Pozytywna komunikacja kluczem do efektywnego nauczania"

Czego dotyczą zajęcia: Interaktywne warsztaty z efektywnej komunikacji w edukacji.

czwartek, 6 stycznia 2022

Marta Jurasz - "Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi z wykorzystaniem mnemotechnik." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Marta Jurasz

Temat: "Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi z wykorzystaniem mnemotechnik."

Czego dotyczą zajęcia: • Omówienie biologicznego aspektu procesu zapamiętywania i uczenia się• Przedstawienie czynników wpływające na pamięć i koncentrację • Przedstawienie różnych rodzajów inteligencji i ich znaczenia w procesie nauczania • Zaprezentowanie sposobu określania stylów pracy i nauki uczniów • Przedstawienie praktycznych rozwiązań sprzyjających uczeniu się i nauczaniu • Zapoznanie z mnemotechnikami przydatnymi w nauce szkolnej i życiu prywatnym • Ćwiczenia pomagające usprawnić naszą pamięć

Halina Juraszczyk - "Jak uczyć dowodzenia/argumentowania w szkole podstawowej" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Halina Juraszczyk

Temat: "Jak uczyć dowodzenia/argumentowania w szkole podstawowej"

Czego dotyczą zajęcia: W Preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej jest zapis: „Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: …. 5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; …”. Zasadne jest zatem głębsze rozważanie na temat sposobów nauczania wymienionych umiejętności. Zaproponowane przykłady, ćwiczenia i komentarze mogą stanowić wsparcie dla nauczycieli w tym zakresie i jednocześnie mogą być inspiracją dla własnych pomysłów.

Sylwia Kmieć i Ramona Wiora - "Praca w grupach – pomysł stary, ale jary…" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Sylwia Kmieć i Ramona Wiora

Temat: "Praca w grupach – pomysł stary, ale jary…" 

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć przypomnimy podstawowe cele i zasady pracy w grupach. Zapoznamy uczestników z naszymi nowymi lub nieco odświeżonymi pomysłami. Pokażemy jak pracować w grupach podczas edukacji zdalnej (pokoje w MS Teams). A następnie wspólnie z uczestnikami sprawdzimy nasze pomysły w praktyce i podzielimy się przygotowanymi materiałami.

środa, 5 stycznia 2022

Zdzisława Szkotak - "Trójkąty i czworokąty w szkole podstawowej" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Zdzisława Szkotak
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Temat: "Trójkąty i czworokąty w szkole podstawowej"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć chciałabym zaprezentować swoje pomoce, które wykorzystuję w pracy z uczniami. Podzielić się spostrzeżeniami na temat znajomości przez uczniów czworokątów i trójkątów a także rozumienia przez nich takich pojęć jak długość i pole.

Co do czego

Nie, nie zajmiemy się kwestią dopasowywania różnych części garderoby, choć o spodniach gadać będziemy... kliknij tutaj 

Marek Matejuk - "Przygotowanie diagnozujące do Matury z matematyki" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Marek Matejuk

Temat: "Przygotowanie diagnozujące do Matury z matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Pobawimy się zadaniami bezpłatnego kursu "Przygotowanie diagnozujące do Matury z matematyki", kładącego główny nacisk na najważniejszy element edukacji matematycznej, czyli umiejętności matematyczne.

Marek Matejuk - "Przygotowanie diagnozujące do Egzaminu ósmoklasisty" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Marek Matejuk

Temat: "Przygotowanie diagnozujące do Egzaminu ósmoklasisty"

Czego dotyczą zajęcia: Pobawimy się zadaniami bezpłatnego kursu "Przygotowanie diagnozujące do Egzaminu ósmoklasisty", kładącego główny nacisk na najważniejszy element edukacji matematycznej, czyli umiejętności matematyczne.

wtorek, 4 stycznia 2022

Agata Knysz - "Gry planszowe i nie tylko - kreatywne wykorzystanie kostek na lekcjach matematyki" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agata Knysz
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Temat: "Gry planszowe i nie tylko - kreatywne wykorzystanie kostek na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Kości dobre są nie tylko do hazardu ale i do utrwalania matematyki. Nie tylko do prawdopodobieństwa, ale również do ułamków i liczb całkowitych. Wykorzystane zostaną zarówno gry z kościami będące w sprzedaży, jak również autorskie gry . Zaprezentowane będą nowe pomysły na wykorzystanie kości (nie tylko te standardowe) na lekcjach matematyki. To będzie istny bieg z przeszkodami czyli szykuje się dobra zabawa.

Agnieszka Perczak i Aleksandra Krawczyk - "Inspiracje matematyczno-przyrodnicze" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Perczak i Aleksandra Krawczyk

Temat: "Inspiracje matematyczno-przyrodnicze"

Czego dotyczą zajęcia: „Księga przyrody zapisana jest językiem matematyki”. Trudno nie zgodzić się ze słowami Galileusza. A jeszcze trudniej określić, co one oznaczają w dzisiejszej rzeczywistości. Podczas warsztatów zajmiemy się poszukiwaniem części wspólnej dla świata matematyki i przyrody m.in. poprzez wizualizację wzorców geometrycznych i strukturowych w różnych formach życia.

Agnieszka Perczak i Magdalena Sawicka - „Błędy” ucznia sprzymierzeńcem nauczyciela. - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Perczak i Magdalena Sawicka

Temat: „Błędy” ucznia sprzymierzeńcem nauczyciela.

Czego dotyczą zajęcia: Błędem jest mieć ciastko czy zjeść ciastko ? – oto jest pytanie? O sensie uczenia i uczenia się matematyki, psychologicznych przyczynach popełniania i spostrzegania błędów oraz wskazówkach motywacyjnych, by porażki przekłuwać na sukcesy. Dlaczego często jesteśmy zaskoczeni własnymi pomyłkami? Czemu się ich wstydzimy usprawiedliwiając lub zaprzeczając? Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

poniedziałek, 3 stycznia 2022

Monika Wisła - "Jak dbać o dobre relacje i autonomię ucznia z wykorzystaniem appsmashing?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Monika Wisła

Temat: "Jak dbać o dobre relacje i autonomię ucznia z wykorzystaniem appsmashing?"

Czego dotyczą zajęcia: Jak za pomocą narzędzi TiK budować, wzmacniać i dbać o relacje? Jak nie zwariować i nie zgubić ucznia w gąszczu narzędzi? Jak łączyć różne aplikacje i narzędzia, aby zachować autonomię uczenia (się)? Jak wykorzystać appsmashing w osiąganiu spektakularnych efektów na lekcji?

Władysława Paczesna i Beata Kossakowska - "Mój uczeń bierze udział w konkursie matematycznym" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Władysława Paczesna i Beata Kossakowska

Temat: "Mój uczeń bierze udział w konkursie matematycznym" 

Czego dotyczą zajęcia: Porozmawiamy jakim intelektem, osobowością i podejściem do kontaktów społecznych charakteryzują się nasi zdolni uczniowie? Skupimy się na sztuce dowodzenia i argumentowania czyli na kluczowych elementach pracy ucznia uzdolnionego matematycznie. Tu garść ciekawych zadań. Będziemy wspólnie zadawać pytania i stawiać problemy tak, aby ułatwić uczniom poszukiwanie różnych rozwiązań tego samego zadania.

Joanna Stasch - "Wycinane symetrie" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Joanna Stasch
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Temat: "Wycinane symetrie"

Czego dotyczą zajęcia: Pokażę jak za pomocą kartki i nożyczek wyczarować piękne figury symetryczne.

niedziela, 2 stycznia 2022

Maciej Dąbrowski - "Matematyka lekcją marzeń" - XXXKKSNM

Wykład podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Maciej Dąbrowski

Temat: "Matematyka lekcją marzeń"

Czego dotyczą zajęcia: Współczesny nauczyciel to już nie tylko przygotowany pod względem merytorycznym przedmiotowiec. Jest to osoba, która przede wszystkim powinna dobrze znać się na psychologii i sprawnie poruszać się w świecie technologii cyfrowej. Jeśli chcesz wiedzieć jak przenieść uczniów w świat fascynującej przygody, która zwiększy ich motywacje to ten wykład jest dla Ciebie. Dowiesz się jak zaprojektować lekcje marzeń, którymi wzbudzisz podziw u uczniów. Zobaczysz także jak działa Gabinet Matematycznych Tajemnic.

Hanna Mąka - "Co z tą samooceną uczniów na lekcjach matematyki?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Hanna Mąka

Temat: "Co z tą samooceną uczniów na lekcjach matematyki?"

Czego dotyczą zajęcia: Samoocena i refleksja uczniowska – czy potrzebne, czy pomagają uczniowi efektywniej uczyć się matematyki, jakie korzyści ma nauczyciel, jakie techniki stosować? A może to strata czasu, bo przecież trzeba realizować podstawę programową, jakie można napotkać trudności? Poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania 😊 

Leszek Wojtasik - "GeGeogebra w zadaniach z geometrii przestrzennej" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Leszek Wojtasik

Temat: "GeGeogebra w zadaniach z geometrii przestrzennej" 

Czego dotyczą zajęcia: Na warsztatach poznamy sposoby wykorzystania pakietu Geogebra do rozwiązywania zadań ze zbioru wydawnictwa Pazdro do klasy 3.