środa, 26 stycznia 2022

Agnieszka Herma i Casio - "Strategia IBSE w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agnieszka Herma i Casio

Temat: "Strategia IBSE w nauczaniu matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania założeń strategii IBSE (ang. – Inquiry Based Science Education) w nauczaniu matematyki wspieranym technologią. Na wybranych przykładach zaprezentowany zostanie proces projektowania sytuacji dydaktycznych od postawienia niestandardowego pytania badawczego, przez samodzielne lub w grupach poszukiwania odpowiedzi, po wspólnie formułowane wnioski i dochodzenie do zrozumienia procesu i reguł nim rządzących.

Agnieszka Herma o sobie – Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
  • doktor nauk matematycznych;
  • nauczyciel matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Bielsku-Białej (20 lat);
  • wykładowca w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej;
  • doradca metodyczny w zakresie matematyki (9 lat);
  • ekspert merytoryczny Ośrodka Rozwoju Edukacji z zakresu wspomagania  szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych;

Kluczowe obszary kompetencji i dokonań:

  • Tworzenie nowych rozwiązań dydaktycznych;
  • Udział w projektowaniu założeń merytorycznych do narzędzi informatycznych;
  • Kierowanie procesami towarzyszącymi wdrażaniu nowego rozwiązania dydaktycznego;
  • Nadzorowanie wdrożenia technologii wspierających automatyzację procesów organizacyjnych i dydaktycznych w jednostce edukacyjnej;
  • Autorstwo kilkunastu publikacji z zakresu wykorzystania nowoczesnych środków technicznych w nauczaniu matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz