poniedziałek, 3 stycznia 2022

Władysława Paczesna i Beata Kossakowska - "Mój uczeń bierze udział w konkursie matematycznym" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Władysława Paczesna i Beata Kossakowska

Temat: "Mój uczeń bierze udział w konkursie matematycznym" 

Czego dotyczą zajęcia: Porozmawiamy jakim intelektem, osobowością i podejściem do kontaktów społecznych charakteryzują się nasi zdolni uczniowie? Skupimy się na sztuce dowodzenia i argumentowania czyli na kluczowych elementach pracy ucznia uzdolnionego matematycznie. Tu garść ciekawych zadań. Będziemy wspólnie zadawać pytania i stawiać problemy tak, aby ułatwić uczniom poszukiwanie różnych rozwiązań tego samego zadania.

Władysława Paczesna o sobie – jestem emerytowaną nauczycielką matematyki. Przez 25 lat byłam doradcą metodycznym. Jestem członkiem SNM od 27 lat. Prowadziłam warsztaty na wielu naszych konferencjach. Mam duże doświadczenie w pracy z uczniami zdolnymi. Od 27 lat prowadzę konkurs powiatowy "Mały Pitagoras". Brałam aktywny udział w konkursie kuratora mazowieckiego (autorka arkuszy konkursowych, recenzentka arkuszy, przewodnicząca konkursu). Miałam wielu laureatów konkursów matematycznych. Jestem autorką podręczników i materiałów pomocniczych dla gimnazjum a także innych publikacji dla szkoły podstawowej.

Beata Kossakowska o sobie - nauczycielka konsultantka Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wcześniej w CODN. Przekonana do oceniania kształtującego, mimo bogatych doświadczeń z pomiarem dydaktycznym. W ostatnich latach mocno związana z tematyką rozwijania zdolności jako koordynator konkursów przedmiotowych na Mazowszu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz