piątek, 31 grudnia 2021

Katarzyna Burnicka - "Maswerki - wspomnienie Wrocławia i Torunia" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Burnicka
Reprezentują: 
Grupa Robocza "Warsztat Otwarty"

Temat: "Maswerki - wspomnienie Wrocławia i Torunia"

Czego dotyczą zajęcia: Maswerki - typowy dla gotyku pełen geometrii element dekoracyjny. Wzorując się na maswerkach z miejsc niedawnych konferencji Wrocławia i Torunia, będziemy je przenosić na papier. Zaczniemy od konstrukcji z wykorzystaniem ołówka, cyrkla i linijki. Może uda się do dojść do etapu igły i nitki?

Katarzyna Burnicka i Jan Baranowski - "Temari - geometria japońskiej piłeczki" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Burnicka i Jan Baranowski
Reprezentują: 
Grupa Robocza "Warsztat Otwarty"

Temat: "Temari - geometria japońskiej piłeczki"

Czego dotyczą zajęcia: Temari to mająca kilkusetletnią historię, dalekowschodnia (obecnie głównie Japonia) sztuka ozdabiania kul. Pierwsze warsztaty dotyczące temari odbyły się podczas w 2000 roku podczas IX Krajowej Konferencjach SNM. Współprowadzącą była niezapomniana Ola Gębura. Nazwę temari czasem tłumaczy się jako "nawinięte przez wiatr". Nas będzie interesowała ta "nawinięta" geometria. Każdy z uczestników warsztatu będzie mógł zabrać swoją kulkę. Będzie również możliwość kontynuacji swojej pracy wieczorem w Pracowni Całodobowej.

Danuta Karpińska - "Escape Room na lekcjach matematyki" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Danuta Karpińska

Temat: "Escape Room na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Jak zamienić nudną lekcję matematyki w przygodę? Zapraszam do przykładowego escpae roomu, przygotowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wykorzystanie w czasie lekcji gamifikacji wzmacnia motywację do uczenia się. To również świetne ćwiczenie umiejętności analitycznego rozumowania. Przygotowanie escape roomu na platformie https://genial.ly/ to czynność niezwykle żmudna, ale i pozwalająca nauczycielowi rozwijać swoją kreatywność oraz inne umiejętności.

czwartek, 30 grudnia 2021

Irena Ołtuszyk - "Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne - czyli jak przygotować ucznia do matury (poziom podstawowy i rozszerzony) w formule 2023" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Irena Ołtuszyk

Temat: "Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne - czyli jak przygotować ucznia do matury (poziom podstawowy i rozszerzony) w formule 2023"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas spotkania zastanowimy się jak najskuteczniej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego w nowej formule ze szczególnym uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych w kontekście obowiązującej podstawy programowej zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały przydatne w pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego.

Adam Makowski i Piotr Darmas - "Matura 2023, nowe typy zadań, nowe wymagania, nowa budowa arkusza" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Adam Makowski i Piotr Darmas

Temat: "Matura 2023, nowe typy zadań, nowe wymagania, nowa budowa arkusza"

Czego dotyczą zajęcia: Przybliżymy istotne zmiany wprowadzone na egzaminie maturalnym od roku 2023, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Omówimy nowe typy zadań, pochylimy się nad nowymi wymaganiami oraz kształtem nowego arkusza maturalnego. Zaproponujemy ciekawe pomysły do pracy z uczniami przygotowującymi się do nowego egzaminu. Zapraszamy, bo warto widzieć więcej. Adam i Piotr.

Ryszard Pagacz - "Historia Małej Olimpiady Matematycznej w zadaniach" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Ryszard Pagacz

Temat: "Historia Małej Olimpiady Matematycznej w zadaniach"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć zostaną zaprezentowane wybrane zadania z Małej Olimpiady Matematycznej. Ponad 50 lat historii zobowiązuje. Uczestnicy będą mieli okazję poznania różnych typów zadań "modnych" w różnych okresach dziejowych. 

środa, 29 grudnia 2021

Oczko

21 - liczba na przełomie tysiącleci geometrycznie ważna. Dlaczego? kliknij tutaj

Zofia Majerska - "Matematycznie zadziwiająco proste, a bardzo użyteczne" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Zofia Majerska

Temat: "Matematycznie zadziwiająco proste, a bardzo użyteczne"

Czego dotyczą zajęcia: W czasie warsztatów każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały i wykona pracę, którą będzie mógł wykorzystać do realizacji wielu tematów lekcji matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W prezentacji multimedialnej przedstawię tematy z podstawy programowej, do realizacji których można wykorzystać prosty środek dydaktyczny przedstawiony podczas warsztatów.

Marianna Kowalczyk i Helena Lewicka - "Gryfno matematyka na co dzień" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Marianna Kowalczyk i Helena Lewicka

Temat: "Gryfno matematyka na co dzień"

Czego dotyczą zajęcia: W czasie warsztatów porozmawiamy o tym, czy uczeń szkoły podstawowej może zdać maturę. Do matury, podobnie jak do egzaminu po klasie 8, przygotowujemy systematycznie przez dłuży czas niż ostatnia klasa. Zastanowimy się, jakie są sposoby koncentrowania uwagi uczniów na lekcji. Poznamy, jakie strategie można stosować przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych.

Andrzej Chojnacki i Weronika Stefańska - "Matematyka z kostką Rubika" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Andrzej Chojnacki i Weronika Stefańska

Temat: "Matematyka z kostką Rubika"

Czego dotyczą zajęcia: Prezentacja zajęć z matematyki na podstawie innowacji „Matematyka z kostką Rubika”. Zabawy matematyczny logiczne z wykorzystaniem kostki dla klas 4-6. Przykładowe zadania wraz z kartami prac. Pomysły na wykorzystanie kostki w realizacji podstawy programowej na matematyce i informatyce. Kurs układania kostki dla uczestników.

wtorek, 28 grudnia 2021

Grażyna Morga - "Wirtualna rzeczywistość w nauce geometrii" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Grażyna Morga
Temat: "Wirtualna rzeczywistość w nauce geometrii"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego warsztatu pokażę możliwości zastosowania w dydaktyce nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR, wykorzystującego wirtualną rzeczywistość. Oprogramowanie to pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrycznych i modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Program poszerza wyobraźnię i pomaga wejść w świat matematyki bez obaw. Pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie. Na zajęciach sprawdzisz swoją wyobraźnię przestrzenną, zbudujesz wielościan dualny, Dywan Sierpińskiego i wiele innych figur płaskich czy przestrzennych.

Dorota Kraska - "Ziarenka matematyczne - kolejna odsłona" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Dorota Kraska
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Temat: "Ziarenka matematyczne - kolejna odsłona"

Czego dotyczą zajęcia: Ziarenka matematyczne to zadania, które mogą (i powinni) rozwiązywać nauczyciele i ich uczniowie na każdym etapie edukacyjnym. Warsztat poświęcony jest pamięci Davida Caina oraz Oli Gębury. Chciałabym przypomnieć ziarenka dotyczące punktów kratowych na sieci kwadratowej oraz trójkątnej. Oprócz zadań bardzo prostych pokażę, jak z teorią punktów kratowych mogą radzić sobie uczniowie na egzaminie ósmoklasisty oraz na egzaminie maturalnym. Zapraszam serdecznie wszystkich, a szczególnie osoby, które z ziarenkami nie miały jeszcze do czynienia.

Dorota Kraska - "Rachunek prawdopodobieństwa - gry i zabawy" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Dorota Kraska
Reprezentuje: Warsztat Otwarty

Temat: "Rachunek prawdopodobieństwa - gry i zabawy"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas moich warsztatów zaprezentuję problemy kształtujące intuicję probabilistyczną u dzieci i młodzieży. Część zadań poznałam na warsztatach Oli Gębury i ją właśnie chcę uczcić przypominając te najciekawsze. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i wykorzysta w swojej pracy.

poniedziałek, 27 grudnia 2021

Janek Baranowski - "Wstęp do ornamentów" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Janek Baranowski
Reprezentuje: Warsztat Otwarty
Temat: "Wstęp do ornamentów"

Czego dotyczą zajęcia: Geometria dla wszystkich. Symetria osiowa, środkowa, obrotowa i przesunięciowa w rysunkach z różnych epok i miejsc. Ornamenty, ozdobniki, szlaczki, ich analiza, przetwarzanie i deformacja. Zapraszam do rysowania i ćwiczenia ręki i oka.

Krzysztof Mostowski - "Kartka papieru - uniwersalna pomoc dydaktyczna" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Krzysztof Mostowski
Temat: "Kartka papieru - uniwersalna pomoc dydaktyczna"

Czego dotyczą zajęcia: Powszechnie dostępne kartki papieru (kwadratowe i formatu A4) to najtańsze pomoce dydaktyczne. Łatwo z ich pomocą wizualizować często nie łatwe pojęcia matematyczne. Można też przy ich pomocą szybko stworzyć modele bryłek, by nie tylko pokazać ich wygląd, ale i obliczyć szybko różne rzeczy z nimi związane. Nie tylko dużo ciekawej matematyki, ale również wiele zaskakujących własności.

Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski - "Różne sposoby rozwiązywania zadań tekstowych na egzaminie ósmoklasisty." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski

Temat: "Różne sposoby rozwiązywania zadań tekstowych na egzaminie ósmoklasisty."

Czego dotyczą zajęcia: Czy równania są jedynym skutecznym sposobem rozwiązywania zadań tekstowych? Różne metody twórczego rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty.

piątek, 24 grudnia 2021


Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.


x. Jan Twardowski


Foto: pixabay.com


Wszystkim Członkom i Sympatykom SNM życzymy radosnych, pogodnych, wypełnionych gwarem rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia. Spędźmy je najlepiej jak potrafimy, w miłości i bliskości tych, których kochamy i na których nam zależy.

Zdrowia i wielu szczęśliwych chwil, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2022 Roku!

Poniżej muzyczny dodatek. "Gdy Śliczna Panna"

Joanna Świercz - "Sprawdzone sztuczki, które działają." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Joanna Świercz
Temat: "Sprawdzone sztuczki, które działają."

Czego dotyczą zajęcia: Po 20 latach pracy mogę powiedzieć z całą pewnością, że wypracowałam metody, opracowałam gry, własne pomoce, które działają na kolejnych już pokoleniach moich uczniów. Podczas warsztatów podzielę się właśnie tymi metodami, zagram z uczestnikami w te gry i pokażę wykorzystywane pomoce.

Eliza Baranowska - "Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 - jak wykorzystać w pracy informator maturalny." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Eliza Baranowska
Reprezentuje: ODN Poznań

Temat: "Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w formule 2023 - jak wykorzystać w pracy informator maturalny."

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć spróbuję Państwu przybliżyć założenia nowej formuły matury z matematyki na poziomie podstawowym. Postaram się oswoić Państwa z nowymi typami zadań oraz pokażę w jaki sposób można budować zadania w nowej formule. Bo tak naprawdę matematyka jest jedna tylko należy pamiętać o tym, że uczymy przez krytyczne myślenie i dostrzeganie związków.

czwartek, 23 grudnia 2021

Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski - "Wisienki na torcie" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski

Temat: "Wisienki na torcie"

Czego dotyczą zajęcia: XXX lat konkursu Kangur Matematyczny, XXV lat konkursu im. prof. Banacha - ciekawostki i intrygujące zadania oraz idee leżące u podstaw tych konkursów. Pewne techniki oraz triki ułatwiające rozwiązywanie problemów konkursowych.

Tomasz Masłowski, Piotr Nodzyński - "Już za rok matura." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Tomasz Masłowski, Piotr Nodzyński
Temat: "Już za rok matura."

Czego dotyczą zajęcia: Matura 2023 zakres wymagań egzaminacyjnych, a stopień przygotowania uczniów do egzaminu.

Członkowie Warsztatu Otwartego i zaproszeni goście - "Nasze marzenia o szkole" - XXXKKSNM

Panel dyskusyjny podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Członkowie Warsztatu Otwartego i zaproszeni goście
Temat: "Nasze marzenia o szkole"

Czego dotyczą zajęcia: Dyskusja panelowa na temat naszej wizji polskiej szkoły przyszłości.

środa, 22 grudnia 2021

Mieszanka przedświąteczna

Trochę o głowie, magii i pokonywaniu. Czego? kliknij tutaj

Ksenia Erdmann, Wojciech Wątor - "Garść matematycznych inspiracji" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Ksenia Erdmann, Wojciech Wątor
Temat: "Garść matematycznych inspiracji"

Czego dotyczą zajęcia:  Na warsztatach podzielimy się pomysłami na przeprowadzenie ciekawych i angażujących lekcji matematyki. Przedstawimy stosowane i sprawdzone metody oraz narzędzia, które uatrakcyjnią Wasze zajęcia. Dowiecie się, między innymi jak w interesujący sposób rozpocząć lekcje, jak zmotywować uczniów i uczennice do przygotowania się do egzaminu oraz jak wspomóc naturalne procesy uczenia się. Podzielimy się także naszymi sposobami na świętowanie ważnych świąt matematycznych.

Iwona Świech, Paulina Zuterek-Makowska - "Śpiewane cechy podzielności" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Iwona Świech, Paulina Zuterek-Makowska
Temat: "Śpiewane cechy podzielności"

Czego dotyczą zajęcia: Zajęcia warsztatowe z matematyki "Śpiewane cechy podzielności" są przeznaczone dla uczniów klasy V SP. W trakcie spotkania będą wykorzystywane śpiewanki matematyczne. Pokażemy jak najłatwiej będzie uczniom zapamiętać cechy podzielności, jak uatrakcyjnić lekcję i przy tym dobrze się bawić.

Ewa Jarawka - "Konstrukcje geometryczne przez zginanie." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Ewa Jarawka 
Reprezentuje: Warsztat Otwarty
Temat: "Konstrukcje geometryczne przez zginanie."

Czego dotyczą zajęcia: Na zajęciach będą ćwiczenia manualne przygotowujące do konstrukcji geometrycznych. Wspomagają one uczniów na drodze odkrywania własności symetralnej i dwusiecznej. Następnie wykorzystując tak zdobyte informacje pomagają odkrywać jak kreślić okręgi opisane na trójkątach/wielokątach oraz okręgi wpisane w trójkąt/wielokąt. Takie ćwiczenia w praktyczny sposób prowadzą do uzasadnienia poprawności konstrukcji wymienionych obiektów.

wtorek, 21 grudnia 2021

István LÉNÁRT, Anna Rybak "Szacujemy, czyli kształcimy intuicję i zdrowy rozsądek - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: István LÉNÁRT, Anna Rybak

Temat: "Szacujemy, czyli kształcimy intuicję i zdrowy rozsądek - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich"

Czego dotyczą zajęcia: Dlaczego szacowanie jest tak ważne w matematyce i innych przedmiotach, a także w życiu codziennym? Otóż matematyka jest potężnym narzędziem do osiągania celów, ale nie zawsze potrzebujemy dokładnych obliczeń. Ponadto często musimy podejmować decyzje szybko, opierając się na szacunkowej ocenie sytuacji. Obserwujemy, że zarówno dzieci, jak i dorośli czasem dają się zwieść powierzchownym informacjom lub skomplikowanym obliczeniom i wyciągają fałszywe wnioski. Podczas zajęć zbadamy związek między szacunkowymi ocenami a rzeczywistymi danymi, korzystając ze związków między geografią a matematyką. Przekonamy się, jak ważne jest wszechstronne pozyskiwanie informacji, weryfikacja danych, bezpośrednie badanie rzeczywistego modelu zjawiska zarówno w szkole, jak i poza nią.

István LÉNÁRT - "Czy można nauczyć się dodawać i mnożyć korzystając z geometrii? - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: István LÉNÁRT
Temat: "Czy można nauczyć się dodawać i mnożyć korzystając z geometrii? - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich"

Czego dotyczą zajęcia: Czasami ćwiczenia z zakresu wykonywania działań arytmetycznych wydają się uczniom nudne. Są one jednak niezbędne w nauce matematyki, ponieważ umiejętność sprawnego liczenia jest bardzo ważna w wielu dziedzinach życia. Podczas zajęć połączymy wykonywanie operacji arytmetycznych z eksperymentami geometrycznymi. Metodę tę można zastosować z odpowiednimi modyfikacjami dla uczniów z różnych grup wiekowych. Starszych uczniów może również zainteresować fakt, że system kartezjański nie jest jedynym sposobem na połączenie geometrii i arytmetyki.

Rajmund Stasiewicz - "Gry znane, a nie znane" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Rajmund Stasiewicz
Reprezentuje: Math Vegas
Temat: "Gry znane, a nie znane"

Czego dotyczą zajęcia: Jest dużo ciekawych i rozwijających gier bez użycia smartfona. Niektóre są znane, lecz zapomniane, inne niedocenione. Nie wymagają wielu rekwizytów. Wiele z nich można zaaranżować w warunkach polowych. Wszystkie gry, które zamierzam przedstawić mają wspólny mianownik: reguły są bardzo proste, dają się omówić w kilka minut. Grać w nie mogą wszyscy, od dzieci po dorosłych.

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Karol Sieńkowski - "Inka Board czyli rachowanie przez granie" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Karol Sieńkowski

Temat: "Inka Board czyli rachowanie przez granie"

Czego dotyczą zajęcia: Warsztaty będą poświęcone rachowaniu bazującemu na pomysłach cywilizacji Inków. Zaprezentowana forma liczenia świetnie może się sprawdzić w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce matematyki, jak również w pracy z uczniami zdolnymi. Forma aktywności ruchowej podczas liczenia (przesuwanie kamieni) i elementy grywalizacji dodają atrakcyjności metodzie. Metoda pozwala zamienić działania matematyczne w grę.

Karol Sieńkowski - "Soroban. Konteksty, teoria i trochę praktyki." - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Karol Sieńkowski
Temat: "Soroban. Konteksty, teoria i trochę praktyki." 

Czego dotyczą zajęcia: Podczas spotkania przybliżona zostanie uczestnikom japońska metoda obliczeń na sorobanie-Ishido-Shiki. Omówione zostaną konteksty towarzyszące edukacji sorobanowej w Japonii oraz nieco teorii. Druga część zajęć przyjmie formę warsztatową, uczestnicy spróbują rachowania na sorobanie.

Urszula Kornas-Krzyżykowska - "Neurodydaktyka dla matematyka" - XXXKKSNM


Wykład podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Urszula Kornas-Krzyżykowska
Temat: "Neurodydaktyka dla matematyka"

Czego dotyczą zajęcia: Neurodydaktyka dla matematyka” to wprowadzenie do tego, jak uczyć, by uczyć efektywnie i skutecznie wykorzystując najnowszą wiedzę z neuronauk. Porozmawiamy o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy poznawcze oraz jak ważne w nauczaniu i uczeniu się są relacje i emocje, których na lekcjach matematyki nie brakuje.

piątek, 17 grudnia 2021

XXX Krajowa Konferencja SNM
Szwarno matma
Katowice, 11-14 lutego 2022 r.


Logo XXX KK SNM w Katowicach.

Tomasz Szwed - "Wszystko co wiemy i czego nie wiemy o egzaminie maturalnym z matematyki od 2023 roku" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Tomasz Szwed
Reprezentuje: ZG SNM
Temat: "Wszystko co wiemy i czego nie wiemy o egzaminie maturalnym z matematyki od 2023 roku"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć opowiem o faktach i mitach dotyczących egzaminu maturalnego z matematyki od roku 2023. Sprawa jest dość poważna, bo ten egzamin jest coraz bliżej.

Tomasz Szwed - "Nauczanie matematyki w przypowieściach"

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Tomasz Szwed
Reprezentuje: ZG SNM
Temat:
 "Nauczanie matematyki w przypowieściach"

Czego dotyczą zajęcia: Przedstawię trzy różne historie. Bardzo różne. Na ich podstawie stworzymy model dobrego i skutecznego nauczania matematyki. Niezależnie od poziomu kształcenia. Zajęcie polecam nauczycielom refleksyjnym i prorozwojowym.

Katarzyna Pęczek - "Jak motywować niezmotywowanych - praca z uczniem ze SPE na lekcjach matematyki" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Pęczek
Temat: "Jak motywować niezmotywowanych - praca z uczniem ze SPE na lekcjach matematyki" 

Czego dotyczą zajęcia: Każdy nauczyciel ma za sobą trudne doświadczenia zawodowe związane brakiem lub obniżoną motywacją uczniów. Niejednokrotnie, pomimo licznych zabiegów metodyczno-dydaktycznych nauczyciele nie osiągają założonych celów kształcenia.Czy nauczyciel dysponuje mechanizmem wzbudzenia motywacji uczniowskiej? Jakie wnioski z zakresu neurobiologii i neuronauk może on wykorzystać, do stworzenia warunków edukacyjnych sprzyjających nauczaniu i uczeniu się? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć podczas zajęć, odwołując się m.in. do własnych doświadczeń z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

czwartek, 16 grudnia 2021

Marzena Wierzchowska, Tomasz Wierzchowski - "Jak "wkręcić" ucznia w matematykę?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Marzena Wierzchowska, Tomasz Wierzchowski
Reprezentują: Koło Pomorskie SNM
Temat: "Jak "wkręcić" ucznia w matematykę?"

Czego dotyczą zajęcia: W szkole mamy uczniów z pokolenia iGEN (urodzeni w latach1995-2012). Wszyscy są zmotywowani, ale każdy motywuje się inaczej. Podczas warsztatów pokażemy sprawdzone przez nas metody aktywizujące uczniów na lekcjach matematyki: sposoby rozpoczynania lekcji, matematyczna jenga, kolorowanki matematyczne, praca z uczniem o specjalnych potrzebach i inne...Liczymy również na ciekawe pomysły uczestników warsztatów oraz wymianę doświadczeń i materiałów.

Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś - "IOS, czyli: integracja, organizacja, satysfakcja" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
Temat: "IOS, czyli: integracja, organizacja, satysfakcja"

Czego dotyczą zajęcia:  Z czym kojarzy się nam IOS? Może z "jabłuszkowym" systemem operacyjnym? Ten z kolei z urządzeniami mobilnymi. A przecież w szkole na co dzień też jest potrzebny nauczycielsko-nauczycielski lub uczniowsko-nauczycielski system działań. Może nawet operacyjny. I czasem mobilny. Pragniemy podzielić się refleksjami na temat kilku sposobów doskonalenia pracy (nie tylko dydaktycznej) w grupie. Aby w pełni uczestniczyć w warsztatach niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu i znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Uff…

Jolanta Adamczyk - "Pomysłów kilka, jak rozwijać sprawność i zaradność rachunkową uczniów"

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Jolanta Adamczyk
Temat: "Pomysłów kilka, jak rozwijać sprawność i zaradność rachunkową uczniów"

Czego dotyczą zajęcia: Co zrobić, aby uczeń polubił matematykę? To proste. Wystarczy, aby od najmłodszych lat pokazać mu, że uczenie się może być ciekawym i przyjemnym zajęciem. Matematyka w zabawie to najlepszy sposób na motywowanie ucznia do wysiłku intelektualnego. Podczas warsztatów poznacie gry i zabawy arytmetyczne pozwalające rozwijać umiejętności uczniów w zakresie rachunku pamięciowego. Podzielę się również swoimi doświadczeniami i pomysłami w jaki sposób, poprzez ćwiczenia rachunkowe w postaci gier i zabaw, obok techniki rachunkowej, rozwijać uczniów rozumienie pojęć matematycznych oraz matematyczne myślenie. Serdecznie zapraszam.

Koło Pomorskie SNM - Pomorskie Wykłady z Matematyki

Koło Pomorskie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Centrum Matematyki PG zaprasza nauczycieli , uczniów a także studentów do udziału w trzecim wykładzie zatytułowany "Elementy uczenia maszynowego" z cyklu Pomorskich Wykładów z Matematyki Online, który odbędzie się w sobotę 18 grudnia 2021 r. o godzinie 10.
Wykład wygłosi dr Marcin Wata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytaj więcej na stronie Koła ->

Blanka Plata - "Geometria zaklęta we wzorach" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Blanka Plata
Reprezentuje: Warsztat Otwarty
Temat:
 "Geometria zaklęta we wzorach"

Czego dotyczą zajęcia: Matematyczna magia wzorów geometrycznych. Tym razem przy pomocy drewnianych patyczków i włóczki, kordonka czy muliny wyczarujemy piękne mandale, wzory celtyckie, itp.

środa, 15 grudnia 2021

Chodź, opowiem Ci bajeczkę

Bajkowo i strasznie... kliknij tutaj

MATH VEGAS - "Wieczór Gier" - XXXKKSNM

Spotkanie w ramach Wieczoru Atrakcji podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: MATH VEGAS: Anna Koronka, Jolanta Wysocka, Ewa Kopacz, Joanna Powązka-Opryszek, Dorota Orłowska
Temat: "Wieczór Gier"

Czego dotyczą zajęcia: Wieczór gier to idealny czas, aby poznać nowe planszówki lub odświeżyć znajomość starszych. Do dyspozycji Państwa będzie niezawodna kilkadziesiąt różnych gier. Jak zwykle niezawodne MATH VEGAS służy wsparciem i pomocą. Zagraj z nami...

Beata Zgoła - "Szukanie reguł" - XXXKKSNM

Wykład podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Beata Zgoła
Temat: "Szukanie reguł"

Czego dotyczą zajęcia: „Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem.” [Konfucjusz] „Szukanie reguł” jest pomysłem na rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie odkrywania prawidłowości oraz doskonalenie umiejętności rozumowania i argumentacji. Takie doświadczenie jest szansą uczenia umysłu tworzenia modelu radzenia sobie z problemami matematycznymi. Uczniowie mają trudności w tym zakresie, dlatego już od wczesnych klas szkoły podstawowej musimy stwarzać sytuacje do samodzielnych odkryć. W czasach Internetu wiedza jest na wyciągnięcie smartfonu, jednak zostać ODKRYWCĄ, to jest coś! Na spotkaniu podzielę się opracowanymi przez mnie materiałami i zaprezentuję pomysły na taką organizację lekcji, na której uczeń będzie miał szansę dokonać swojego własnego odkrycia. A nawet jak tego nie dokona, to będzie próbował, bo przecież proces myślowy, który zachodzi w głowach naszych uczniów jest ważniejszy niż samo dojście do rozwiązania.

Agata Markowicz-Narękiewicz - "Zrozumieć ułamki" - XXXKKSNM


Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agata Markowicz-Narękiewicz
Temat: "Zrozumieć ułamki"

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć i doświadczyć, jak przygotować ciekawe i angażujące lekcje, które pozwolą uczniom na zrozumienie pojęcia ułamka. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną ćwiczenia praktyczne do samodzielnego odkrywania przez uczniów własności ułamków oraz zabawy, gry i sytuacje praktyczne podczas których uczniowie będą dokonywali działań na ułamkach. Udział w warsztatach pozwoli na przygotowanie listy zasobów i pomysłów przydatnych do wykorzystania podczas zajęć poświęconych tematyce ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Alicja Gawrońska - "Łamigłówki matematyczne" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Alicja Gawrońska
Reprezentuje: Koło Wielkopolskie SNM
Temat:
 "Łamigłówki matematyczne"

Czego dotyczą zajęcia: Rozwiązywanie łamigłówek bardzo korzystne wpływa na umysł. Poprawia się koncentracja i pamięć oraz rozwija się umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. Dlatego warto stosować je podczas lekcji m. in. jako przerywniki. Uczestnicy warsztatów będą rozwiązywać różne łamigłówki, które można wykorzystać w edukacji zdalnej i stacjonarnej. Poznają przykłady ciekawych, bezpłatnych konkursów dla uczniów, które mogą być metodą na rozwój uczniowskiej przyjaźni z matematyką. Ciekawostka będą matematyczne święta z łamigłówkami w roli głównej.

wtorek, 14 grudnia 2021

Piotr Pawlikowski - "Co mieszka w sześcianie?" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Piotr Pawlikowski
Temat: "Co mieszka w sześcianie?"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas zajęć spróbujemy zajrzeć do wnętrza sześcianu, by przekonać się co może w nim "mieszkać". Poćwiczymy nieco swoją wyobraźnię przestrzenną, rozwiążemy kilka zadań/problemów. Serdecznie zapraszam na wędrówkę po świecie wielościanów. 

Piotr Pawlikowski o sobie – nauczyciel matematyki w liceach w Kluczborku i Wołczynie. Członek SNM od 1994. Pasjonat wielościanów.

MATH VEGAS - TURNIEJ RUMMIKUB - XXXKKSNM

Spotkanie w ramach Wieczoru Atrakcji podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: MATH VEGAS: Anna Koronka, Jolanta Wysocka, Ewa Kopacz, Joanna Powązka-Opryszek, Dorota Orłowska, Maciej Mikulski
Temat: "Turniej Rummikub"

Czego dotyczą zajęcia:  Zapraszamy tradycyjnie na turniej Rummikub. Pragniemy, jak co roku, wyłonić najlepszego gracza konferencji SNM.

poniedziałek, 13 grudnia 2021

Ksenia Erdmann, Wojciech Wątor - "ESCAPE ROOM na matematyce"

 

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Ksenia Erdmann, Wojciech Wątor
Temat: "ESCAPE ROOM na matematyce"

Czego dotyczą zajęcia:  W trakcie warsztatów przedstawimy ideę escape roomu i podzielimy się pomysłami na formułowanie zadań/zagadek. W pierwszej części zajęć uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę uczniów i wspólnie spróbują zdobyć kod do tajemniczej skrzyni. W drugiej opowiemy jak zorganizować tę formę pracy na lekcjach, omówimy typy zastosowanych zagadek i podzielimy się autorskimi scenariuszami z mnóstwem inspiracji.

Anna Rybak - "Rachunek prawdopodobieństwa – jak uczyć, aby uczniowie nie popełniali rażących błędów" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: "Rachunek prawdopodobieństwa – jak uczyć, aby uczniowie nie popełniali rażących błędów"

Czego dotyczą zajęcia: Kluczowe pytanie: Dlaczego uczniowie obliczając prawdopodobieństwo zdarzenia A otrzymują wynik P(A)>1 i nie niepokoją się nim? Podczas wykładu zastanowimy się, jak wprowadzać pojęcie prawdopodobieństwa, aby było ono zrozumiałe dla uczniów, a obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń nie kojarzyło się wyłącznie z bezrefleksyjnym korzystaniem z wzorów. Sięgniemy po nietypowe doświadczenia losowe, a w przypadku tych typowych (np. rzutu monetą) poszukamy ich nietypowych zastosowań. Wykorzystamy symulacje komputerowe i strategię czynnościowego nauczania matematyki, aby zainspirować uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy z probabilistyki. Przyjrzymy się też zadaniom egzaminacyjnym z rachunku prawdopodobieństwa, aby przeanalizować najczęstsze błędy popełniane podczas ich rozwiązywania.

Anna Rybak - "Zadania z różnych stron świata" - XXXKKSNM

 

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: "Zadania z różnych stron świata"

Czego dotyczą zajęcia:  Podczas zajęć będziemy zajmować się typowymi i nietypowymi zadaniami, które można rozwiązywać różnymi metodami, dostępnymi uczniom jeszcze przed poznaniem bardziej zaawansowanych narzędzi matematycznych (np. układów równań liniowych). Zadania mają zainspirować do myślenia, poszukiwania, łączenia wiedzy z różnych dziedzin, a niektóre z nich mają zadziwiającą historię. Zostały one zaczerpnięte z różnojęzycznych kanałów na YouTube poświęconych matematyce, gdzie publikowane są ciekawe problemy matematyczne zgłaszane przez osoby z różnych krajów dla użytkowników w różnym wieku. Będziemy też zastanawiać się, jak i kiedy wykorzystać zaproponowane zadania w codziennej pracy z uczniami, aby – nie tracąc z oczu realizacji podstawy programowej – urozmaicić sposób realizacji tejże podstawy.

Katarzyna Chorodeńska - "Z tańcem przez świat" - XXXKKSNM

 

Spotkanie w ramach Wieczoru Atrakcji podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Chorodeńska
Temat: "Z tańcem przez świat"

Czego dotyczą zajęcia:  Uczestników spotkania zaproszę do tanecznego kręgu. Odbędziemy podróż tanecznym krokiem przez świat. Odwiedzimy kraje naszych sąsiadów jak i te bardziej odległe. Tańce, które poznamy to tańce dla każdego, dla osób już tańczących jak i dla tych, które z tańcem na co dzień nie mają nic wspólnego.

piątek, 10 grudnia 2021

Jolanta Wysocka - "Matematyka bez prądu - rysunki 3D"


Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Jolanta Wysocka
Reprezentuje: Math Vegas
Temat: "Matematyka bez prądu - rysunki 3D"

Czego dotyczą zajęcia:  Kolejne warsztaty z serii: "Jak uatrakcyjnić lekcję matematyki bez wykorzystania narzędzi TIK? Tak, aby było ciekawie i efektywnie." Tym razem jak ćwiczyć u uczniów dokładność rysowania. Uczestnicy narysują rysunki o różnej trudności oraz otrzymają szablony rysunków, które można wykonać z uczniami klas 4-8. Mile widziane własne linijki i ołówki.