poniedziałek, 13 grudnia 2021

Anna Rybak - "Rachunek prawdopodobieństwa – jak uczyć, aby uczniowie nie popełniali rażących błędów" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: "Rachunek prawdopodobieństwa – jak uczyć, aby uczniowie nie popełniali rażących błędów"

Czego dotyczą zajęcia: Kluczowe pytanie: Dlaczego uczniowie obliczając prawdopodobieństwo zdarzenia A otrzymują wynik P(A)>1 i nie niepokoją się nim? Podczas wykładu zastanowimy się, jak wprowadzać pojęcie prawdopodobieństwa, aby było ono zrozumiałe dla uczniów, a obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń nie kojarzyło się wyłącznie z bezrefleksyjnym korzystaniem z wzorów. Sięgniemy po nietypowe doświadczenia losowe, a w przypadku tych typowych (np. rzutu monetą) poszukamy ich nietypowych zastosowań. Wykorzystamy symulacje komputerowe i strategię czynnościowego nauczania matematyki, aby zainspirować uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy z probabilistyki. Przyjrzymy się też zadaniom egzaminacyjnym z rachunku prawdopodobieństwa, aby przeanalizować najczęstsze błędy popełniane podczas ich rozwiązywania.
Anna Rybak Wysocka o sobie – Anna Rybak jest koordynatorką Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz