wtorek, 21 grudnia 2021

István LÉNÁRT, Anna Rybak "Szacujemy, czyli kształcimy intuicję i zdrowy rozsądek - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: István LÉNÁRT, Anna Rybak

Temat: "Szacujemy, czyli kształcimy intuicję i zdrowy rozsądek - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich"

Czego dotyczą zajęcia: Dlaczego szacowanie jest tak ważne w matematyce i innych przedmiotach, a także w życiu codziennym? Otóż matematyka jest potężnym narzędziem do osiągania celów, ale nie zawsze potrzebujemy dokładnych obliczeń. Ponadto często musimy podejmować decyzje szybko, opierając się na szacunkowej ocenie sytuacji. Obserwujemy, że zarówno dzieci, jak i dorośli czasem dają się zwieść powierzchownym informacjom lub skomplikowanym obliczeniom i wyciągają fałszywe wnioski. Podczas zajęć zbadamy związek między szacunkowymi ocenami a rzeczywistymi danymi, korzystając ze związków między geografią a matematyką. Przekonamy się, jak ważne jest wszechstronne pozyskiwanie informacji, weryfikacja danych, bezpośrednie badanie rzeczywistego modelu zjawiska zarówno w szkole, jak i poza nią.

István LÉNÁRT o sobie – emerytowany, ale nadal aktywny wykładowca matematyki dla przyszłych nauczycieli od przedszkola do liceum na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie, Węgry. Zainteresowania: edukacja matematyczna, pomoce dydaktyczne, badania matematyczne w geometrii i teorii liczb.

Anna RYBAK o sobie – koordynatorka Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz