środa, 29 grudnia 2021

Zofia Majerska - "Matematycznie zadziwiająco proste, a bardzo użyteczne" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Zofia Majerska

Temat: "Matematycznie zadziwiająco proste, a bardzo użyteczne"

Czego dotyczą zajęcia: W czasie warsztatów każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały i wykona pracę, którą będzie mógł wykorzystać do realizacji wielu tematów lekcji matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W prezentacji multimedialnej przedstawię tematy z podstawy programowej, do realizacji których można wykorzystać prosty środek dydaktyczny przedstawiony podczas warsztatów.
Zofia Majerska o sobie – pracuję w Szkole Podstawowej nr 21 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie jako nauczyciel matematyki i w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach jako doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki, od 2001 roku jestem członkiem SNM i od wielu lat pracuję w Zarządzie Głównym, od ponad siedmiu lat pełnię funkcję sekretarza SNM. Posiadam uznany dorobek zawodowy potwierdzony różnymi nagrodami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz