środa, 15 grudnia 2021

Agata Markowicz-Narękiewicz - "Zrozumieć ułamki" - XXXKKSNM


Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Agata Markowicz-Narękiewicz
Temat: "Zrozumieć ułamki"

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów będą mogli zobaczyć i doświadczyć, jak przygotować ciekawe i angażujące lekcje, które pozwolą uczniom na zrozumienie pojęcia ułamka. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną ćwiczenia praktyczne do samodzielnego odkrywania przez uczniów własności ułamków oraz zabawy, gry i sytuacje praktyczne podczas których uczniowie będą dokonywali działań na ułamkach. Udział w warsztatach pozwoli na przygotowanie listy zasobów i pomysłów przydatnych do wykorzystania podczas zajęć poświęconych tematyce ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Agata Markowicz-Narękiewicz o sobie – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Matematyczno-Fizyczny), podyplomowych studiów z zakresu matematyki i informatyki, neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu, zarządzania oświatą, personelem w firmie, zasobami ludzkimi oraz wizerunkiem i promocją przedsiębiorstwa, a także kursów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Od wielu lat pełni funkcję eksperta w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy w zakresie: fizyki, matematyki, informatyki, oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Posiada doświadczenie, jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Od ponad czternastu lat współpracuj z uczelniami i szkołami wyższymi oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadząc zajęcia dla studentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Specjalizuję się w prowadzeniu zajęć m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania oraz zarządzania oświatą. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oświatowych oraz medycznych. Twórczo wykorzystuje różnorodne formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności, tak aby prowadzone przez nią zajęcia były ciekawą podróżą w głąb realizowanej tematyki. Pasjonuje się tematyką metodyki nauczania, oceniania uczniów, przywództwa i wprowadzania zmian w szkole oraz neuronauką. Lubi czytać książki na temat neuropsychologii i neurobiologii. W wolnych chwilach relaksuje się słuchając muzyki. Prowadzi fan page na fb i Instagram "Matematyka u Sienkiewicza", gdzie opisuje metody, formy i techniki pracy, jakie wykorzystuje podczas prowadzonych w szkole zajęć matematyki. https://www.facebook.com/matematyka.SP2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz