czwartek, 16 grudnia 2021

Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś - "IOS, czyli: integracja, organizacja, satysfakcja" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
Temat: "IOS, czyli: integracja, organizacja, satysfakcja"

Czego dotyczą zajęcia:  Z czym kojarzy się nam IOS? Może z "jabłuszkowym" systemem operacyjnym? Ten z kolei z urządzeniami mobilnymi. A przecież w szkole na co dzień też jest potrzebny nauczycielsko-nauczycielski lub uczniowsko-nauczycielski system działań. Może nawet operacyjny. I czasem mobilny. Pragniemy podzielić się refleksjami na temat kilku sposobów doskonalenia pracy (nie tylko dydaktycznej) w grupie. Aby w pełni uczestniczyć w warsztatach niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu i znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Uff…
Katarzyna Sikora o sobie – nauczyciel matematyki, obecnie dyrektor liceum, a wcześniej doradca metodyczny matematyki. Członek SNM od bardzo dawna, członek ZG SNM, jak również jedna z założycielek Oddziału Śląskiego SNM. Organizowała lub współorganizowała wiele konferencji, konkursów, warsztatów i innych przedsięwzięć mających związek z matematyką. Zawsze interesowała się wykorzystaniem TIK w nauczaniu i pracy. Prywatnie - hoduje psy...

Krzysztof Oleś o sobie - nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Instruktor kół matematycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Przewodniczący Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki, a także organizacji i zarządzania oświatą. Opiekun uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m.in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”. Laureat Nagrody Korczakowskiej za wybitną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobowości, kreatywności oraz za serce wkładane w pracę z młodzieżą. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz