środa, 29 grudnia 2021

Marianna Kowalczyk i Helena Lewicka - "Gryfno matematyka na co dzień" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Marianna Kowalczyk i Helena Lewicka

Temat: "Gryfno matematyka na co dzień"

Czego dotyczą zajęcia: W czasie warsztatów porozmawiamy o tym, czy uczeń szkoły podstawowej może zdać maturę. Do matury, podobnie jak do egzaminu po klasie 8, przygotowujemy systematycznie przez dłuży czas niż ostatnia klasa. Zastanowimy się, jakie są sposoby koncentrowania uwagi uczniów na lekcji. Poznamy, jakie strategie można stosować przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych.
Marianna Kowalczyk o sobie
 – współautorka cyklu edukacyjnego "Matematyka wokół nas" (wydawnictwo WSiP), były doradca matematyczny Siemianowic Śląskich i Świętochłowic.


Helena Lewicka o sobie
 – pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej, jako metodyk, nauczyciel akademicki – kształciła studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w Zawodowym Studium Nauczycielskim przy UW. Przez kilka lat była też recenzentem MEN, kwalifikującym do użytku szkolnego środki dydaktyczne przeznaczone do nauczania matematyki. W latach 90. i 2006/2007 była członkiem, później przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych dla woj. mazowieckiego. Jest jedyną nauczycielką matematyki w Polsce, która ukończyła roczny kurs dla pedagogów dramy zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITEJ. Ukończyła kurs „Wybrane zagadnienia pracy edukatorskiej”. Autor i współautor pomocy dydaktycznych do matematyki, autor lub współautor podręczników, zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań różnego typu, sprawdzianów, ćwiczeń wyrównawczych, poradników dla nauczycieli, współautor książek metodycznych dla nauczycieli „Nauka o liczbach”, „Wyrażenia i funkcje”, scenariuszy do płyt CD z zabawami, grami i zadaniami do klas 4 – 6. W 2014 r nagroda im. Kallimacha za osiągnięcia w dziedzinie edukacji. Znakomicie zna zarówno warunki pracy nauczyciela, jak i psychikę dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz