piątek, 17 grudnia 2021

Katarzyna Pęczek - "Jak motywować niezmotywowanych - praca z uczniem ze SPE na lekcjach matematyki" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Katarzyna Pęczek
Temat: "Jak motywować niezmotywowanych - praca z uczniem ze SPE na lekcjach matematyki" 

Czego dotyczą zajęcia: Każdy nauczyciel ma za sobą trudne doświadczenia zawodowe związane brakiem lub obniżoną motywacją uczniów. Niejednokrotnie, pomimo licznych zabiegów metodyczno-dydaktycznych nauczyciele nie osiągają założonych celów kształcenia.Czy nauczyciel dysponuje mechanizmem wzbudzenia motywacji uczniowskiej? Jakie wnioski z zakresu neurobiologii i neuronauk może on wykorzystać, do stworzenia warunków edukacyjnych sprzyjających nauczaniu i uczeniu się? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć podczas zajęć, odwołując się m.in. do własnych doświadczeń z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Katarzyna Pęczek o sobie – od 25 lat pracuję z uczniami, którzy wymagają specjalnych metod oddziaływania pedagogicznego. Jestem matematykiem i pedagogiem specjalnym w jednej osobie. Od 10 lat wspieram nauczycieli oraz kadry kierownicze oświaty z całej Polski, w zakresie pracy z uczniami ze SPE. Współpracuję m.in. z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Librus Sp. z o.o., Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Public Consulting Group. Najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz formy spotkań warsztatowych, które stwarzają warunki do aktywnej i bezpośredniej wymiany myśli, doświadczeń i przekonań. Prowadzę również liczne spotkania edukacyjne dla nauczycieli w przestrzeni cyfrowej. Moim hobby są zagadnienia związane z neurodydaktyką oraz skutecznym wykorzystywaniem wiedzy z zakresu neuronauk w celu usprawniania procesu kształcenia. Moim mottem trenerskim są słowa Wayne Dyer "Kiedy zmienisz sposób w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmienią się".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz