wtorek, 28 grudnia 2021

Grażyna Morga - "Wirtualna rzeczywistość w nauce geometrii" - XXXKKSNM

Warsztaty podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w Katowicach, 11-14 lutego 2022

Prowadzący: Grażyna Morga
Temat: "Wirtualna rzeczywistość w nauce geometrii"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego warsztatu pokażę możliwości zastosowania w dydaktyce nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR, wykorzystującego wirtualną rzeczywistość. Oprogramowanie to pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrycznych i modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Program poszerza wyobraźnię i pomaga wejść w świat matematyki bez obaw. Pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie. Na zajęciach sprawdzisz swoją wyobraźnię przestrzenną, zbudujesz wielościan dualny, Dywan Sierpińskiego i wiele innych figur płaskich czy przestrzennych.
Grażyna Morga o sobie – jestem nauczycielem dyplomowanym, z 30 - letnim stażem pracy, tutorem, egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy na stanowisku nauczyciela matematyki i geografii. Od 2016 roku biorę udział w projektach międzynarodowych we współpracy z prof. José Luisem Rodriguezem (Uniwersytet w Almerii): „Sierpiński Carpet Project” (2016), „Let’s play to classify surfaces!” (2016-2017), „NeoTrie VR, New Geometry in Virtual Reality” (2017-2019). Od marca 2018 roku prowadzę lekcje matematyki z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. Moją pasją są podróże. Jestem przewodnikiem górskim oraz pilotem wycieczek turystycznych co wykorzystuję w organizowaniu z uczniami wycieczek górskich w ramach koła turystycznego oraz wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii i Grecji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz