czwartek, 6 marca 2014

XI Konferencję Radomskiego Oddziału SNMRadomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zaprasza na

XI Konferencję RO SNM pod hasłem „Czas na matematykę”.
Konferencja odbędzie się w sobotę 15 marca 2014 roku w godzinach od 900-1500 w  Zespole Szkół Zawodowych im.mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA"
al. Grzecznarowskiego 2 w Radomiu.

W programie konferencji planowane są warsztaty i wykłady dla nauczycieli uczących matematyki na różnych poziomach edukacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RO SNM. http://www.snm.edu.pl/oddzialy/radom/

Zgłoszenia przyjmowane są na adres snmradom[at]poczta.onet.pl do 05 marca 2014r.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, typ szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna), kontakt (telefon lub e-mail) Opłata konferencyjna:
członkowie SNM – 20 zł (z VAT)
pozostałe osoby – 30 zł (z VAT)

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 05 marca  na konto:

SNM
43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 25

nr konta 19 1560 1023 0000 9020 0018 7322.
W poleceniu przelewu "tytułem" należy wpisać XI konferencja RO SNM.

Zapraszamy!
Zarząd RO SNM

Banachiada II

Miło nam donieść, że Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki objęło honorowym patronatem II Ogólnopolski Maraton Matematyczny "Banachiada"

Organizatorem maratonu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

sobota, 1 marca 2014

Komputery, informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

Artykuł Macieja M. Sysło z pierwszego numeru czasopisma "Matematyka i Komputery", wydawanego przez grupę roboczą MiK, działającą w SNM, rok 2000.


Poprzednikami dzisiejszych komputerów były w przeszłości abakusy (takie, jak soroban, powszechnie używany do dzisiaj w Japonii, również w szkołach na lekcjach matematyki), kalkulatory (budowali je m.in. Pascal i Leibniz) i różnego rodzaju maszyny mechaniczne (np. maszyna różnicowa i maszyna analityczna Babbage’a), konstruowane do wykonywania z ich pomocą wybranych działań na liczbach [1].
Pierwsze komputery elektroniczne były nazywane przez ich twórców, którymi głównie byli matematycy, maszynami cyfrowymi (ang. digital machine) lub maszynami matematycznymi, gdyż ich podstawowym przeznaczeniem były obliczenia matematyczne.
Powstawaniu coraz to nowych konstrukcji komputerów (rzeczywistych i teoretycznych) towarzyszyło wyłanianie się nowej dziedziny wiedzy – informatyki (ang. computer science), która zajmuje się obecnie głównie: projektowaniem, realizacją, ocenianiem, zastosowaniami i konserwacją systemów przetwarzania informacji z uwzględnieniem przy tym aspektów teoretycznych, sprzętowych, programowych, organizacyjnych i ludzkich wraz z implikacjami przemysłowymi, handlowymi, publicznymi i politycznymi. Jednym z najszybciej rozwijających się działów informatyki jest algorytmika, zajmująca się podstawami obliczeń komputerowych [6].
W ostatniej dekadzie jesteśmy świadkami powstawania jeszcze jednej, nowej, interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy – nauk obliczeniowych (ang. computing science lub computational science), które są dotyczą stosowania komputerów w analizie problemów naukowych, pochodzących z różnych dziedzin.
Rozwój tej dziedziny jest związany z rosnącą popularnością metod komputerowych we wszystkich naukach oraz powstawaniem coraz potężniejszych (super) komputerów. Sama moc komputerów jest bezuŜyteczna, jeśli nie stoją za nią wspierające ją metody obliczeniowe. Matematyka i informatyka odgrywają w tym kluczową rolę, jako dziedziny dostarczające modeli matematycznych i efektywnych metod ich rozwiązywania.
Nieustannie rozszerzające się zastosowania informatyki w społeczeństwie oraz zwiększenie roli komputerów w komunikacji i wymianie informacji miało wpływ na pojawienie się nowej dziedziny, technologii informacyjnej – TI (ang. information technology), która znacznie wykracza swoim zakresem poza tradycyjnie rozumianą informatykę1. Technologia informacyjna (TI) jest to zespół środków, (czyli urządzeń, takich jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe) i narzędzi, (czyli oprogramowanie), jak również inne technologie (takie, jak telekomunikacja), które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. TI obejmuje, więc swoim zakresem m.in.: informację, komputery, informatykę i komunikację. Współczesna technologia informacyjna wyrosła na bazie zastosowań komputerów, a jej decydujące znaczenie dla życia społeczeństw upoważnia do zdefiniowania końca XX wieku, jako ery informacji i jej technologii [4] Można już podać przykłady wpływu technologii informacyjnej na osiągnięcia w matematyce. Otrzymywanie coraz większych liczb pierwszych było dotychczas domeną superkomputerów i sprawdzianem ich rosnącej mocy. Aż pojawiła się w sieci Internet propozycja współpracy setek lub tysięcy komputerów osobistych nad generowaniem kolejnych, pierwszych liczb Mersenne’a [7, 11, 12]. Dzięki temu, ostanie rekordowe liczby pierwsze zostały znalezione właśnie na komputerach IBM PC.
Maszyny wspomagające obliczenia są, z jednej strony, oparte na własnościach działań, a ogólniej – algorytmów, do wykonywania, których zostały zaprojektowane, a z drugiej – miały i nadal mają duży wpływ na rozwój metod obliczeniowych oraz matematyki. Druga część tego stwierdzenia odnosi się zwłaszcza do komputerów programowalnych. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że komputery, obliczenia komputerowe i komputerowe metody matematyczne stały się integralną częścią nauk matematycznych. W ograniczonym zakresie, odnosi się to również do kalkulatorów.
Komputery pojawiły się w dociekaniach matematyków, a dzisiaj występują powszechnie w codziennym wykonywaniu obliczeń. Powinny, więc zostać uwzględnione również w nauczaniu matematyki, jako element wiedzy matematycznej oraz wyposażenie ucznia, przygotowywanego do stosowania matematyki, na co dzień, w trakcie zdobywania wykształcenia, a później – w swoim życiu zawodowym.
W tym integrowaniu komputerów z matematyką pomocna może być informatyka a także technologia informacyjna, dostarczające podstaw i metod posługiwania się komputerami oraz przykładów dobrej praktyki w ich stosowaniu...

Pełny artykuł, plik PDF