wtorek, 20 grudnia 2022

Katarzyna Sikora i Krzysztof Oleś - "Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura."

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś

Temat: "Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura."

Czego dotyczą zajęcia: Czy w szkole, ucząc matematyki, skupiamy się jedynie na realizacji podstawy programowej? Może warto zaproponować uczniom coś oprócz algebry i geometrii? Szczególnie w klasach, które rzekomo (!) nic wspólnego z królową nauk nie mają? Warsztaty przybliżą nieoceniony skrypt Kazimierza Skurzyńskiego oraz nie wszystkim znaną publikację Hugo Steinhausa: Słownik racjonalny.

Katarzyna Sikora o sobie – nauczycielka matematyki w III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. Obecnie dyrektor szkoły, wcześniej doradca metodyczny matematyki. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny. Członek SNM od 1993 r.

Krzysztof Oleś o sobie – nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Instruktor kół matematycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Przewodniczący Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki, a także organizacji i zarządzania oświatą. Opiekun uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m.in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”. Laureat Nagrody Korczakowskiej za wybitną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobowości, kreatywności oraz za serce wkładane w pracę z młodzieżą. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz