poniedziałek, 19 grudnia 2022

Piotr Żmudzki - "Jak nie zbankrutować? O tym jak prowadzić edukacje ekonomiczną już w szkołach podstawowych, korzystając z przekazu i idei Janusza Korczaka i Władysława Grabskiego"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Piotr Żmudzki

Temat: "Jak nie zbankrutować? O tym jak prowadzić edukacje ekonomiczną już w szkołach podstawowych, korzystając z przekazu i idei Janusza Korczaka i Władysława Grabskiego”

Czego dotyczą zajęcia: Janusz Korczak – pisarz i pedagog – już 100 lat temu wyznawał zasadę, że „dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy, dobre i złe strony ich posiadania”. Współpracował z Premierem Władysławem Grabskim i jego bratem, który stał na czele resortu edukacji. Zdawali sobie sprawę z tego, że nauczanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych jest działaniem niezbędnym dla odbudowy i odnowy kraju po ponad 120 latach zaborów. Podążając za tą myślą Janusz Korczak napisał powieść pt. ,,Bankructwo małego Dżeka’’, która opublikowana w 1924 roku, pozostaje aktualna aż do dziś. Stała się ona inspiracją do działań edukacyjnych w ramach projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” (www.przedsiebiorczydzek.pl). Na warsztatach pokażemy jak kształtować postawy przedsiębiorcze u uczniów szkół podstawowych, jak rozmawiać o pieniądzach, jak wprowadzić zagadnienia ekonomiczne na lekcje, jak korzystać z materiałów edukacyjnych nieodpłatnie przekazywanych nauczycielom.

Piotr Żmudzki o sobie – praktyk i wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, od wielu lat zaangażowany w projekty edukacyjne, które powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, współpracownik Warszawskiego Instytutu Bankowości, wolontariusz, szkoleniowiec, bankowiec wykorzystujący swoją wiedzę i doświadczenie w procesie budowania świadomości ekonomicznej dzieci, studentów i seniorów, przedsiębiorca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz