sobota, 21 grudnia 2019

Joanna Major - warsztat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Joanna Major
Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W czasie zajęć omówione zostaną kompetencje kluczowe i sposoby ich kształtowania na zajęciach matematycznych.
Zaprezentowane będą propozycje dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

Joanna Major o sobie – dr nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz