poniedziałek, 9 grudnia 2019

Grażyna Morga - warsztat: NeoTrieVr - nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Grażyna Morga 
Temat: NeoTrieVr - nowe oblicze geometrii w wirtualnej rzeczywistości
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego warsztatu pokażę możliwości zastosowania w dydaktyce nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR, wykorzystującego wirtualną rzeczywistość. Oprogramowanie to pozwala na konstruowanie i przekształcanie obiektów geometrycznych i modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Za jego pomocą można tworzyć (lub przywołać) dowolne bryły, łączyć je i przekształcać, dotykać ich ścian i krawędzi oraz malować je, a także przeprowadzać pomiary. W celu przeprowadzenia tych czynności można "dostać się" do wnętrza brył, widząc je od środka.
Grażyna Morga  o sobie –  jestem nauczycielem dyplomowanym, z 28 - letnim stażem pracy, tutorem, egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, pracuję w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żernicy na stanowisku nauczyciela matematyki i geografii. Od 2016 roku biorę udział w projektach międzynarodowych we współpracy z prof. José Luisem Rodriguezem (Uniwersytet w Almerii): „Sierpiński Carpet Project” (2016), „Let’s play to classify surfaces!” (2016-2017), „NeoTrie VR, New Geometry in Virtual Reality” (2017-2019). Od marca 2018 roku prowadzę lekcje matematyki z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości. Moją pasją są podróże. Jestem przewodnikiem górskim oraz pilotem wycieczek turystycznych co wykorzystuję w organizowaniu z uczniami wycieczek górskich w ramach koła turystycznego oraz wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii i Grecji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz