środa, 7 listopada 2018

István Lénárt i ANNA RYBAK warsztat: "Czy na powierzchni kuli można narysować kwadrat? - o kształtowaniu pojęć geometrycznych w realizacji podstawy programowej matematyki"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: István Lénárt i ANNA RYBAK
Temat: "Czy na powierzchni kuli można narysować kwadrat? - o kształtowaniu pojęć geometrycznych w realizacji podstawy programowej matematyki"
Rodzaj zajęć: warsztat


Czego dotyczą zajęcia: Wielokrotnie podczas Konferencji SNM proponowaliśmy Państwu zajęcia warsztatowe lub prezentacje z wykorzystania metody porównawczej w jednoczesnym nauczaniu geometrii na płaszczyźnie i geometrii na powierzchniach zakrzywionych. Za każdym razem podkreślaliśmy, że wykorzystanie metody porównawczej wspomaga realizację podstawy programowej, nie zaś utrudnia dzieciom uczenie się matematyki poprzez dodanie pracy.Podczas tegorocznych warsztatów uczestnicy wcielą się w uczniów, przed którymi postawiono problem: Czy na powierzchni kuli można narysować kwadrat?
Będziemy próbowali rozwiązać problem przy użyciu różnych pomocy dydaktycznych, odnosząc się w trakcie pracy do pojęć geometrycznych, których znajomość jest niezbędna przy rozumieniu pojęcia kwadratu i opracowywaniu koncepcji konstruowania figury. Będziemy się starali rozumować tak, jak może rozumować dziecko, które nie ma w sobie bagażu wiedzy matematycznej nabytej na studiach, a dopiero odkrywa świat geometrii.
Zajęcia będą prowadzone metodą problemową w duchu nauczania konstruktywistycznego

István Lénárt o sobie - wykładowca w Eötvös Loránd University w Budapeszcie na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują systemy aksjomatyczne w geometrii oraz szeregi silniowe w teorii liczb. W zakresie edukacji jest on twórcą zestawu pomocy dydaktycznych Lénárt Sphere wspomagającego nauczanie geometrii i geografii. Jest autorem projektu Geometria Porównawcza dla szkół podstawowych i średnich. Wygłaszał wykłady i prowadził zajęcia warsztatowe z tej dziedziny w wielu krajach na całym świecie. István jest głęboko zainteresowany różnorodnymi spojrzeniami na świat, komunikacją międzykulturową i odpowiedzialnością naukowców i nauczycieli za wykorzystanie przez społeczeństwo osiągniętych przez nich wyników. Otrzymał Beke Manó Memorial Award od János Bolyai Mathematical Society za życiowe osiągnięcia i pracę na rzecz edukacji matematycznej. Współpracuje z dr Anną Rybak w zakresie edukacji matematycznej od 2003 roku.

Anna Rybak o sobie – jestem emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w założonym przez siebie Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki usytuowanym przy Wydziale Matematyki i Informatyki UwB. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

FOTO - Zdjęcie zostało zrobione 29 września 2018 w Gruzji w Tbilisi, gdzie byliśmy razem z Panem Lenartem zaproszeni na Gruziński Piknik Naukowy, a ten młody człowiek to nasz tłumacz z angielskiego na gruziński, student Ilia State University - Luka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz