wtorek, 6 listopada 2018

István Lénárt - warsztat: "Pamięciowe zadania matematyczne nie tylko dla matematyków"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: István Lénárt
Temat: "Pamięciowe zadania matematyczne nie tylko dla matematyków"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Wiele razy na tematy moich wystąpień na Konferencjach SNM dotyczyły nauczania geometrii lub geometrii w korelacji z geografią. W ostatnim roku pewna spółka lotnicza poprosiła mnie o utworzenie zadań, w których nie ma zbyt wielu obliczeń, w celu przygotowania pilotów do egzaminów zawodowych i rozwinięcia w nich umiejętności dokonywania w pamięci oszacowań. Zostałem też poproszony o dołączenie do każdego zadania czterech możliwych odpowiedzi. Zadania te nie służą głębokiemu wyjaśnieniu tematu, ale rozwinięciu u laików matematycznych podstawowej orientacji w zakresie podstawowych pojęć z zakresu geometrii, trygonometrii, geografii, nawigacji, rachunku pamięciowego i odgadywania.
W większości przypadków celem nie jest udzielenie dokładnej odpowiedzi, ale dokonanie rozsądnego oszacowania „w podbramkowej sytuacji” bez wsparcia technicznego . Spróbowałem też wyjść poza schematy z odpowiedziami do zadań. Uczniowie i studenci często są skłonni skupiać się na nastroju i skłonnościach nauczyciela raczej niż na temacie zadania. Dlatego rozmyślnie spróbowałem trochę ich zwieść w niektórych przypadkach, na przykład poprzez podanie kilku prawidłowych odpowiedzi lub ukryciu prawidłowej odpowiedzi pod hasłem „żadne z powyższych”. Moim zamiarem nie było zawstydzenie nikogo, ale zwrócenie uwagi na braki w wiedzy. Podczas warsztatów będziemy rozwiązywać te zadania. Będziemy też zastanawiać się, w jakich sytuacjach dydaktycznych zainspirować uczniów do ich rozwiązywania.

István Lénárt o sobie - wykładowca w Eötvös Loránd University w Budapeszcie na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują systemy aksjomatyczne w geometrii oraz szeregi silniowe w teorii liczb. W zakresie edukacji jest on twórcą zestawu pomocy dydaktycznych Lénárt Sphere wspomagającego nauczanie geometrii i geografii. Jest autorem projektu Geometria Porównawcza dla szkół podstawowych i średnich. Wygłaszał wykłady i prowadził zajęcia warsztatowe z tej dziedziny w wielu krajach na całym świecie. István jest głęboko zainteresowany różnorodnymi spojrzeniami na świat, komunikacją międzykulturową i odpowiedzialnością naukowców i nauczycieli za wykorzystanie przez społeczeństwo osiągniętych przez nich wyników. Otrzymał Beke Manó Memorial Award od János Bolyai Mathematical Society za życiowe osiągnięcia i pracę na rzecz edukacji matematycznej. Współpracuje z dr Anną Rybak w zakresie edukacji matematycznej od 2003 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz