poniedziałek, 28 listopada 2022

Małgorzata Gołębiowska - Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Małgorzata Gołębiowska

Temat: "Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?"

Czego dotyczą zajęcia: Po krótkiej charakterystyce trudności matematycznych (specyficznych i niespecyficznych) opowiem o czynnikach emocjonalnych i społecznych, które sprzyjają procesowi łagodzenia przeszkód w uczeniu się matematyki. Przedstawię katalog przykładowych zaleceń specjalistów oraz sposoby ich wypełniania. Zaprezentuję stosowane metody i pomoce dydaktyczne, które stymulują rozwój umiejętności matematycznych oraz usprawniają zaburzone funkcje. Mam nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami.
Małgorzata Gołębiowska o sobie – nauczyciel matematyki, terapeuta pedagogiczny, wicedyrektor w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, egzaminator EM i EO, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Członek zarządu SNM-OP. Autorka projektów interdyscyplinarnych, indywidualnych programów rozwoju/programów nauki i innowacji pedagogicznych. Działaczka społeczna (w Stowarzyszeniu OSP oraz Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci). Wciąż poszukuje nowych rozwiązań, wyzwań i możliwości rozwoju. Zainteresowania: psychologia, neuronauki, muzyka klasyczna, teatr. Matka trójki dorosłych dzieci, miłośniczka książek, kwiatów i zwierząt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz